Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS)

Zveza prijateljev mladine Slovenije je nevladnaprostovoljnačlovekoljubna in neprofitna organizacija. Delujemo že od leta 1953 in smo vedno bolj nepogrešljiv sogovornik v sodobno organizirani civilni družbi.

Naš temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic. Zato se odzivamo na aktualna družbena vprašanja in  prispevamo k oblikovanju pozitivnih vrednot življenja, otrok, mladostnikov in družin. Naše delovanje temelji na razvijanju vrednot prostovoljnega dela in negovanju dobrih medčloveških odnosov.

Vizija

ZPMS je v slovenskem in mednarodnem prostoru najbolj prepoznavna, najkakovostnejša in zaupanja vredna organizacija za otroke, mladostnike in družine, ki deluje na celotnem območju Slovenije. V družbi prihodnosti je ZPMS prepoznana kot nujno potrebna organizacija, ne zgolj zaradi humanitarnosti, temveč tudi zaradi povezovalnega delovanja in zagotavljanja kakovostnega preživljanja prostega časa za otroke, mladostnike in
družine. Sledeč ciljem trajnostnega razvoja, se povezujemo s trajnostno naravnanimi partnerji, z nevladnimi organizacijami ter izobraževalnimi ustanovami doma in mednarodno. V naši sliki prihodnosti se sliši otroški živ žav in smeh; zven zadovoljstva in veselja otrok.

POSLANSTVO ZPMS

Naša organizacija skrbi za dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, za zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter za zaščito njihovih pravic. Delujemo kot dobro delujoča mreža vseh lokalnih društev in zvez. Z našimi socialnovarstvenimi in humanitarnimi programi zagotavljamo finančno, materialno in psihosocialno pomoč otrokom in družinam v stiski, z odličnimi izobraževalnimi in podpornimi programi zagotavljamo kakovostno preživljanje prostega časa, letovanja in zimovanja, spodbujamo raziskovanje in umetniško ustvarjanje, participacijo otrok, s programi zagovorništva pa sodelujemo pri pripravi dokumentov in zakonskih aktov, kampanj in informiranju javnosti o aktualnih temah na področju otrok, mladostnikov in
družine. To dosegamo s kvalitetnim partnerstvom z našimi uporabniki in podporniki. Ponosni smo na to, da delujemo profesionalno, da so naši zaposleni zadovoljni, da vključujemo prostovoljce različnih strokovnih profilov in izobrazbenih struktur ter da nas povezuje pripadnost.

Temeljne vrednote

Kakovost življenja otrok in njihovih družin
Tradicija
Zaupanje
Humanitarnost
Transparentnost
Prostovoljstvo
Strokovnost
Povezovanje in vključevanje
Hitra odzivnost in prilagajanje
Enakopravnost
Spoštovanje zaupnosti