Transparentnost delovanja

Glavne dejavnosti in doseženi rezultati

ZPMS, skupaj s svojimi 110 članicami, skrbi za kakovosten razvoj otrok in mladostnikov. S programi pomagamo, bogatimo prosti čas, izobražujemo ter zastopamo interese in pravice otrok in mladostnikov.

V letu 2024 Zveza prijateljev mladine Slovenije praznuje svoj 71 rojstni dan.

Nadaljujemo z izvajanjem naših programov.

Še vedno na letovanjih brezplačno, s pomočjo programa Pomežik soncu, uživajo otroci, mladostniki in otroci s posebnimi potrebami. Družinam v stiski pomagamo pri plačilu položnic, s programom Polna šolska torba otroke opremimo z vsem kar potrebujejo za šolo, s skladom dedek Mraz poskrbimo za obdarovanje otrok in pomagamo našim članicam pri organizaciji prireditev z obiskom dedka Mraza. Sapramiškin sklad je namenjen otrokom s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin. Krijemo jim stroške fizioterapij, zdravstvenih in drugih pripomočkov ter psiho-socialno pomoč. Adin štipendijski sklad pomaga pri doseganju izobraževalnih ciljev mladih. Z dvema novima skladoma Športnik sem in Glasbenik sem otrokom in mladostnikom pomagamo do brezplačnih dejavnosti, ki si jih drugače ne morejo privoščiti. TOM – telefon za otroke in mladostnike anonimno svetuje mladim pri izzivih odraščanja in življenja nasploh. V Otroških parlamentih imajo mladi možnost predstaviti svoja mnenja, ideje ter spoznavajo kaj pomeni participacija in aktivno državljanstvo. V Tednu otroka (vsako leto poteka v prvem tednu oktobra) v ospredje postavimo aktualno tematiko, ki zadeva otroke. Program Evropa v šoli spodbuja ustvarjalnost na literarnem, likovnem, fotografskem in video področju, hkrati pa mladi spoznavajo izzive Evropske unije. Mladi raziskovalci zgodovine odkrivajo našo bogato dediščino. Vsebinska Mreža za otrokove pravice si prizadeva za spoštovanje otrokovih pravic.

V letu 2023 smo …

  • 10245 otrok odpeljali na letovanje in zimovanje
  • 590 družinam pomagali ob poplavah
  • 45000 kosov šolskih potrebščin zbrali v programu Polna šolska torba
  • 5169 družinam pomagali v socialno-humanitarnih programih Eno srce
  • 24904 otrokom in mladostnikom svetovali na TOM telefonu

Prihodki in odhodki ZPMS za leto 2023

Plača vodstva in razmerja med plačami

Osnovna mesečna bruto plača generalne sekretarke ZPMS od 1. januarja 2024 naprej znaša 4.458,67 EUR. Nanjo ne prejema nobenih dodatkov, razen dodatka za delovno dobo (trenutno 20,00 %). V letu 2023 je prejela 61.014,34 EUR bruto dohodka.

Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo na ZPMS, ki v letu 2023 znaša 1.783,62EUR, in najvišjo (generalne sekretarke) je 1 : 2,50. Med povprečno bruto plačo, ki znaša 2.170,53 EUR, in najvišjo pa 1 : 2,34.

Program dela za dve leti