Pristopili smo k projektu “Slovenski dan brez zavržene hrane, ker se vsakodnevno srečuje s pomanjkanjem, v katerem živijo slovenske družine, tudi ko govorimo o hrani.”

»Vedno z veseljem sodelujemo v pobudah, ki otroke in mladino vzgajajo v odgovorno ravnanje in trajnostno naravnanost. Natečaj, ki pomaga osveščati o pomenu zmanjševanja zavržene hrane, zagotovo sodi mednje. Zavržena hrana je danes eden izmed največjih globalnih okoljskih in družbenih izzivov. Večino posledic tudi tu nosijo najranljivejše skupine ljudi. Zato želimo spodbujati kulturo odgovornega odnosa do hrane, saj zmanjševanje količin zavržene hrane lahko pomembo zmanjšuje prehransko negotovost in revščino, ne le v Sloveniji, temveč tudi po vsem svetu, generalna sekretarka ZPMS Breda Krašna«

Lidl Slovenija in program Ekošola sta danes v okviru pobude »Slovenski dan brez zavržene hrane« odprla literarni natečaj na temo zavržene hrane. Nagradni natečaj je namenjen družinam z otroki, saj po podatkih Statističnega urada RS največ zavržene hrane, kar 50 odstotkov, nastane prav v gospodinjstvih. Lidl Slovenija in program Ekošola že od leta 2015 v okviru projekta Hrana ni za tjavendan ozaveščata o odgovornem ravnanju s hrano, v želji, da bi razmislek o zavrženi hrani postal del našega vsakdana, pa so moči združili z Ekologi brez meja in Zvezo prijateljev mladine Slovenije ter podjetjem TAM-TAM. Slednje bo poskrbelo, da bodo zgodbe družin vidne po vsej Sloveniji. Najboljših pet zgodb bo namreč oživelo v risbah slovenskih ilustratorjev in povabilo k sodelovanju na prvem Slovenskem dnevu brez zavržene hrane, 24. aprila 2021.

Problematika zavržene hrane je kljub temu, da predstavlja pereč izziv, redko del vsakdanjih pogovorov. Le malokdo se zaveda, koliko neporabljene, pretečene ali celo sveže in še užitne hrane na koncu dneva pristane v smeteh. Obenem se pogosto ne zavedamo, da lahko že z majhnimi spremembami navad, kot je priprava jedilnika ali nakupovalnega seznama, dosežemo veliko. Zato želijo partnerji z literarnim natečajem družine spodbuditi k razmisleku o zavrženi hrani in tako prispevati k ozaveščanju slovenske javnosti.

V Lidlu Slovenija so problematiko zavržene hrane začeli naslavljati že pred leti, tako v svojih delovnih procesih kot v trajnostnih pobudah.

»Danes je že kar 25 Lidlovih trgovin vključenih v projekt Donirana hrana Zveze Lions Slovenija, v katerem na leto ljudem v stiski doniramo okrog 200 ton izdelkov pred iztekom roka trajanja. Naše sodelovanje se še krepi, saj se bo število trgovin v projektu letos še povečalo. Optimiziramo tudi naročanje blaga tako, da izdelkov, ki bi jim potekel rok, v naših trgovinah ostane čim manj. S projektom Hrana ni za tjavendan, ki ga s programom Ekošola izvajamo v okviru naše trajnostne pobude Ustvarimo boljši svet, o zavrženi hrani že od leta 2015 ozaveščamo najmlajše v izobraževalnih ustanovah. V projektu vsako leto sodeluje več kot 100 ustanov oziroma okrog 5 tisoč otrok in mladostnikov. Verjamem, da smo v teh letih z različnimi vsebinami preko otrok dosegli tudi družine,« je povedala Tina Cipot, vodja korporativnega komuniciranja v Lidlu Slovenija.

»Literarni natečaj je po eni strani zanimiva ustvarjalna popestritev za slovenske družine, hkrati pa tudi priložnost, da družine in posamezniki postanejo ambasadorji boja proti zavrženi hrani v Sloveniji. V soboto, 24. aprila, bomo skupaj s partnerji obeležili prvi Slovenski dan brez zavržene hrane, s ciljem, da postanemo zgled in navdih pri ustvarjanju boljšega sveta,« je dodala.

Tudi društvo Ekologi brez meja v natečaju prepoznava svoje poslanstvo. »Odpadna hrana je del organskih odpadkov, kjer preprečevanje prinaša največ prednosti, tako okoljskih, zdravstvenih, ekonomskih kot podnebnih. Zato je integralni del strategij zero waste na ravni posameznikov, podjetij in občin. Dela je še veliko, zato z veseljem podpremo vse iniciative za zmanjševanje zavržkov,« je ob začetku natečaja dejal Jaka Kranjc, generalni tajnik društva Ekologi brez meja.

Z ustvarjalnostjo do boljšega sveta

Literarni natečaj Zgodbe o zavrženi hrani je namenjen družinam z otroki, ki so vključeni v predšolsko, osnovnošolsko ali srednješolsko izobraževanje. Družine so vabljene, da s čarobnostjo otroške domišljije in s kančkom starševske podpore ustvarijo zmagovalno zgodbo. Ta je lahko kratka ali dolga, domišljijska ali resnična, resna ali smešna. Edino pravilo je, da mora biti njena rdeča nit zavržena hrana. Avtorji najboljših petih zgodb bodo nagrajenih z vrednostnim bonom Lidla Slovenija v višini 200 evrov, njihove zgodbe pa bodo oživele v potezah mladih slovenskih ilustratorjev, ki bodo aprila na ogled na plakatnih mestih TAM-TAM.

Družine lahko zgodbo oddajo do vključno 10. marca 2021 na spletnem mestu www.boljsi-svet.si  ali jo pošljejo na elektronski naslov boljsisvet@lidl.si s pripisom: »Za literarni natečaj«.

Več o pobudi za Slovenski dan brez zavržene hrane lahko najdete na www.boljsi-svet.si.

——————————————–
O Lidlu Slovenija

Lidl Slovenija ima 61 trgovin in približno 1.800 zaposlenih, na slovenskem trgu pa posluje od leta 2007. Je del mednarodne Skupine Lidl, ki je trenutno prisotna v 32 državah po svetu in ima trgovine v 29 državah po svetu.

V središče svoje dejavnosti vedno postavljajo kupce. Držijo se preprostega načela: ponujajo najvišjo kakovost po ugodnih cenah in želijo s ponudbo več kot 2000 izdelkov lastnih in uveljavljenimi blagovnih znamk zadovoljiti vsakdanje potrebe vsake družine.

Ustvarimo boljši svet je trajnostna pobuda Lidla Slovenija, s katero želijo s pozitivnim zgledom k ustvarjanju boljšega sveta spodbujati tudi svoje zaposlene, poslovne partnerje, kupce in širšo družbo. Vsako leto podpirajo številne organizacije in projekte s področja izobraževanja, kulture, športa ter humanitarne pomoči ljudem in živalim. Več na www.boljsi-svet.si.

O programu Ekošola

Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja. Namenjen je krepitvi ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihovo siceršnjo vzgojo in izobraževanje. Ker so potrebe po aktivnostih za spodbujanje odgovornejšega ravnanja s hrano in okoljem narasle, so v okviru programa v sodelovanju z Lidlom Slovenija oblikovali projekt Hrana ni za tjavendan. Z izvajanjem aktivnosti na področju zmanjševanja količin zavržene hrane sodelujoče šole in vrtci iščejo učinkovite rešitve za odgovornejše ravnanje s hrano. Več na www.ekosola.si.

O Zvezi prijateljev mladine Slovenije®

Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je krovna, nacionalna organizacija, ki združuje 109 članic. Vidnejši programi ZPMS so Tom telefon®, Teden otroka®, Otroški parlamenti®, Evropa v šoli, Pomežik soncu® ter vsi Humanitarno-socialni programi, ki združujejo različne štipendijske sklade in pomoči potrebnim. Več na www.zpms.si

O Ekologih brez meja

Ekologi brez meja se zavzemamo svet brez odpadkov, ki ga skušamo doseči z ozaveščanjem, aktivacijo in predvsem povezovanjem posameznikov, odločevalcev in organizacij. Naše poslanstvo je odkrivanje novih tem in zagotavljanje podatkov, s katerimi lahko vplivamo na spremembe politik in navad. Smo mnenjski voditelji na področju odpadkov, ki svoje napore usmerjamo predvsem v preprečevanje nastajanja odpadkov. Več na www.ebm.si.

O  TAM-TAMu

V družbi TAM-TAM so specialisti za mestne plakate. Za spodbudo pozitivnih premikov v družbi so tudi pobudniki in partnerji več družbeno odgovornih projektov. Tovrstne aktivacije so v sami biti njihovega delovanja, saj se v TAM-TAM zavedajo učinkovitosti, družbene vloge in odgovornosti, ki jo lahko zavzema mestni plakat kot izjemno razširjen in hkrati najstarejši medijski format z velikim vplivom na javno mnenje. Več na www.tam-tam.si.