Programi

Oglejte si programe, ki jih izvajamo na ZPMS.

Natečaj Evropa v šoli v šolskem letu 2021/2022 nosi naslov Brez modre ni zelene, brez vode ni življenja.

Program MLADI RAZISKOVALCI ZGODOVINE poteka že od 1969 v okviru krožkov na osnovnih šolah po Sloveniji.

Tema otroških parlamentov v prihajajočem šolskem letu 2020/2021 se nadaljuje iz preteklega leta: Moja poklicna prihodnost. Izobraževanj za mentorje otroških parlamentov ni predvidenih.

V odboru prostovoljno delujejo strokovnjaki in strokovnjakinje s področja otrokovih pravic in prostovoljci ter prostovoljke iz različnih krajev Slovenije.

POMEŽIK SONCU® je program, s katero želimo pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije čim večjemu številu otrok zagotoviti brezplačne počitnice.

V sklopu programa PROSTI ČAS IN LETOVANJA za otroke, mladostnike in družine organiziramo letovanja in zimovanja ter različne prostočasne dejavnosti.

SREDIŠČE ZIPOM je koalicija nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva otrokovih pravic.

TEDEN OTROKA® je program ZPMS, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja 7 dni.

TOM TELEFON® je namenjen otrokom in mladostnikom, ki se v obdobju otroštva in mladostništva soočajo z izzivi in pastmi odraščanja.

Društvo Bralna značka