»Odločitev za poklic, ki ga boš opravljal kasneje v življenju, ni lahka«.

Danes, 21. aprila, med 9. in 13. uro smo skupaj z mladimi parlamentarci izvedli 31. zasedanje nacionalnega Otroškega parlamenta, ki smo ga uspešno preselili na splet.

Prvič v 31-ih letih programa Otroški parlamenti se nismo mogli srečati vsi skupaj v živo v Veliki dvorani Državnega zbora RS, ampak le virtualno preko zaslonov. Delovno predsedstvo Otroškega parlamenta v sestavi predsednik Jure Šimonka, član Primož Oberč ter članica Vida Volk je zasedanje vodilo iz velike dvorane v pritličju Tomšičeve 5 (stavba Državnega zbora RS). Na dogodku je sodelovalo 115 mladih delegatov, 20 učencev- novinarjev, skupaj z mentorji in drugimi gosti pa je 31. nacionalnega Otroškega parlamenta udeležilo preko 200 udeležencev.

Mladi parlamentarci na 31. nacionalnem Otroškem parlamentu. Foto: Matija Sušnik

Uvodoma so mlade pozdravili predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, predsednik Državnega zbora RS Igor Zorčič in predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik.

Predsednik republike Borut Pahor

Predsednik republike že tradicionalno sodeluje na otroškem parlamentu in z mladimi razpravlja o aktualnih temah, ki so pomembne za njihovo prihodnost. V nagovoru se je zahvalil Zvezi prijateljev mladine Slovenije za izredno skrb, ki jo posvečajo pripravam in vodenju tega in tudi drugih projektov, ki mladim omogočajo, da zrastejo v svobodne in ustvarjalne ljudi. Mladim pa se je zahvalil za odgovorno obnašanje v času zdravstvene krize, za solidarnost in za njihovo odraslost ter zrelo razumevanje nove situacije. »Čas zdravstvene krize je priložnost za vse, ki so želeli od sebe dati najboljše,« je dejal predsednik republike in mlade pozval, naj pri odločitvah, kaj bodo v življenju počeli, sledijo svojemu srcu. »Vsak med nami prej kot slej ugotovi, kaj ga vesli, kaj ga mika. Svetujem vam, kar vedno rečem, poskušajte slediti svojemu srcu, intuiciji, slutnji. Seveda se boste ozirali tudi na potrebe na trgu, tudi to je legitimno, vendar iz svojih izkušenj povem, da je najbolj pomembno, da se človek loti tistih stvari, ki ga zares veselijo, da se jim posveti, da jih skuša čimbolj razumeti, da ga potegnejo. Potem tudi najbolj težke stvari postanejo lahke. Če se odločimo za stvari, ki nas ne veselijo, so tudi lahke stvari težke,« je poudaril predsednik Pahor in še dodal: »Do znanja in do velikih uspehov ne vodi nobena kraljevska pot. Poleg znanja in talenta, tega ima veliko ljudi, je potreben tudi pogum, vztrajnost, to se na koncu obrestuje.«

Posnetek nagovora

Borut Pahor, predsednik RS nagovori mlade parlamentarce 31. nacionalnega Otroškega parlamenta. Foto: Matjaž Klemenc, Urad predsednika RS

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič

Predsednik DZ RS Igor Zorčič je uvodoma izpostavil, da je že 31. izvedba nacionalnega otroškega parlamenta dokaz, da se mladi zelo dobro zavedajo družbene realnosti, v kateri živijo, ter nadaljeval: »Po drugi strani – še posebej v luči negotovih razmer v obdobju epidemije – so, povsem upravičeno, zaskrbljeni za svojo prihodnost, na katero pa – tako nas vsako leto znova, a zaman, opozarjajo tudi tu, v Državnem zboru, – nimajo nikakršnega vpliva. Kritika, ki so jo že v preteklosti izrekli mlade parlamentarke in parlamentarci, in sicer, da odrasli, politiki pri svojih političnih odločitvah, v resnici ne poslušamo in ne upoštevamo interesov in želja otrok, da je glas otrok zgolj nekakšen “klic vpijočega v puščavi”, in nenazadnje tudi očitek, da vsakoletni otroški parlament nima realnih rezultatov onkraj všečkanih novičk na socialnih omrežjih, me je izzvala, da sem v Državnem zboru spodbudil izvajanje dveh projektov, ki sta namenjena prav šolarjem, in sicer “Aktivno državljanstvo” in “Šolska ura s predsednikom parlamenta”. Z njima želimo šolajočo mladino vključiti v proces demokratičnega odločanja. Zato mi dovolite, da ob tej priložnosti povabim osnovnošolce in srednješolce, da mi posredujejo svoja vprašanja, pobude, želje, pričakovanja, seveda tudi kritike. Naredil bom vse, kar je v moji moči, da bodo vaše pobude tudi zares “slišane in upoštevane”.«

Posnetek nagovora.

Predsednik Državnega zbora Igor Zorčič s sodelujočimi na 31. nacionalnem Otroškem parlamentu. Foto: Matija Sušnik

Predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik

»Odločitev o poklicu, ki ga boste opravljali kasneje v življenju, ni lahka. V današnjem negotovem času še toliko bolj. Negotovem zaradi epidemioloških razmer in posledic, ki jih prinaša Covid-19, « je v nagovoru poudarila Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije, in še dodala: »Vendar kljub temu: Poslušajte nasvete vaših starše, nasvete v šoli, o tem se pogovarjajte med samo, razmišljajte. Najbolj pomembno pri tem pa je, da je odločitev za poklic vaša lastna odločitev. Zaupajte sebi, svojemu znanju, bodite pripravljeni pridobivati nova znanja in veščine. V okviru sprejetega Programa za otroke pričakujemo, da bo država končno omogočila polno izvajanje programov, kjer se otrokom in mladim omogoča pravica do participacije. To je pravica, ki jo imate, dragi mladi poslanke in poslanci. Pravica povedati svoje mnenje o tistem, kar vas zadeva. Ob tem vam ZPMS stoji ob strani.« 

Posnetek nagovora

Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije, Foto: arhiv ZPMS

Zasedanju so se pridružili tudi predstavniki Varuha človekovih pravic, Ministrstva za delo, dom družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavoda RS za šolstvo, Zavoda RS za zaposlovanje, Kariernega centra, Centra za poklicno izobraževanje, Mladinske mreže za karierni razvoj Kroj ter nekateri poslanke in poslanci.

Moja poklicna prihodnost in podteme

Temo Moja poklicna prihodnost (kot tudi podteme) smo nadaljevali iz prejšnjega šolskega leta. Med podteme: Moj poklic: skrbi, pričakovanja, znanja in veščine; Poti do mojega poklica; Poklici sedanjosti in poklici prihodnosti; Slovenija, Evropa, svet – pozitivno, negativno, zanimivo; smo kot odziv na trenutno stanje v družbi v tem šolskem letu dodali še podtemo Vpliv Covid-19 na izbiro poklica.

Na dogodku je sodelovalo 115 mladih delegatov, 20 učencev- novinarjev, skupaj z mentorji in drugimi gosti pa je 31. nacionalnega Otroškega parlamenta udeležilo preko 200 udeležencev.

Mladi parlamentarci so se o izzivih izbire poklica že od začetka šolskega leta pogovarjali po osnovnih šolah, nato pa so potekali občinski, medobčinski in regijski otroški parlamenti. Na regijskih parlamentih izvoljeni predstavniki so na današnjem zasedanju zastopali interese vrstnikov. Podali so resna mnenja, tehtne pomisleke in konstruktivne predloge:

  • V osnovnih šolah bi potrebovali več prakse in informacij o različnih poklicih.
  • Smiselno bi bilo povezovanje učnih predmetov in predstavitev poklicev.
  • Ker med šolami obstajajo velike razlike glede ocen, predlagamo ponovno uveljavitev sprejemnih izpitov.
  • Nekatere poklice bodo nadomestili roboti, nekaterih poklicev ne bo več.
  • Poklici, kjer je potreben človeški stik, bodo vedno potrebni in jih tehnika ne bo mogla nikoli nadomestiti. Novi poklici v prihodnosti bodo zahtevali nova znanja, veščine ter večopravilnost. Tudi medpoklicno povezovanje.
  • Do poklica vodi nešteto poti, kot so delovne navade, želje, šola, osebne vrednote, trg zaposlitve, tudi sreča. Potrebno se je naučiti delovanja v različnih skupnostih in okoliščinah. Verjeti moramo vase, graditi samopodobo in se znati samoodločati. Potrebujemo podporo staršev in svobodno izbiro poklica.
  • Digitalni svet ima tudi prednosti, več ljudi je imelo možnost ogleda informativnih dnevov.
  • Ne smemo pozabiti na ravnovesje med digitalnim in realnim življenjem.
  • Znanje tujih jezikov nam omogoča zaposlovanje v tujini. Vendar pa izražamo tudi željo ostati v Sloveniji, kjer poznaš jezik, imaš družino in je varna država. Več financiranja bi bilo treba nameniti razvijanju slovenskega zaposlitvenega trga.
  • Mladi so izpostavili poziv vladi, da ob epidemiloloških valih ne ustavljajo celotne ekonomije, še posebej pa ne šol.
  • Mladi so izpostavili, da Slovenija potrebuje Ministra za srečo.

Otroško novinarsko poročilo 31. nacionalnega Otroškega parlamenta 

Vsa mnenja bomo zapisali v poročilo o 31. Otroškem parlamentu, ki bo objavljeno na naši spletni strani. Zahvaljujemo se vsem sodelujočim ter mentorjem in regijskim koordinatorjem za motivacijo in spodbudo učencem.

S temo Moja poklicna prihodnost bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2021/2022. Upamo, da se naslednje leto zopet snidemo v živo v Veliki dvorani Državnega zbora RS.