Kontakt za medije

Lea Ban, univ. dipl. soc. del., dipl. LSPR

Vodja službe za odnose z javnostmi ZPMS
Sporočila za javnost: