Mladi raziskovalci zgodovine

logo_mladi_zgodovinarji

OBVESTILO!

OBVESTILO - MLADI RAZISKOVALCI ZGODOVINE

Ker nas je situacija s koronavirusom presenetila ravno v času priprav zgodovinskih raziskovalnih nalog na razpisno temo Poklici v preteklosti, smo se odločili, da bomo letošnji zaključek izvedli na malce drugačen način.

1. V kolikor ste raziskovalno nalogo zaključili in bi jo morali samo še poslati, vas prosimo, da jo posredujete v elektronski obliki preko We transferja na naslov iris.furlan@zpms.si. Naloga naj bo v PDF obliki, da bo prenos lažji. To velja tudi za tiste, ki ste nalogo že oddali.

2. V kolikor ste uspeli do začetka marca zbrati vire in ostale stvari za izdelavo raziskovalne naloge in če obstaja možnost, da lahko v zgodovinskem krožku nalogo preko elektronskih medijev tudi dokončate, le – to opravite v času, ko so OŠ še zaprte.

Rok za oddajo raziskovalnih nalog je 31. 5. 2020.

Nalogo boste poslali v elektronski obliki preko We transferja na naslov iris.furlan@zpms.si. Naloga naj bo v PDF obliki, da bo prenos lažji.

3. Po vsej verjetnosti letošnjega državnega srečanja mladih zgodovinarjev in s tem ustnih predstavitev, ne bomo izvedli. Naloge bodo ocenjene le kot pisni izdelek. V primeru drugačne odločitve, vam bomo to pravočasno sporočili.

Hvala. Ostanite zdravi, ostanite doma.

__

Tema raziskovanja mladih zgodovinarjev v šolskem letu 2019/20 je POKLICI V PRETEKLOSTI. Na seminarju, 25. 10. 2019, so udeleženci spoznali, kakšen je nekdaj bil poklic trgovca, nekaj o poklicih rudarjev in železarjev, pa o poklicu učitelja v preteklosti … ogledali so si tudi zanimive filme in predstavitve.

Razpis izobraževanja zgodovinarji 2019_20 

Za vsa vprašanja v zvezi s programom Mladi raziskovalci zgodovine se lahko obrnete na Iris Furlan, tel. številka 01/ 23 96 719.

 

ZBORNIK zgodovinarjev ZPMS 2019 Poklici v preteklosti

Kdo so “mladi raziskovalci zgodovine”?

Že od leta 1969 kontinuirano poteka usposabljanje mladine v raziskovanju lokalne preteklosti, ki ga pod okriljem ZPMS strokovno vodi Komisija za delo zgodovinskih krožkov na osnovnih šolah po vsej Sloveniji.

Cilj raziskovalnih nalog

14-15 letni otroci so pod dobrim mentorskim vodstvom sposobni izpeljati zelo kakovostne raziskave, ki z arhiviranjem končnih izdelkov v Slovenskem šolskem muzeju in na šolah ohranjajo trajno vrednost z zbranim in na ta način ohranjenim gradivom na nacionalni in na lokalni ravni.

Pridobijo si neposredne izkušnje z metodami terenskega dela, iskanja informacij po arhivih, knjižnicah, na internetu, z intervjuji in z razvrščanjem zbranega po pomembnosti ter z oblikovanjem pregledne, končne pisne predstavitve rezultatov.

Zlata pravila sestavljanja elaboratov raziskovalnih nalog

Delo komisije

Komisijo trenutno sestavlja 28 univerzitetno usposobljenih zgodovinarjev, etnologov, geografov in podobnih profesionalcev, zaposlenih na raziskovalnih inštitutih, v muzejih in arhivih. Od tega je 5 doktorjev znanosti in 7 magistrov.

Delo komisije je prostovoljno. Na vsakoletni razpis ZPMS, za katerega komisija vsako leto določi drugo raziskovalno temo, se v zadnjih letih redno prijavi in sodeluje približno 60 zgodovinskih krožkov po osnovnih šolah.

Komisija pripravi vsako jesen za mentorje zgodovinskih krožkov celodnevni izobraževalni seminar s pogodbeno sodelujočimi najboljšimi strokovnjaki za razpisano raziskovalno temo. Raziskava v vsakem lokalnem okolju poteka do konca marca, ko morajo krožki poslati pisne elaborate o raziskavi na ZPMS. Aprila komisija prispele raziskave ocenjuje, maja pa pripravi zaključno srečanje. Tu sodelujoči učenci svojo raziskavo predstavijo drugim in njene rezultate zagovarjajo pred komisijo.

Po predstavitvi in zagovoru komisija oblikuje končne ocene, podeli priznanja (bronasto, srebrno ali zlato) in organizira glede na raziskovalno temo primeren ogled določenih zanimivosti.

Sponzor izobraževalnega programa Mladi raziskovalci zgodovine je Lek, član skupine Sandoz.