Prosti čas in letovanja

logo_prosti_cas

Organizatorji in izvajalci počitnic za otroke:

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Celje; mail: mdpmcelje1@gmail.com

Občinska zveza prijateljev mladine Šentjur pri Celju; mail: albina.karmuzel@gmail.com

Društvo prijateljev mladine občine Žalec; mail: dpm.ozalec@gmail.com

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana; mail: drustvo.prijateljev@siol.net

Zveza prijateljev mladine Krško; mail: zpm@zpmkk.si

Društvo prijateljev mladine Škofja Loka; mail: info@dpm-skofjaloka.si

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Vič-Rudnik; mail: info@zpmvic.si

Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste – Polje; mail: info@zpmmoste.net

Zavod za letovanje in rekreacijo otrok Ljubljana; mail: info@zavod-zlro.si

Zveza prijateljev mladine Domžale; mail: zpm.domzale@siol.net

Občinska zveza prijateljev mladine Hrastnik; mail: krchrastnik@siol.net

Zveza prijateljev mladine Idrija; mail: zpmidrija@gmail.com

Društvo prijateljev mladine Kamnik; mail: info.dpmkamnik@gmail.com

Zveza prijateljev mladine Maribor; mail: zpm@zpm-mb.si

Društvo prijateljev mladine Murska Sobota; mail; dpmms@siol.net

Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško; mail: info@zpm-novagorica.si

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina; mail: info@mdpm-ajdovscina.si

Društvo prijateljev mladine Mojca; mail: dpm.mojca1@siol.net

Društvo prijateljev mladine Koroške; mail: dpmravne@gmail.com

Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje; mail: mzpm.velenje@vilarozle.si

Društvo prijateljev mladine Koper; mail: dpmravne@gmail.com 

Zveza društev prijateljev mladin Jesenice; mail: zdpmjesenice@gmail.com

Društvo prijateljev mladine Metlika, mail: dprm.metlika@gmail.com

Društvo prijateljev mladine Jurček, Trebnje; mail: dpm.jurcek@gmail.com

 

Zveza prijateljev mladine Slovenije za otroke, mladostnike in družine organizira:

Letovanja in zimovanja

Poletne in zimske počitnice

Sedanja razporeditev počitniških dni omogoča otrokom nekajkratne tedenske počitnice ter strnjene letne počitnice. Na ta način so otrokom omogočeni premori med sicer napornim delom v šoli in doma. Starši pa si vedno ne morejo dopusta organizirati takrat, ko imajo otroci počitnice.

Poleg časovne omejenosti je pomemben vidik tudi finančna zmožnost družine, da gredo na smučanje, na morje, potovanje ali v toplice. Ob veliki stopnji brezposelnosti staršev ter staršev, ki živijo na pragu revščine, mnogi otroci ostajajo v času počitnic v kraju bivanja in ne gredo na počitnice. Ocenjujemo, da kar polovica otrok ostane v času počitnic doma. Prav zato je potreba po organizirani ponudbi toliko večja. Da bi si starši in njihovi otroci lahko organizirali počitniški čas je nujno, da pravočasno nekaj tednov pred počitnicami, dobijo ponudbo vseh organizatorjev, tako, da lahko uskladijo možnosti z interesi in potrebami otroka.

Izvajalci letovanj

  • DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ‘ MOJCA ‘ NOVO MESTO
  • ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE POLJE
  • ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA VIČ RUDNIK
  • ZAVOD ZA LETOVANJE IN REKREACIJO OTROK
  • ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR
  • DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE MURSKA SOBOTA
  • ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE KRŠKO
  • ZVEZA DRUŠTEV PRIJATELJEV MLADINE JESENICE
  • MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZA GORIŠKO

Več si preberite pod zavihkom Počitniški domovi.

Prostočasne dejavnosti

Popoldanski programi ter programi ob sobotah in nedeljah

Osnovne šole nudijo kar pestro izbiro programov interesnih dejavnosti, ki se odvijajo po pouku. Prednosti teh programov so v pedagoški pripravljenosti, kontinuiteti čez celo leto, v usposobljenosti mentorjev in organizatorjev, ob zagotovljenih minimalnih finančnih sredstvih in prostorih, ki jih nudi šola. Pomanjkljivosti pa so v ponudbi, ki je odvisna predvsem od interesih področij učiteljev, ki sprejmejo mentorstvo in ne toliko od dejanskih potreb otrok, v prostorski povezanosti zgolj na šolske prostore ter vezanosti na dni pouka, pri čemer je le malo dejavnosti tudi ob sobotah ali nedeljah. Dejavnosti so mnogokrat reprezentativnega pomena za šolo in zato predvsem usmerjene k tistim otrokom, učencem, ki se lahko izkažejo na tekmovanjih z učenci drugih šol.

Zveza prijateljev mladine bi morala v večji meri ponuditi program v objektih šol in vrtcev z različnimi izvajalci. Prednosti naše organizacije so v večji fleksibilnosti, hitri prilagoditvi in ugoditvi novim interesom in potrebam otrok ter možnostih pridobitve zunanjih sodelavcev, mentorjev. Kot nevladna organizacija lahko pridobimo finančna sredstva od sponzorjev, donatorjev, fundacij ter proračunskih virov.

Praznovanja

Mnogi programi praznovanj so ostali, postali stalnica v programih ZPM. V preteklosti so se, tudi na pobudo naše organizacije, ohranila ali ponovno obudila očarljiva prednovoletna praznovanja. Ohranili smo posrečen splet novih in starih oblik ter tako otrokom omogočili zlasti po letu 1991 srečanja z vsemi pravljičnimi osebami, najsi bo z Miklavžem, Božičkom ali Dedkom Mrazom. Dedek Mraz se je pravzaprav porodil na pobudo sodelavcev ZPM davnega leta 1958. Postal je prijatelj otrok, ki jih je razveseljeval z darili ali kulturnimi prireditvami (lutkovno igrico, dramsko igro, kinopredstavo, glasbo…). Obiskoval jih je še vedno jih obiskuje v vrtcih, šolah, v kraju kjer živijo. Zveza prijateljev mladine je, da bi splet decembrskih praznovanj povezala v celovito ponudbo otrokom in njihovim staršem leta 1991 poimenovala te programe VESELI DECEMBER. Veseli december lahko postane prepoznavna oblika praznovanja otrok, ki jo pod skupnim naslovom ponudi ZPM slovenskim otrokom v vsakem kraju.

Festivali

Festivali so strnjeni, enoviti programi, ki trajajo ponavadi le nekaj dni. Njihova značilnost je prepoznavnost v domačem kraju, v širši okolici ali celo v slovenskem prostoru. Posvečeni so praznovanju dogodkov iz preteklosti, etnološkim in kulturnim posebnostim kraja. Najpogosteje so festivali poimenovani po literarnih ali zgodovinskih junakih, ki jih otroci poznajo. Zveza prijateljev mladine sodeluje kot soorganizatorica pri pustnih festivalih, Pikinem festivalu in drugih. Festivali so se izkazali kot zanimiva in priporočljiva oblika združitve vrste programov, namenjenih zabavi otrok, srečanju z ustvarjalci za otroke ter predstavitvi ustvarjalnosti otrok samih. Koncentracija programov je sicer zahteven projekt, vendar tako prepoznavna oblika omogoča osredotočenje organizatorjev v iskanje najkakovostnejše ponudbe za otroke in pridobivanje sponzorjev, ki v takšni obliki vidijo tudi svoj promocijski interes.

Konvencija o otrokovih pravicah v svojem 31. členu posebej govori o prostem času otrok. Države podpisnice priznavajo otrokovo pravico do počitka in prostega časa, do igre in razvedrila, primernega otrokovi starosti in do prostega udeleževanja v kulturnem življenju in umetnosti.

Države podpisnice so dolžne spodbujati zagotavljanje otrokom in mladostnikom enake možnosti kulturnega, umetniškega, razvedrilnega in prostočasnega udejstvovanja.

Zveza prijateljev mladine Slovenije pomembno vpliva na politiko prostega časa do otrok in mladostnikov v kraju kraju kjer živijo in na nacionalnem nivoju. Animira tiste dejavnike, posameznike in organizacije, ki lahko prispevajo k zagotavljanju dobrih pogojev za pripravo in izpeljavo programov v prostem času. Poleg tega lahko pridobi številne posameznike, ki so pripravljeni del svojega prostega časa ali profesionalnih strokovnih znanj nameniti mladim.

Zveza prijateljev mladine je vezni člen med potrebami in interesi mladih s svetom odraslih, z institucijami in organizacijami, ki v skladu s svojim temeljnim poslanstvom želijo, hočejo ali morajo mladim ponuditi možnosti kakovostnega preživljanja prostega časa.

Otroci lahko letujejo v enem izmed 15-ih počitniških domov: