UPRAVNI ODBOR ZPMS (mandat 2019 – 2023)
 • DARJA GROZNIK , predsednica ZPMS, (mandat 2022-2027)
 • MARTIN BIGEC, podpredsednik ZPMS (mandat 2022-2026)
 • UROŠ BREZOVŠEK, podpredsednik ZPMS, (mandat 2022-2026)
 • NACE BREITENBERGER, ZPM Idrija
 • MARJETA FERKOLJ SMOLIČ, DPM Mojca Novo Mesto
 • JELKA JELOVŠEK SREBOT, DPM Škofja Loka
 • MAG. MAJA KRANJC RUŽIČ, ZPM Maribor
 • MANCA PERKO, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS
 • DRAGICA POZNIČ, MDPM Celje
 • KARLINA STREHAR, ZPM Domžale
 • TJAŠA SUŠIN, ZLRO
 • BOJANA ŠPEGEL, MZPM Velenje
 • CVETKA VEREŠ, Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src
 • URŠKA VRTAČNIK, ZPM Ljubljana Vič Rudnik
NADZORNI ODBOR ZPMS
 • ALOJZ POTOČAR, ZLRO, predsednik
 • VIDA BAN, ZPM Krško
 • ANI A. KOROŠEC, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS
 • ALENKA MUC, DPM Metlika
 • ALOJZ POTOČAR, ZLRO
 • MAG. ROSVITA SVENŠEK, ZPM Maribor
ČASTNO RAZSODIŠČE ZPMS
 • LIANA KALČINA, MDPM za Goriško, predsednica
 • DUŠAN JAGER, MZPM Velenje
 • ZDENKA ŠTURM, ZPM Idrija
 • MAG. ROBERT TRUNKL, DPM Koper
 • MARIJA VOLČANŠEK, ZPMS Krško