Otroški parlamenti

logo_otroski_parlamenti

Izobraževanje za mentorje in regijske koordinatorje Otroških parlamentov bo 21. 9. 2023 v Ljubljani. Osrednja tema v šol. letu 2023/2024 ostaja »Duševno zdravje otrok in mladih«.

Vabilo na izobraževanje za mentorje in koordinatorje otroških parlamentov – Vabilo s programom

33. nacionalni Otroški parlament je potekal v torek, 11. aprila 2023 v Državnem zboru RS. Osrednja tema je bila »Duševno zdravje otrok in mladih«. –> Sporočilo za javnost.

Nekaj medijskih prispevkov po dogodku:

V septembru 2022 smo izvedli izobraževanje za mentorje in koordinatorje programa. Gradivo najdete spodaj pod gradivi z izobraževanj in dodatnimi gradivi.

V času korone smo za izvedbo nacionalnih Otroških parlamentov izbrali drugačna pristopa:

  • Leto 2020: 30. nacionalni Otroški parlament v Državnem zboru RS je bil odpovedan, zato smo razpravo/mnenja otrok pridobili preko spletne platforme OPIN.ME. OPIN_Poročilo in ključna sporočila

Mladi parlamentarec An Mikono Čopič nam je čudovito predstavil kako spletna platforma OPIN.ME deluje.

  • Leto 2021: 31. nacionalni Otroški parlament je bil izveden virtualno, preko spletne aplikacije ZOOM. Povzetek dogajanja najdete na POVEZAVI.

Kaj so Otroški parlamenti?

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok za aktivno državljanstvo in demokracijo. Otroke spodbujamo k sodelovanju v družbenem življenju (participacija) in izobražujemo o človekovih in državljanskih pravicah. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v večini osnovnih šol po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu.

Program izvajamo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in regijskih koordinatorjev.

Kdo sodeluje v Otroških parlamentih?

Osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč mentorji, učitelji, svetovalni delavci, izven šole pa regijski koordinatorji, ki praviloma delujejo pri lokalnih zvezah in društvih prijateljev mladine. Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na državnem otroškem parlamentu. Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Zakaj Otroški parlamenti?

Program je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so zanje pomembna v obdobju odraščanja. Tako v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas kot tudi v širšem, slovenskem okolju. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

Kako delujejo?

Otroški parlamenti delujejo v obliki zasedanj (razprav), ki omogočajo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu izberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na Nacionalnem otroškem parlamentu. Ta poteka enkrat letno, v Državnem zboru Republike Slovenije.

Dodatna uporabna gradiva

E-priročnik za mentorje in koordinatorje otroških parlamentov.

Zbornik 2015: Pasti mladostništva

Iz debate v akcijo, iz vsebine v proces, od poučevanja do moderiranja Predavanje K.E. Sanchez (2012).

Vescine moderiranja za mentorje otroških parlamentov. Gradivo z reg. izobraževanj (2012)

Kaj mora vsak učitelj vedeti o kritičnem mišljenju. Gradivo z reg. izobraževanj (2011)

Veščine mentorstva – Zapisi in fotografije z delavnic 2010 (gradivo nastalo na regijskih izobraževanjih za mentorje otroških parlamentov)

Metodični priročnik, ki je nastal v okviru regijskih izobraževanj za mentorje otroških parlamentov v letu 2009.

Teme Otroških parlamentov od začetka do danes

1990 – 1. otroški parlament: OTROKOM ZDRAVO IN VARNO OKOLJE
1991 – 2. otroški parlament: PROSTI ČAS
1992 – 3 otroški parlament: OTROKOM PRIJAZNO ŠOLO
1993 – 4. otroški parlament: BREZ NASILJA ZA PRIJATELJSTVO
1994 – 5. otroški parlament: MOČ PRIJAZNE BESEDE
1995 – 6. otroški parlament: DA BI ZMOGEL REČI: NE, HVALA – ALKOHOLU, CIGARETAM, DROGAM IN VSEM OBLIKAM NESTRPNOSTI
1996 – 7. otroški parlament: IMAM PRAVICO – IMAŠ PRAVICO
1997 – 8. otroški parlament: DANES SEM TI IN TI SI JAZ
1998 – 9. otroški parlament: OTROCI IN MEDIJI
1999 – 10. otroški parlament: IMAVA SE RADA
2000 – 11. otroški parlament: HOČEM, TOREJ ZMOREM
2001 – 12. otroški parlament: MOJ PROSTI ČAS
2002 – 13. otroški parlament: OTROŠTVO BREZ NASILJA IN ZLORAB
2003 – 14. otroški parlament: HUMANI MEDOSEBNI ODNOSI IN ZDRAVA SPOLNOST Končno poročilo (Word, 90 kb)
2004 – 15. otroški parlament: MLADI IN EVROPA Končno poročilo (Word, 99kb)
2005 – 16. otroški parlament: TABUJI – PREPOVEDANE STVARI Končno poročilo (Word, 2.50 MB)
2006 – 17. otroški parlament: NAŠE MNENJE O DEVETLETKI Končno poročilo (Word, 2.42 MB)
2007 – 18. otroški parlament: ZABAVA IN PROSTI ČAS MLADIH Končno poročilo (Word, 2.43 MB)
2008 – 19. otroški parlament: LJUBEZEN IN SPOLNOST Končno poročilo (Word, 2.42 MB)
2009 – 20. otroški parlament: STEREOTIPI, RASIZEM IN DISKRIMINACIJA Končno poročilo (2.45 MB)
2010 – 21. otroški parlament: VPLIV DRUŽBE IN MEDIJEV NA OBLIKOVANJE MLADOSTNIKA Končno poročilo (2.43 MB)
2011 – 22. otroški parlament: JUNAKI NAŠEGA ČASA – KDO SO IN ZAKAJ? Magnetogramski zapis poteka 22. nac. otroškega parlamenta (pdf, 1.23 MB)
2012 – 23. otroški parlament: ODRAŠČANJE Končno poročilo (pdf, 363 KB), Magnetogramski zapis poteka 23. nac. otroškega parlamenta (pdf, 1.43 MB)
2013 – 24. otroški parlament: RAZMERE V DRUŽBI, Magnetogramski zapis poteka 24. nac. otroškega parlamenta (pdf, 1.43 MB)
2014 – 25. otroški parlament: IZOBRAŽEVANJE IN POKLICNA ORIENTACIJA, Magnetogramski zapis poteka 25. nac. otroškega parlamenta (pdf, 2.91 MB) in Zaključki 25. NOP.
2015 – 26. otroški parlament: PASTI MLADOSTNIŠTVA, Magnetogramski zapis poteka 26. nac. otroškega parlamenta Zaključki 26. NOP.
2016 – 27. otroški parlament: OTROCI IN NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI, Zaključki 27. NOP v obliki memoranduma (.pdf 156KB)
2017 – 28. otroški parlament: ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM. Magnetogramski zapis poteka 28. nac. otroškega parlamenta Zaključki 28. NOP Zakljucki 28. NOP (.pdf 237KB)
2018 – 29. otroški parlament: ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM. Magnetogramski zapis poteka 29. nac. otroškega parlamenta. (.pdf 1.2MB) Zaključki 29. NOP
2019 – 30. otroški parlament: MOJA POKLICNA PRIHODNOST Zaključki 30. NOP
2020 – 31. otroški parlament: MOJA POKLICNA PRIHODNOST Zaključki 31. NOP
2021 – 32. otroški parlament: MOJA POKLICNA PRIHODNOST Zaključki 32. NOP
2022 – 33. otroški parlament: DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH Zaključki 33. NOP