Transparentnost delovanja

Glavne dejavnosti in doseženi rezultati

ZPMS, skupaj s svojimi 109 članicami, skrbi za kakovosten razvoj otrok in mladostnikov. S programi pomagamo, bogatimo prosti čas, izobražujemo ter zastopamo interese in pravice otrok in mladostnikov. 

Kar 4 naši programi so nedavno praznovali visoke okrogle obletnice neprekinjenega izvajanja: leta 2019 – Pomežik soncu 20 let in Mladi raziskovalci zgodovine 50 let, v letu 2020 pa Otroški parlamenti 30 let in TOM telefon 30 let.

Na letovanjih brezplačno, s pomočjo programa Pomežik soncu, uživajo otroci, mladostniki in otroci s posebnimi potrebami. Družinam v stiski pomagamo pri plačilu položnic, s programom Polna šolska torba otroke opremimo z vsem kar potrebujejo za šolo, v Veselem decembru poskrbimo za obdarovanje otrok. Sapramiškin sklad je namenjen otrokom s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin. Krijemo jim stroške fizioterapij, zdravstvenih in drugih pripomočkov ter psiho-socialno pomoč. Adin štipendijski sklad pomaga pri doseganju izobraževalnih ciljev mladih. TOM – telefon na otroke in mladostnike anonimno svetuje mladim pri izzivih odraščanja in življenja nasploh. V Otroških parlamentih imajo mladi možnost predstavili svoja mnenja, ideje ter spoznavajo kaj pomeni participacija in aktivno državljanstvo. V Tednu otroka (vsako leto poteka v prvem tednu oktobra) v ospredje postavimo aktualno tematiko, ki zadeva otroke. Program Evropa v šoli spodbuja ustvarjalnost na literarnem, likovnem, fotografskem in video področju, hkrati pa mladi spoznavajo izzive Evropske unije. Mladi raziskovalci zgodovine odkrivajo našo bogato dediščino. Vsebinska mreža ZIPOM – Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov si prizadeva za spoštovanje otrokovih pravic.

V letu 2020 smo …

  • 8670 družinam pomagali z našimi socialno-humanitarnimi programi
  • 19.380 otrokom in mladostnikom svetovali na TOM telefonu
  • 477 računalnikov in 400 modemov z enoletnim brezplačnim dostopom do interneta zagotovili za šolanje na daljavo
  • 12.584 otrok pritegnili k ustvarjanju v sklopu programa Evropa v šoli
  • 7039 peljali otrok na poletne in zimske počitnice
  • 40.970 kosov šolskih potrebščin zbrali v programu Polna šolska torba
  • 2800 otrok obdarovali v prazničnem decembru

Prihodki in odhodki ZPMS 2020

Plača vodstva in razmerja med plačami

Osnovna mesečna bruto plača generalne sekretarke ZPMS od 12. maja 2014 naprej znaša 3.200,00 EUR. Nanjo ne prejema nobenih dodatkov, razen dodatka za delovno dobo (trenutno 19,50 %). V letu 2020 je prejela 45.241,55 EUR bruto dohodka.

Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo na ZPMS, ki v letu 2020 znaša 1.300,00 EUR, in najvišjo (generalne sekretarke) je 1 : 2,47. Med povprečno plačo, ki znaša 1.667,15 EUR, in najvišjo pa 1 : 2,27.

Program dela in finančni načrt za tekoče leto