Programi

Oglejte si programe, ki jih izvajamo na ZPMS.

Natečaj EVROPA V ŠOLI se bo v šolskem letu 2019/2020 vsebinsko navezoval na podnebne spremembe.

Program MLADI RAZISKOVALCI ZGODOVINE poteka že od 1969 v okviru krožkov na osnovnih šolah po Sloveniji.

Izbrana tema za šolsko leto 2019/2020 je »Moja poklicna prihodnost«. S tem šolskim letom se začenjajo že 30. OTROŠKI PARLAMENTI®!

V odboru prostovoljno delujejo strokovnjaki in strokovnjakinje s področja otrokovih pravic in prostovoljci ter prostovoljke iz različnih krajev Slovenije.

POMEŽIK SONCU® je program, s katero želimo pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije čim večjemu številu otrok zagotoviti brezplačne počitnice.

V sklopu programa PROSTI ČAS IN LETOVANJA za otroke, mladostnike in družine organiziramo letovanja in zimovanja ter različne prostočasne dejavnosti.

SREDIŠČE ZIPOM je koalicija nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva otrokovih pravic.

TEDEN OTROKA® je program ZPMS, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja 7 dni.

TOM TELEFON® je namenjen otrokom in mladostnikom, ki se v obdobju otroštva in mladostništva soočajo z izzivi in pastmi odraščanja.