Ljubljana, 13. 7. 2020

Sporočilo za javnost

»Revščina otrok naj postane zgodovina«

Najmanj 5 % sredstev proračuna EU za odpravo revščine otrok v vseh državah članicah EU

Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov – Središče ZIPOM se pridružuje vseevropski mreži organizacij s področja varstva otrokovih pravic v skupni izjavi za odpravo revščine otrok, ki izpostavlja: »revščina otrok naj postane zgodovina«.

Središče ZIPOM, ki deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije in je član vseevropske mreže za otrokove pravice Eurochild, skupaj z obema slovenskima članicama Eurochild-a – Zvezo prijateljev mladine Slovenije ter Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij – PIC poziva Vlado Republike Slovenije, da podpre predlog, da se v okviru Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) v dolgoročnem proračunu EU 2021–27 nameni najmanj 5 % sredstev za odpravo revščine otrok v vseh državah članicah EU.

Voditelji EU se bodo 17. in 18. julija v Bruslju sestali na posebnem Evropskem svetu, kjer bodo razpravljali o načrtu za oživitev EU po krizi COVID-19 in o novem dolgoročnem proračunu EU 2021–2027. Otroci, ki so bili že pred krizo prikrajšani zaradi revščine, neustreznega družinskega okolja ali migracijskega statusa, so najbolj trpeli v času splošne omejitve javnega življenja, uvedene zaradi pandemije COVID-19. Poleg tega se bo revščina otrok, kot posledica gospodarskega izpada zaradi krize, še povečala. Raziskave kažejo, da bo revščina gospodinjstev do konca leta 2020 narasla za 15 % (UNICEF in Save the Children, maj 2020).

Stopnja tveganja revščine otrok v Sloveniji se je po podatkih SURS-a po naraščanju v letu 2017 (12,8 % v primerjavi s 11,9 % v letu 2016) v letih 2018 in 2019 zmanjševala (11,7 % v letu 2018 in 10,5 % v letu 2019). V letu 2019 je torej pod pragom tveganja revščine živelo 41.000 otrok. Pandemija bo zagotovo močno ogrozila trend padanja stopnje revščine otrok v Sloveniji. Vsak otrok ima pravico biti otrok, zato je še toliko bolj pomembno, da si skupaj prizadevamo, da revščina otrok resnično postane zgodovina.

 OZADJE: Članice Eurochild-a, ki združuje 185 organizacij in posameznikov iz 35 držav (med članicami iz Slovenije so Središče ZIPOM, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC), pozivamo – v luči srečanja voditeljev EU – da revščina otrok postane zgodovina v vseh državah članicah EU.

Eurochild je vseevropska mreža, ki si prizadeva, da bi bile otrokove pravice in blaginja otrok v središču oblikovanja politik. Danes, 13. julija 2020, je bila objavljena skupna izjava, s katero pozivamo, da evropski voditelji sprejmejo ukrepe za odpravo revščine otrok. Nj. eksc. Marie-Louise Coleiro Preca, predsednica Eurochild-a in nekdanja predsednica Malte, v video nagovoru poziva voditelje EU k podpori prizadevanj mreže.

Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov – Središče ZIPOM je mreža 40 nevladnih organizacij, ki delujejo na področju otrokovih pravic v Sloveniji. ZIPOM je tudi nacionalni predstavnik nevladnih organizacij za področje otrok pri Eurochild-u (t. i. National Partner Network).

S spoštovanjem.

Zveza prijateljev mladine Slovenije, Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC in Središče ZIPOM