ŠTIPENDIJSKI SKLAD DR. JANEZA DRNOVŠKA

Ustanova »Fundacija ZPMS za otroke in družine v Sloveniji«
Štipendijski sklad dr. Janeza Drnovška

ŠTIPENDIJSKI SKLAD 2020/2021

Uprava Ustanove Fundacija ZPMS za otroke in družine v Sloveniji je za šolsko leto 2020/2021 razpisala 5 štipendij. Štipendija se podeli za čas od 1. 9. 2020 do 30. 6. 2021 v skupnem znesku 1.200,00 € za dodeljeno štipendijo oz. 120,00 € na mesec.
Na razpis je prispelo 17 vlog, izmed katerih je uprava izbrala 5 prejemnikov. Pri tem so upoštevali celotno situacijo in zgodbo posameznika (finančno stanje družine, smer šolanja, vsebina motivacijskega pisma).

Ponosni in hvaležni smo, da donatorji vsako leto prepoznajo pomembnost podpore pri izobraževanju mladih iz socialno šibkejših družin. V šolskem letu 2020/2021 tako podpiramo že 19 srednješolcev in srednješolk na poti do njihovih poklicnih ciljev.

Hvala vsem, ki podpirate sklad!

 

Ustanovo »Fundacija ZPMS za otroke in družine v Sloveniji« lahko podprete tudi tako, da ji namenite del dohodnine (davčna številka: 13293281). – ELEKTRONSKA ODDAJA.

Ustanova Fundacija ZPMS zbira osebne podatke kandidatov na podlagi 6. člena, odstavek 1, točka b Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Skladno s 13. in 14. členom GDPR so informacije za posameznike dostopne na spletni strani www.zpms.si.