UPRAVNI ODBOR ZPMS (mandat 2023 – 2027)

 • DARJA GROZNIK , predsednica ZPMS, (mandat 2022-2027)
 • MARTIN BIGEC, podpredsednik ZPMS (mandat 2022-2026)
 • UROŠ BREZOVŠEK, podpredsednik ZPMS (mandat 2022-2026)
 • JELKA JELOVŠEK SREBOT, DPM Škofja Loka (mandat 2023-2027)
 • MAJA KRANJC RUŽIČ, ZPM Maribor (mandat 2023-2027)
 • MANCA PERKO, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS (mandat 2023-2027)
 • TJAŠA SUŠIN, ZLRO (mandat 2023-2027)
 • BOJANA ŠPEGEL, MZPM Velenje (mandat 2023-2027)
 • CVETKA VEREŠ, Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src (mandat 2023-2027)
 • URŠKA VRTAČNIK, ZPM Ljubljana Vič Rudnik (mandat 2023-2027)
 • KATJA ŠRIBAR, ZPM Krško (mandat 2023-2027)
 • IVA DEVETAK, MDPM za GORIŠKO (mandat 2023-2027)
 • PAVLA PETERLE UDOVIČ, DPM Lavrica (mandat 2023-2027)
 • LJUBA MILJUŠEVIĆ, DPM Koper (mandat 2023-2027)
 • ZLATKO AVBAR, DPM Mojca Novo Mesto (mandat 2023-2027)

 

NADZORNI ODBOR ZPMS (mandat 2023 – 2027)

 • ALENKA MUC, DPM Metlika
 • ROSVITA SVENŠEK, ZPM Maribor
 • IVANKA ČERNELIČ JUREČIČ, DPM Podbočje
 • ALEŠ UREK, ZPM Krško
 • NACE BREITENBERGER, ZPM Idrija

 

ČASTNO RAZSODIŠČE ZPMS (mandat 2023 – 2027)

 • LIANA KALČINA, MDPM za Goriško
 • DUŠAN JAGER, MZPM Velenje
 • ZDENKA ŠTURM, ZPM Idrija
 • VIDA BAN, ZPM Krško
 • STANKA DAMJAN, DPM Maribor