Pomežik soncu

OMOGOČIMO POČITNICE VSEM OTROKOM

Pomežik soncu® je program, s katerim želimo pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije čim večjemu številu otrok zagotoviti brezplačne počitnice. Z vašo pomočjo jim lahko omogočimo teden brezskrbnosti, ko razvijajo svoje talente in odkrivajo svoje potenciale. Nekateri bodo prvič zaplavali, drugi se prvič hladili ob kepici sladoleda.

Osnovni namen humanitarnega programa Pomežik soncu® je omogočiti otrokom, ki izhajajo iz družin v socialni stiski, popolnoma brezplačne, sproščujoče, varne, ustvarjalne in aktivne počitnice. Otroke predlagajo šolske svetovalne službe, centri za socialno delo ali posamezniki, pa tudi zdravnik-pediater ali jih prijavijo starši. Otrokom omogočimo pogoje za kakovostno preživljanje prostega časa, ko se lahko sprostijo, si naberejo novih moči za šolske obveznosti in doživijo nepozabne trenutke. Otroke in mlade vključimo v letovanje skupaj z otroci, ki letujejo samoplačniško. Programi na letovanjih so zasnovani tako, da delujejo preventivno in spodbujajo pozitivne vrednote pri otrocih in mladih.

Slovenija sodi v skupino držav EU, kjer je prepoznan največji delež otrok s posebnimi potrebami. V populaciji šolobveznih otrok prepoznavamo približno 6,45 % otrok s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi, od tega se jih približno 4,5 % vključuje v redni program osnovne šole.

Letovanja otrok s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin

“Zdravstveno letovanje otrok prek ZPMS upošteva vse medicinske indikacije, ki jih narekuje posebna (dodana) potreba posameznega otroka s posebnimi potrebami. Pri tem so mišljene vse individualne prilagoditve kot so: zagotavljanje potrebne medicinske terapije in druge obravnave, ki jih otrok potrebuje, dostopnost okolja za gibalno ovirane, prilagoditev aktivnosti v čim večji meri za polno vključevanje otroka s posebnimi potrebami, po potrebi zagotavljanje individualnega spremljevalca za slepe in slabovidne otroke, gibalno ovirane otroke, otroke z avtizmom in nekatere dolgotrajno bolne otroke. Z obliko zdravstvenih letovanj za otroke s posebnimi potrebami se želi doseči polna inkluzija v praksi z otrokovimi vrstniki. Na ta način pridobijo vsi otroci, tako polnočutni, kot otroci s posebnimi potrebami. Vsi skupaj sobivajo in se učijo eden od drugega. Socialna integracija predstavlja temelj ene šole za vse, kjer bi se naj razvijala večja stopnja empatije in solidarnosti. Tudi polnočutni otroci na ta način spoznavajo ovire otrok s posebnimi potrebami nasploh, kar je z vidika današnjega časa zelo aktualno.” dr. Bojana Globačnik

CENA 10-DNEVNEGA LETOVANJA ZA ENEGA OTROKA JE 500 EUR, Z VKLJUČENIM POLNIM PENZIONOM.

Kot pravna oseba lahko program podprete preko donatorske pogodbe.

DONATORSKA POGODBA

Kot fizična oseba lahko program podprete z nakazilom na spodnje podatke ali s poslanim SMS sporočilom POMEZIK5 in POMEZIK10 na številko 1919.

Zveza prijateljev mladine Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0284 3026 4738 885 (NLB)
Sklic: SI00 245012
Koda namena: CHAR
Namen: POMEŽIK SONCU

Omogočimo počitnice vsem otrokom  – revija

Letovanja otrok iz socialno ogroženih družin podpirajo tudi ambasadorji humanitarne akcije Pomežik soncu®: Uroš Kuzman, Urška Vučak Markež, Tin Vodopivec, Nik Škrlec in Primož Suhodolčan.

SEZNANITE SE Z VSEBINO IZJAVE DONATORJA

Več informacij v zvezi s humanitarno akcijo POMEŽIK SONCU® lahko dobite na info@zpms.si, ali po telefonu: 01/ 23 96 720.

Sponzor humanitarnega programa Pomežik soncu je farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz.

 

 

 

 

MOL & INA d.o.o.  (nekdanji OMV Slovenija, d.o.o.) sodeluje s programom Pomežik soncu že vrsto leto.

Lidl Slovenija se tradicionalno pridružuje humanitarni akciji Zveze prijateljev mladine Slovenije.

DAN ZA ROCK 2022

POMEŽIK SONCU / Pacug

POMEŽIK SONCU 2020

DAN ZA ROCK 2019