ZAGOVORNIŠTVO OTROKOVIH PRAVIC

NACIONALNI ODBOR ZA OTROKOVE PRAVICE PRI ZPMS

MREŽA ZA OTROKOVE PRAVICE

V ospredju delovanja ZPMS so vedno bile in še vedno so otrokove pravice. So temelj in bistvo vseh naših programov in projektov.

Slovenija je tudi – zahvaljujoč prispevku nekdanje Komisije ZPMS za otrokove pravice – postala ena izmed prvih držav, kjer so v sklopu dopolnjevanja ustave že v letu 1989 otrokove pravice postale ustavna kategorija.

Ažurno se odzivamo na aktualna družbena vprašanja, ki zadevajo pravice, interese in potrebe otrok, ter se povezujemo medresorsko in interdisciplinarno. Sodelujemo v delovni skupini za pripravo Programa za otroke, v Svetu Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, v Svetu Varuha za človekove pravice, v Svetu RS za otroke in družino, v mreži EAPN Slovenija, z organizacijo Eurochild, z organizacijo Child Helpline International, z organizacijo Mediteransko gibanje otrok, v medresorski delovni skupini za pripravo nacionalnega akcijskega načrta za Jamstvo za otroke, v Strokovnem svetu za zagovorništvo otrok pri VČP.

Pod okriljem ZPMS deluje tudi Mreža za otrokove pravice, ki združuje že več kot 40 nevladnih organizacij, ki delajo za in z otroki iz Slovenije.

Pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije deluje Nacionalni odbor za otrokove pravice, ki je nasledil delovanje nekdanje Komisije za otrokove pravice. S svojim delovanjem se odbor zavzema za uresničevanje otrokovih pravic, ki izhajajo iz Deklaracije Združenih narodov (ZN) o otrokovih pravicah (sprejela in razglasila jo je Generalna skupščina ZN 20. novembra 1959), Konvencije ZN o otrokovih pravicah (sprejela jo je Generalna skupščina ZN z resolucijo št. 44/25, dne 20. novembra 1989), Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic (Državni zbor jo je ratificiral 1. oktobra 1999) in drugih dokumentih, ki urejajo pravice otrok in mladostnikov.

V odboru prostovoljno delujejo strokovnjaki in strokovnjakinje s področja otrokovih pravic in prostovoljci ter prostovoljke iz različnih krajev Slovenije, ki bdijo nad uresničevanjem otrokovih pravic v okolju, kjer živijo.

V okviru Nacionalnega odbora za otrokove pravice delujeta tudi:

Forum proti telesnemu kaznovanju otroka v družini

Konvencija o človekovih pravicah in še zlasti Konvencija o otrokovih pravicah, določata, da morajo biti otroci zaščiteni pred vsemi oblikami telesnega in duševnega nasilja.

Želimo, da bi v Sloveniji odpravili telesno kaznovanje otrok. Dokazano je, da nasilje, tako telesno kot duševno, slabo vpliva na oblikovanje otrokove osebnosti. Otrok, ki se boji, da bo kaznovan (tepen), se bo zlagal. Ko bo odrasel, bo zanj laganje in nasilno ravnanje samoumevno, kar ni izhod iz težav v življenju. S telesno kaznijo vzgajamo nesamozavestnega otroka, ki bo kasneje v življenju zaradi privzgojenega vzorca ravnanja tudi sam tepel svoje otroke. Zavedamo se, da je duševno nasilje lahko za otroka hujše, kot če ga starši udarijo, vendar se v naših prizadevanjih omejujemo predvsem na odpravo telesne kazni.

Leta 2007 smo izdali knjigo z naslovom Zagotovimo našim otrokom mladost brez telesnega kaznovanja (april 2007).

Odraščanje brez nasilja

V slovenski zakonodaji imamo zapisano, da starši otroke vzgajajo s spoštovanjem do njihove osebe, individualnosti in dostojanstva ter da je telesno kaznovanje otrok prepovedano. Zapisano je tudi, da je telesno kaznovanje otrok vsako fizično, kruto ali ponižujoče kaznovanje otrok oziroma vsako dejanje, namenjeno kaznovanju otrok, ki ima elemente fizičnega, psihičnega ali spolnega nasilja ali zanemarjanja kot vzgojne metode.

Leta 2019 smo izdali zloženko z naslovom Odraščanje brez nasilja.

Forum za pravice otroka v bolnišnici

Forum si skozi vsa leta si prizadeva za uveljavljanje pravic bolnih otrok. Na primer do 24-urnega sobivanja enega od staršev v bolnišnici, urejanje pogojev nadomestila staršem v času sobivanja z otrokom, ker morajo sicer starši koristiti lastni letni dopust. Zagovarjamo sožitje matere/očeta in otroka v bolnišnici, prav tako njegovih najbližjih brez časovne in starostne omejitve.

Izdali smo zloženko Moj otrok je napoten v bolnišnico (ni več na zalogi) in brošuro Moj otrok mora ostati v bolnišnici (še na voljo – kontaktirajte nas).