Socialni in humanitarni programi

Naši socialni in humanitarni programi so:

  • Pomoč družinam
  • Štipendijski sklad Nivea
  • Polna šolska torba
  • Sapramiškin sklad
  • Adin štipendijski sklad

Konvencija o otrokovih pravicah opredeljuje neodtujljivo pravico otrok do življenja. (6. člen), nadalje opredeljuje pravico otrok do življenjske ravni, ki ustreza njihovemu telesnemu, umskemu, duhovnemu, nravstvenemu in družbenemu razvoju (27. člen).

Zveza prijateljev mladine Slovenije s socialnimi in humanitarni programi zbira in posreduje pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin, otrokom iz enoroditeljskih družin z nizkimi prejemki, talentiranim otrokom, ki jim materialno stanje v družini ne omogoča razvoja talenta in omogoča brezplačno letovanje otrok.

Če ste družina z mladoletnimi otroci, ki se je znašla v stiski, in potrebujete pomoč, lahko izpolnite obrazec za vključitev v socialno humanitarni program ZPMS in ga skupaj z zahtevanimi dokazili pošljete na:

Zveza prijateljev mladine Slovenije
Dimičeva 9
1000 Ljubljana

Naši socialni in humanitarni programi:

V sklopu programa POMOČ DRUŽINAM zbiramo pomoč za družine z mladoletnimi otroki, ki živijo v stiski.

ŠTIPENDIJSKI SKLAD NIVEA pomaga srednješolcem do želene izobrazbe in poklica.

Polna šolska torba je program, ki zbira materialna in finančna sredstva za šolajoče otroke.

SAPRAMIŠKIN SKLAD je namenjen pomoči otrokom s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin.

Adin štipendijski sklad zagotavlja mladim kvalitetnejše življenje in prvi resnejši stik s finančnim opismenjevanjem.