logo_prosti_cas

Prosti čas in letovanja

Naša društva in zveze po vsej Sloveniji z veseljem medse sprejmejo nove prostovoljke in prostovoljce za izvedbo počitniških varstev in počitniških letovanj.

Seznam lokalnih izvajalcev in organizatorjev letovanj in počitniških varstev najdete spodaj.
Veseli bodo vašega klica, saj izvedba letovanj in počitniških varstev ni mogoča brez srčnih prostovoljcev!

Letovanja in zimovanja

Zveza prijateljev mladine Slovenije je kot prva že leta 1954 začela organizirati počitniške kolonije, saj so se že takrat zavedali, kako pomembno je za zdravje, vzgojo in razvoj otrok preživeti vsaj teden dni ob morju ali v hribih v družbi sovrstnikov.

V zadnjih letih Zveza prijateljev mladine Slovenije v sodelovanju z izvajalci in organizatorji letovanj in zimovanj, to so naša društva in zveze, vsako leto na poletne, jesenske in zimske počitnice na morje ali v hribe odpelje več kot 10 000 otrok.

Posamezna izmena traja  7 ali 10 dni, v skupini pa je od 8 do 10 otrok. Program letovanja v vsakem letovišču pripravi pedagoško vodstvo, osnovni dnevni razpored aktivnosti pa je:

  • bujenje, jutranje razgibavanje, zajtrk
  • odhod na plažo oz. v naravo, aktivnosti v vodi in ob vodi (v gozdu, na planini…)
  • kosilo in popoldanski počitek, za njim pa raznovrstne delavnice v senci, v objektih
  • popoldanske aktivnosti v naravi (kopanje, plaža)
  • večerja;
  • zabavne prireditve, tekmovanja, šport
  • spanje.

Otroke na letovanjih spremljajo ustrezno usposobljeni pedagoški vodje in vzgojitelji, ki so sicer prostovoljci. Zato ZPMS vsako leto organizira izobraževanje za pedagoške vodje, društva pa poskrbijo za izobraževanje vzgojiteljev. Usposabljanje oseb, ki delajo z otroki, je za nas bistvenega pomena.

Otroci letujejo v 15 počitniških naseljih oziroma domovih v Sloveniji in na Hrvaškem 

Če se zanimate za naša letovanja in zimovanja, se obrnite na vašega lokalnega izvajalca oz. organizatorja letovanj, ki jih navajamo v nadaljevanju:

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Celje; mdpmcelje1@gmail.com

Občinska zveza prijateljev mladine Šentjur pri Celju; albina.karmuzel@gmail.com

Društvo prijateljev mladine občine Žalec; dpm.ozalec@gmail.com

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana; drustvo.prijateljev@siol.net

Zveza prijateljev mladine Krško; zpm@zpmkk.si

Društvo prijateljev mladine Škofja Loka; info@dpm-skofjaloka.si

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik; info@zpmvic.si

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje; info@zpmmoste.net

Zavod za letovanje in rekreacijo otrok Ljubljana; info@zavod-zlro.si

Zveza prijateljev mladine Domžale; zpm.domzale@siol.net

Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik; krchrastnik@siol.net

Zveza prijateljev mladine Idrija; zpmidrija@gmail.com

Društvo prijateljev mladine Kamnik; info.dpmkamnik@gmail.com

Zveza prijateljev mladine Maribor; zpm@zpm-mb.si

Društvo prijateljev mladine Murska Sobota; dpmms@siol.net

Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško; info@zpm-novagorica.si

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina; info@mdpm-ajdovscina.si

Društvo prijateljev mladine Mojca; dpm.mojca1@siol.net

Društvo prijateljev mladine Koroške; dpmravne@gmail.com

Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenjemzpm.velenje@vilarozle.si

Društvo prijateljev mladine Koper; dpmravne@gmail.com 

Zveza društev prijateljev mladin Jesenice; zdpmjesenice@gmail.com

Društvo prijateljev mladine Metlika, dprm.metlika@gmail.com

Društvo prijateljev mladine Jurček, Trebnje; dpm.jurcek@gmail.com

Prostočasne dejavnosti

Popoldanski programi ter programi ob sobotah in nedeljah

Osnovne šole nudijo kar pestro izbiro programov interesnih dejavnosti, ki se odvijajo po pouku. Prednosti teh programov so v pedagoški pripravljenosti, kontinuiteti čez celo leto, v usposobljenosti mentorjev in organizatorjev, ob zagotovljenih minimalnih finančnih sredstvih in prostorih, ki jih nudi šola. Pomanjkljivosti pa so v ponudbi, ki je odvisna predvsem od interesih področij učiteljev, ki sprejmejo mentorstvo in ne toliko od dejanskih potreb otrok, v prostorski povezanosti zgolj na šolske prostore ter vezanosti na dni pouka, pri čemer je le malo dejavnosti tudi ob sobotah ali nedeljah. Dejavnosti so mnogokrat reprezentativnega pomena za šolo in zato predvsem usmerjene k tistim otrokom, učencem, ki se lahko izkažejo na tekmovanjih z učenci drugih šol.

Zveza prijateljev mladine bi morala v večji meri ponuditi program v objektih šol in vrtcev z različnimi izvajalci. Prednosti naše organizacije so v večji fleksibilnosti, hitri prilagoditvi in ugoditvi novim interesom in potrebam otrok ter možnostih pridobitve zunanjih sodelavcev, mentorjev. Kot nevladna organizacija lahko pridobimo finančna sredstva od sponzorjev, donatorjev, fundacij ter proračunskih virov.

Praznovanja

Mnogi programi praznovanj so ostali, postali stalnica v programih ZPM. V preteklosti so se, tudi na pobudo naše organizacije, ohranila ali ponovno obudila očarljiva prednovoletna praznovanja. Ohranili smo posrečen splet novih in starih oblik ter tako otrokom omogočili zlasti po letu 1991 srečanja z vsemi pravljičnimi osebami, najsi bo z Miklavžem, Božičkom ali Dedkom Mrazom. Dedek Mraz se je pravzaprav porodil na pobudo sodelavcev ZPM davnega leta 1958. Postal je prijatelj otrok, ki jih je razveseljeval z darili ali kulturnimi prireditvami (lutkovno igrico, dramsko igro, kinopredstavo, glasbo…). Obiskoval jih je še vedno jih obiskuje v vrtcih, šolah, v kraju kjer živijo. Zveza prijateljev mladine je, da bi splet decembrskih praznovanj povezala v celovito ponudbo otrokom in njihovim staršem leta 1991 poimenovala te programe VESELI DECEMBER. Veseli december lahko postane prepoznavna oblika praznovanja otrok, ki jo pod skupnim naslovom ponudi ZPM slovenskim otrokom v vsakem kraju.

Festivali

Festivali so strnjeni, enoviti programi, ki trajajo ponavadi le nekaj dni. Njihova značilnost je prepoznavnost v domačem kraju, v širši okolici ali celo v slovenskem prostoru. Posvečeni so praznovanju dogodkov iz preteklosti, etnološkim in kulturnim posebnostim kraja. Najpogosteje so festivali poimenovani po literarnih ali zgodovinskih junakih, ki jih otroci poznajo. Zveza prijateljev mladine sodeluje kot soorganizatorica pri pustnih festivalih, Pikinem festivalu in drugih. Festivali so se izkazali kot zanimiva in priporočljiva oblika združitve vrste programov, namenjenih zabavi otrok, srečanju z ustvarjalci za otroke ter predstavitvi ustvarjalnosti otrok samih. Koncentracija programov je sicer zahteven projekt, vendar tako prepoznavna oblika omogoča osredotočenje organizatorjev v iskanje najkakovostnejše ponudbe za otroke in pridobivanje sponzorjev, ki v takšni obliki vidijo tudi svoj promocijski interes.