Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS)

Zveza prijateljev mladine Slovenije je nevladnaprostovoljnačlovekoljubna in neprofitna organizacija. Delujemo že od leta 1953 in smo vedno bolj nepogrešljiv sogovornik v sodobno organizirani civilni družbi.

Naš temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic. Zato se odzivamo na aktualna družbena vprašanja in  prispevamo k oblikovanju pozitivnih vrednot življenja, otrok, mladostnikov in družin. Naše delovanje temelji na razvijanju vrednot prostovoljnega dela in negovanju dobrih medčloveških odnosov.

Vizija

ZPMS bo s svojim delovanjem krepila glas otrok in mladostnikov ter prispevala k oblikovanju otrokom, mladostnikom in družinam naklonjenega javnega mnenja. Skozi čas bo ostala nepogrešljiv sogovornik države pri sprejemanju sistemskih rešitev v korist otrok, mladostnikov in družin.

Temeljna načela
  • Ustvarjanje enakih možnosti za dostopnost in vključenost otrok, mladostnikov in družin v programe spoštovanje vrednot življenja otrok, mladostnikov in družin;
  • prostovoljno delo;
  • neprofitnost;
  • strpnost do drugačnih;
  • odprtost delovanja in povezovanja s sorodnimi neprofitnimi, prostovoljnimi organizacijami;
  • nestrankarsko delovanje.