Pomežik soncu

OMOGOČIMO POČITNICE VSEM OTROKOM

Pomežik soncu® je program, s katerim želimo pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije čim večjemu številu otrok zagotoviti brezplačne počitnice. Z vašo pomočjo jim lahko omogočimo teden brezskrbnosti, ko razvijajo svoje talente in odkrivajo svoje potenciale. Nekateri bodo prvič zaplavali, drugi se prvič hladili ob kepici sladoleda.

Osnovni namen humanitarnega programa Pomežik soncu® je omogočiti otrokom, ki izhajajo iz družin v socialni stiski, popolnoma brezplačne, sproščujoče, varne, ustvarjalne in aktivne počitnice. Otroke predlagajo šolske svetovalne službe, centri za socialno delo ali posamezniki, pa tudi zdravnik-pediater ali jih prijavijo starši. Otrokom omogočimo pogoje za kakovostno preživljanje prostega časa, ko se lahko sprostijo, si naberejo novih moči za šolske obveznosti in doživijo nepozabne trenutke. Otroke in mlade vključimo v letovanje skupaj z otroci, ki letujejo samoplačniško. Programi na letovanjih so zasnovani tako, da delujejo preventivno in spodbujajo pozitivne vrednote pri otrocih in mladih.

17. aprila smo začeli s programom Pomežik soncu®

Katalog počitnic 2023

Sredstva lahko nakažite na transakcijski na račun:

  • Zveza prijateljev mladine Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
  • št. računa: SI56 0284 3026 4738 885, račun odprt pri NLB
  • referenca SI00 245012
  • koda namena: CHAR
  • namen: POMEZIK SONCU

Omogočimo počitnice vsem otrokom  – revija

Letovanja otrok iz socialno ogroženih družin podpirajo tudi ambasadorji humanitarne akcije Pomežik soncu®: Uroš Kuzman, Urška Vučak Markež, Tin Vodopivec, Nik Škrlec, Sašo Hribar in Primož Suhodolčan.

DONATORSKA POGODBA

SEZNANITE SE Z VSEBINO IZJAVE DONATORJA

Kako lahko prispevate?

CENA 10-DNEVNEGA LETOVANJA ZA ENEGA OTROKA JE 440 EUR, Z VKLJUČENIM POLNIM PENZIONOM.

Za podjetja

Soncu lahko pomežiknete tudi v vašem podjetju. Kontaktirajte nas na info@zpms.si in bomo skupaj z vami razmislili, kako omogočiti mladim iz ekonomsko manj vzpodbudnih okolij na počitnice. Donatorsko pogodbo si lahko prenesete tudi tukaj.

Hvala za vaš prispevek!

Za fizične osebe

Letovanja otrok s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin

Slovenija sodi v skupino držav EU, kjer je prepoznan največji delež otrok s posebnimi potrebami. V populaciji šolobveznih otrok prepoznavamo približno 6,45 % otrok s posebnimi potrebami, ki imajo odločbo o usmeritvi, od tega se jih približno 4,5 % vključuje v redni program osnovne šole.

Zdravstveno letovanje otrok prek ZPMS upošteva vse medicinske indikacije, ki jih narekuje posebna (dodana) potreba posameznega otroka s posebnimi potrebami. Pri tem so mišljene vse individualne prilagoditve kot so: zagotavljanje potrebne medicinske terapije in druge obravnave, ki jih otrok potrebuje, dostopnost okolja za gibalno ovirane, prilagoditev aktivnosti v čim večji meri za polno vključevanje otroka s posebnimi potrebami, po potrebi zagotavljanje individualnega spremljevalca za slepe in slabovidne otroke, gibalno ovirane otroke, otroke z avtizmom in nekatere dolgotrajno bolne otroke. Z obliko zdravstvenih letovanj za otroke s posebnimi potrebami se želi doseči polna inkluzija v praksi z otrokovimi vrstniki. Na ta način pridobijo vsi otroci, tako polnočutni, kot otroci s posebnimi potrebami. Vsi skupaj sobivajo in se učijo eden od drugega. Socialna integracija predstavlja temelj ene šole za vse, kjer bi se naj razvijala večja stopnja empatije in solidarnosti. Tudi polnočutni otroci na ta način spoznavajo ovire otrok s posebnimi potrebami nasploh, kar je z vidika današnjega časa zelo aktualno.

(dr. Bojana Globačnik)

Letovanja otrok iz socialno šibkejših okolij

Pomežik soncu® je akcija, s katero želimo pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije čim večjemu številu otrok zagotoviti brezplačne počitnice. Z vašo pomočjo jim lahko omogočimo teden brezskrbnosti, ko razvijajo svoje talente in odkrivajo svoje potenciale. Nekateri bodo prvič zaplavali, drugi se prvič hladili ob kepici sladoleda.

Osnovni namen humanitarnega programa Pomežik soncu® je omogočiti otrokom, ki izhajajo iz družin v socialni stiski, popolnoma brezplačne, sproščujoče, varne, ustvarjalne in aktivne počitnice. Otroke predlagajo šolske svetovalne službe, centri za socialno delo ali posamezniki, pa tudi zdravnik-pediater ali jih prijavijo starši. Otrokom omogočimo pogoje za kakovostno preživljanje prostega časa, ko se lahko sprostijo, si naberejo novih moči za šolske obveznosti in doživijo nepozabne trenutke. Otroke in mlade vključimo v letovanje skupaj z otroci, ki letujejo samoplačniško. Programi na letovanjih so zasnovani tako, da delujejo preventivno in spodbujajo pozitivne vrednote pri otrocih in mladih.

Pomežik soncu® omogoča letovanja otrokom iz socialno ogroženih družin in tudi zdravstvena letovanja otrok s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin.

Več informacij v zvezi s humanitarno akcijo POMEŽIK SONCU® lahko dobite na info@zpms.si, ali po telefonu: 01/ 23 96 720.

Sponzor humanitarnega programa Pomežik soncu je farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz.

 

 

 

 

MOL & INA d.o.o.  (nekdanji OMV Slovenija, d.o.o.) sodeluje s programom Pomežik soncu že vrsto leto.

Lidl Slovenija se tradicionalno pridružuje humanitarni akciji Zveze prijateljev mladine Slovenije.

DAN ZA ROCK 2022

POMEŽIK SONCU / Pacug

POMEŽIK SONCU 2020

DAN ZA ROCK 2019