Sklad dedek Mraz smo ustanovili, da z zbranimi sredstvi pomagamo našim članicam organizirati pravljičnost decembrskih dni in prihod dedka Mraza za naše najmlajše iz ekonomsko manj vzpodbudnih okolij.

Obisk dedka Mraza ima Zveza prijateljev mladine Slovenije zapisan v registru nesnovne kulturne dediščine. Od leta 1953 vse dejavnosti v zvezi z dedkom Mrazom naša organizacija. Najprej je bilo poenotena vsebina prireditve, obseg in njena kakovost, nato pa izdala kar nekaj usmeritev in navodil, iz katerih se je izdajalo, da se mora v decembrskem času vsem otrokom zagotoviti veselo in pravljično doživljanje prazničnih novoletnih daril. Dedek Mraz je dobri mož, ki konec leta obišče in obdaruje otroke.

Praznovanja dedka Mraza skozi čas: Od leta 1948 do danes

Program dedka Mraza se je z leti spreminjal, vedno pa je zajel veliko število otrok. Prva povojna leta so bili vsi otroci obdarovani; najprej na osrednji prireditvi, nato po delovnih organizacijah. Propagirali so skromno obdarovanje ter spodbujali bogate kulturne vsebine prireditev. O prvem sprevodu dedka Mraza poročajo leta 1950 in od takrat tudi o številnih obiskih tega pravljičnega moža v podjetjih šolah in vrtcih in drugih prireditvah. Predsedstvo ZPMS ali pa vsaj Svet za predšolsko vzgojo in varstvo družine je vsako leto ocenjeval prireditve novoletne jelke. Pogosto je sprejemal tudi usmeritve in izhodišča, ki naj bi jih upoštevali pri novoletnem praznovanju otrok. To sta oba organa storila tudi v letu 1984, ko so pripravili  kar nekaj usmeritev, med katerimi so tudi, da naj bo novoletno praznovanje v znamenju akcije OTROKOM SAMO NAJBOLJŠE, poudarek naj bo na vsebini, ki mora biti prilagojena starosti otroka, vsakemu predšolskemu otroku naj bo v tem času dostopen brezplačen ogled vsaj ene kulturne prireditve … Novoletne prireditve, ki jih je organizirala ZPMS, so  leta 1990 prvič potekale pod imenom Veseli december. Obstoj dedka Mraza je bil prav v tem letu najbolj negotov, vendar je večina DPM in ZPM, ki so dotlej pripravljale novoletna praznovanja, tudi v tem času vztrajale in v skladu s svojimi možnostmi tudi to pot  pripravile novoletne prireditve in prihod dedka Mraza.

Zaradi vse večjih pritiskov in negotovosti v zvezi z dedkom Mrazom je ZPMS marca 1991 pripravila za organizatorje usmeritve za novoletna praznovanja otrok. Poudarili so, da prireditve v decembru pomenijo za otroke posebno doživetje, pravljičnost decembrskih dni pa pričara tudi prihod dedka Mraza. ZPMS je organizatorjem predlagala naj ob decembrskih prireditvah omogočijo vsem otrokom, ne glede na njihovo versko ali nacionalno pripadnost veselo in pravljično doživljanje prazničnih novoletnih dni. Poudarek naj bo na kakovostni in pravljični vsebini prireditev ter na otroškem doživljanju Miklavža, Božička in dedka Mraza. Ta stališča so poslali Odboru skupščine RS za mladinska vprašanja, ki jih je tudi podprl; preko medijev pa so jih posredovali tudi širši javnosti. V večini slovenskih občin tudi danes pripravijo prihod dedka Mraza, ponekod (Novo Mesto, Metlika, Maribor …) pa tudi obdarovanje vseh predšolskih otrok.

DONATORSKA POGODBA

Če želite podpreti sklad dedka Mraza, lahko pomagate z nakazilom: 

Zveza prijateljev mladine Slovenije, Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 6100 0000 3512 232
Sklic: SI00 245020
Namen: sklad dedek Mraz