Mladi raziskovalci zgodovine

logo_mladi_zgodovinarji

Seminar za mentorje zgodovinskih krožkov, 21. oktober – PRIJAVNICA

——————————————————————–

Spoštovani mentorji in mentorice zgodovinskih krožkov na osnovnih šolah!

Komisija za delo zgodovinskih krožkov pri ZPMS je že spomladi izbrala temo raziskovanja v šolskem letu 2021/2022 in sicer SNAGA K ZDRAVJU POMAGA Nalezljive bolezni v preteklosti in spopad z njimi.

V začetku šolskega leta smo razpisali seminar na izbrano temo in obvestilo poslali na vse OŠ v Sloveniji. Zaradi negotove situacije smo se odločili, da seminar tudi letos izvedemo preko spletne aplikacije Zoom. Predavatelje bomo posneli vnaprej in vam v četrtek, 21. 10. 2021 posredovali njihova predavanja in/ali P.Point predstavitve na e-naslov, ki ste za zapisali v prijavnici.  Gradivu bomo priložili tudi e-verzijo zbornika.

Letošnji predavatelji:

Dr. Nadja Terčon: JE PREVENTIVA BOLJŠA KOT KURATIVA? Nalezljive bolezni v preteklosti in spopad z njimi – Uvodne misli k raziskovalni temi mladih zgodovinarjev
Dr. Vjekoslav Bakašun: ZAŠTO U XXI. STOLJEĆU NA NAŠEM PODRUČJU CRIJEVNE ZARAZNE BOLESTI VIŠE NISU ZDRAVSTVENI PROBLEM?
Dr. Vjekoslav Bakašun: ZAKAJ V 21. STOLETJU ČREVESNE IN NALEZLJIVE BOLEZNI NA NAŠEM OBMOČJU NISO VEČ ZDRAVSTVENI PROBLEM?
Senta Jaunig: POMEN HIGIENE ZA ZDRAVJE LJUDI NA PRIMERU NALEZLJIVIH BOLEZNI V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
Doc. dr. Rok Fink: JAVNO ZDRAVJE NEKOČ IN DANES
Emil Mlinarič: CEPITI! IZKORENINITI! Peroralno cepljenje lisic v Sloveniji
Dr. Katarina Keber: NOVA BOLEZEN V 19. STOLETJU: EPIDEMIJE KOLERE V SLOVENSKEM PROSTORU
Mag. Marjana Kos: NA BOJIŠČU: ČLOVEK PROTI MIKROBU (črne koze in spopad z njimi)
Dr. Marko Štepec: BOLEZNI MED PRVO SVETOVNO VOJNO 1914–1918
Dr. Nadja Terčon: »SMRDLJIVO JEZERO« JE TRG POSTALO Spopadanje z nalezljivimi boleznimi v pomorstvu
Komisija za delo zgodovinskih krožkov pri ZPMS: ZLATA PRAVILA
Iris Furlan: SODELUJOČE OSNOVNE ŠOLE V RAZISKAVI OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE IN DOGAJANJE V MOJEM KRAJU V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

Program Mladi raziskovalci zgodovine v šolskem letu 2021/2022 poteka pod častnim pokroviteljstvom ministra za zdravje g. Janeza Poklukarja.

————————————————–

22. junija je v Vili Podrožnik potekala slavnostna zaključna prireditev programa Mladi raziskovalci zgodovine, v sklopu katerega so na pobudo predsednika RS Boruta Pahorja mladi zgodovinarji v šolskem letu 2020/2021 raziskovali na temo Osamosvajanje Slovenije in dogajanje v mojem kraju. 

Prispevek v celoti preberite TUKAJ.

Fotografije iz dogodka si lahko ogledate TUKAJ.

Utrip v gibljivi sliki si lahko ogledate TUKAJ.

Nagovori:

Predsednik RS Borut PahorNAGOVOR
Predsednica ZPMS Darja GroznikNAGOVOR
Predsednica Komisije za delo zgodovinskih krožkov dr. Nadja TerčonNAGOVOR

Tema raziskovanja v šolskem letu 2021 / 2022 je Nalezljive bolezni v preteklosti in boj z njimi.

Na prireditvi se je zbralo več kot 120 učenk in učencev ter njihovih mentoric in mentorjev iz vse Slovenije, katerim sta predsednik Pahor, častni pokrovitelj programa v šolskem letu 2020/2021, in dr. Nadja Terčon, predsednica Komisije za delo zgodovinskih krožkov pri ZPMS, podelila priznanja za njihovo raziskovalno delo in zaključne naloge; zbrane pa je uvodoma pozdravila predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik.

ZBORNIK zgodovinarjev ZPMS 2020 – ZBORNIK Osamosvajanje Slovenije in dogajanje v mojem kraju

Zbornik lanske teme raziskovanja: ZBORNIK zgodovinarjev ZPMS 2019 Poklici v preteklosti

ZPMS ima v arhivu še nekaj izvodov zbornikov iz preteklih let, ki vam jih lahko posredujemo po pošti. Več informacij o tem lahko dobite na e-naslovu iris.furlan@zpms.si

Kdo so “mladi raziskovalci zgodovine”?

Že od leta 1969 kontinuirano poteka usposabljanje mladine v raziskovanju lokalne preteklosti, ki ga pod okriljem ZPMS strokovno vodi Komisija za delo zgodovinskih krožkov na osnovnih šolah po vsej Sloveniji.

Cilj raziskovalnih nalog

14-15 letni otroci so pod dobrim mentorskim vodstvom sposobni izpeljati zelo kakovostne raziskave, ki z arhiviranjem končnih izdelkov v Slovenskem šolskem muzeju in na šolah ohranjajo trajno vrednost z zbranim in na ta način ohranjenim gradivom na nacionalni in na lokalni ravni.
Pridobijo si neposredne izkušnje z metodami terenskega dela, iskanja informacij po arhivih, knjižnicah, na internetu, z intervjuji in z razvrščanjem zbranega po pomembnosti ter z oblikovanjem pregledne, končne pisne predstavitve rezultatov.

Nova zlata pravila 2019_20

Delo komisije

Komisija je sestavljena iz 17 članov in članic. Vsi so univerzitetno usposobljeni zgodovinarji, etnologi in podobni profesionalci, zaposleni na raziskovalnih inštitutih, v muzejih in arhivih.

Delo komisije je prostovoljno. Na vsakoletni razpis ZPMS, za katerega komisija vsako leto določi drugo raziskovalno temo, se v zadnjih letih redno prijavi in sodeluje približno 30 zgodovinskih krožkov na osnovnih šolah.

Komisija pripravi vsako jesen za mentorje zgodovinskih krožkov celodnevni izobraževalni seminar s pogodbeno sodelujočimi najboljšimi strokovnjaki za razpisano raziskovalno temo. Raziskava v vsakem lokalnem okolju poteka do konca marca, ko morajo krožki poslati pisne elaborate o raziskavi na ZPMS. Aprila komisija prispele raziskave ocenjuje, maja pa pripravi zaključno srečanje. Tu sodelujoči učenci svojo raziskavo predstavijo drugim in njene rezultate zagovarjajo pred komisijo.

Po predstavitvi in zagovoru komisija oblikuje končne ocene, podeli priznanja (bronasto, srebrno ali zlato) in organizira glede na raziskovalno temo primeren ogled določenih zanimivosti.

Sponzor izobraževalnega programa Mladi raziskovalci zgodovine je Lek, član skupine Sandoz.