Transparentnost delovanja

Glavne dejavnosti in doseženi rezultati

ZPMS, skupaj s svojimi 113 članicami, skrbi za kakovosten razvoj otrok in mladostnikov. S programi pomagamo, bogatimo prosti čas, izobražujemo ter zastopamo interese in pravice otrok in mladostnikov. 

V letu 2023 Zveza prijateljev mladine Slovenije praznuje svoj 70 rojstni dan.

Nadaljujemo z izvajanjem naših programov.

Še vedno na letovanjih brezplačno, s pomočjo programa Pomežik soncu, uživajo otroci, mladostniki in otroci s posebnimi potrebami. Družinam v stiski pomagamo pri plačilu položnic, s programom Polna šolska torba otroke opremimo z vsem kar potrebujejo za šolo, v Veselem decembru poskrbimo za obdarovanje otrok. Sapramiškin sklad je namenjen otrokom s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin. Krijemo jim stroške fizioterapij, zdravstvenih in drugih pripomočkov ter psiho-socialno pomoč. Adin štipendijski sklad pomaga pri doseganju izobraževalnih ciljev mladih. Z dvema novima skladoma Športnik sem in Glasbenik sem otrokom in mladostnikom pomagamo do brezplačnih dejavnosti, ki si jih drugače ne morejo privoščiti. TOM – telefon za otroke in mladostnike anonimno svetuje mladim pri izzivih odraščanja in življenja nasploh. V Otroških parlamentih imajo mladi možnost predstavili svoja mnenja, ideje ter spoznavajo kaj pomeni participacija in aktivno državljanstvo. V Tednu otroka (vsako leto poteka v prvem tednu oktobra) v ospredje postavimo aktualno tematiko, ki zadeva otroke. Program Evropa v šoli spodbuja ustvarjalnost na literarnem, likovnem, fotografskem in video področju, hkrati pa mladi spoznavajo izzive Evropske unije. Mladi raziskovalci zgodovine odkrivajo našo bogato dediščino. Vsebinska Mreža za otrokove pravice si prizadeva za spoštovanje otrokovih pravic.

 

V letu 2022 smo …

  • 7706 družinam pomagali v socialno-humanitarnih programih Eno srce
  • 19550 otrokom in mladostnikom svetovali na TOM telefonu
  • 8117 otrok pritegnili k ustvarjanju v sklopu programa Evropa v šoli
  • 11456 otrok peljali na poletne počitnice
  • 46800 kosov šolskih potrebščin zbrali v programu Polna šolska torba

Prihodki in odhodki ZPMS 2022

Plača vodstva in razmerja med plačami

Osnovna mesečna bruto plača generalne sekretarke ZPMS od 1. januarja 2023 naprej znaša 4.279,00 EUR. Nanjo ne prejema nobenih dodatkov, razen dodatka za delovno dobo (trenutno 20,00 %). V letu 2022 je prejela 55.399,58 EUR bruto dohodka.

Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo na ZPMS, ki v letu 2022 znaša 1.711,11EUR, in najvišjo (generalne sekretarke) je 1 : 2,70. Med povprečno bruto plačo, ki znaša 1.995,39 EUR, in najvišjo pa 1 : 2,32.

Program dela in finančni načrt za tekoče leto