Programi

Oglejte si programe, ki jih izvajamo na ZPMS.

Natečaj Evropa v šoli v šolskem letu 2022/2023 nosi naslov Vzgoja za mir.

Program MLADI RAZISKOVALCI ZGODOVINE poteka že od 1969 v okviru krožkov na osnovnih šolah po Sloveniji.

Zadnji, 32. nacionalni Otroški parlament, je potekal 11. aprila 2022 v Državnem zboru RS. Otroci so zaključili s temo »Moja poklicna prihodnost« in izmed 6 predlaganih tem izbrali novo: »Duševno zdravje otrok in mladih«, ki bo tema razprav v prihodnjih dveh letih poteka Otroških parlamentov.

V odboru prostovoljno delujejo strokovnjaki in strokovnjakinje s področja otrokovih pravic in prostovoljci ter prostovoljke iz različnih krajev Slovenije.

POMEŽIK SONCU® je program, s katero želimo pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije čim večjemu številu otrok zagotoviti brezplačne počitnice.

V sklopu programa PROSTI ČAS IN LETOVANJA za otroke, mladostnike in družine organiziramo letovanja in zimovanja ter različne prostočasne dejavnosti.

MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE je mreža nevladnih organizacij, ki delujejo na področju otrokovih pravic.

TEDEN OTROKA® je program ZPMS, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja 7 dni.

TOM TELEFON® je namenjen otrokom in mladostnikom, ki se v obdobju otroštva in mladostništva soočajo z izzivi in pastmi odraščanja.

Društvo Bralna značka