Programi

Oglejte si programe, ki jih izvajamo na ZPMS.

V šolskem letu 2023/2024 bo tema natečaja “Dobro se z dobrim vrača”, pri čemer se bomo osredotočili na medsebojno solidarnost in sožitje, ki bosta gradila prihodnjo Evropo miru in blaginje; počastili bomo tudi 20. obletnico velike širitve EU.

Osrednja tema v šolskem letu 2024/25 »Šolski sitem« (problemi šolskega sistema, ocenjevanje, vpis v srednjo šolo, balast v učnih načrtih, primerjava šolskih sistemov v različnih državah).

Program MLADI RAZISKOVALCI ZGODOVINE poteka že od 1969 v okviru krožkov na osnovnih šolah po Sloveniji.

TEDEN OTROKA® je program ZPMS, ki se začne vsak prvi ponedeljek v oktobru in traja 7 dni.

POMEŽIK SONCU® je program, s katerim otrokom iz finančno šibkejših družin omogočamo brezplačne počitnice.

V sklopu programa PROSTI ČAS IN LETOVANJA za otroke, mladostnike in družine organiziramo letovanja in zimovanja ter različne prostočasne dejavnosti.

Podporno-izobraževalni center Modra postaja ponuja širok nabor izobraževalnih vsebin za opolnomočenje otrok in mladostnikov z znanji za življenje, za podporo staršem pri vzgoji ter v pomoč pedagoškim delavcem pri spopadanju z izzivi sodobnega časa pri delu z otroki .

NACIONALNI ODBOR ZA OTROKOVE PRAVICE

MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE

TOM TELEFON® je namenjen otrokom in mladostnikom, ki se v obdobju otroštva in mladostništva soočajo z izzivi in pastmi odraščanja.

Društvo Bralna značka