Transparentnost delovanja

Glavne dejavnosti in doseženi rezultati

ZPMS, skupaj s svojimi 109 članicami, skrbi za kakovosten razvoj otrok in mladostnikov. S programi pomagamo, bogatimo prosti čas, izobražujemo ter zastopamo interese in pravice otrok in mladostnikov. 

Kar 4 naši programi so nedavno praznovali visoke okrogle obletnice neprekinjenega izvajanja: leta 2019 – Pomežik soncu 20 let in Mladi raziskovalci zgodovine 50 let, v letu 2020 pa Otroški parlamenti 30 let in TOM telefon 30 let.

Na letovanjih brezplačno, s pomočjo programa Pomežik soncu, uživajo otroci, mladostniki in otroci s posebnimi potrebami. Družinam v stiski pomagamo pri plačilu položnic, s programom Polna šolska torba otroke opremimo z vsem kar potrebujejo za šolo, v Veselem decembru poskrbimo za obdarovanje otrok. Sapramiškin sklad je namenjen otrokom s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin. Krijemo jim stroške fizioterapij, zdravstvenih in drugih pripomočkov ter psiho-socialno pomoč. Adin štipendijski sklad pomaga pri doseganju izobraževalnih ciljev mladih. TOM – telefon na otroke in mladostnike anonimno svetuje mladim pri izzivih odraščanja in življenja nasploh. V Otroških parlamentih imajo mladi možnost predstavili svoja mnenja, ideje ter spoznavajo kaj pomeni participacija in aktivno državljanstvo. V Tednu otroka (vsako leto poteka v prvem tednu oktobra) v ospredje postavimo aktualno tematiko, ki zadeva otroke. Program Evropa v šoli spodbuja ustvarjalnost na literarnem, likovnem, fotografskem in video področju, hkrati pa mladi spoznavajo izzive Evropske unije. Mladi raziskovalci zgodovine odkrivajo našo bogato dediščino. Vsebinska mreža ZIPOM – Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov si prizadeva za spoštovanje otrokovih pravic.

V letu 2021 smo …

  • 11000 družinam pomagali z našimi socialno-humanitarnimi programi
  • 19348otrokom in mladostnikom svetovali na TOM telefonu
  • 187računalnikov in 100 modemov z enoletnim brezplačnim dostopom do interneta
  • 5913 otrok pritegnili k ustvarjanju v sklopu programa Evropa v šoli
  • 10414 otrok peljali na poletne počitnice
  • 50000kosov šolskih potrebščin zbrali v programu Polna šolska torba
  • 1400 otrok obdarovali v prazničnem decembru

Prihodki in odhodki ZPMS 2021

Plača vodstva in razmerja med plačami

Osnovna mesečna bruto plača generalne sekretarke ZPMS od 1. januarja 2022 naprej znaša 3.861,87,00 EUR. Nanjo ne prejema nobenih dodatkov, razen dodatka za delovno dobo (trenutno 20,00 %). V letu 2021 je prejela 48.798,28 EUR bruto dohodka.

Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo na ZPMS, ki v letu 2021 znaša 1.337,50 EUR, in najvišjo (generalne sekretarke) je 1 : 2,75. Med povprečno bruto plačo, ki znaša 1.770,57 EUR, in najvišjo pa 1 : 2,30.

Program dela in finančni načrt za tekoče leto