Zveza prijateljev mladine Slovenije objavlja razpis za prosto delovno mesto strokovnega vodje programa (M/Ž).

Oseba bo zaposlena za delo na programu Nacionalna mreža TOM (telefon za otroke in mladostnike) predvidoma od oktobra 2020 dalje.

 

Vrsta zaposlitve: zaposlitev za nedoločen čas, polni delovni čas, 6 mesecev poskusnega dela

Delovne obveznosti: strokovno vodi delo v programu; vodi in usklajuje mednarodno sodelovanje; sodeluje z drugimi ustanovami in institucijami s področja socialnega varstva in dela z mladostniki; pripravlja, organizira in izvaja enotne programe strokovnega izobraževanja svetovalcev; vodi evidenco in izdaja potrdila, ureja, pripravlja in skrbi za statistiko in vsebinske analize; vodi evidence prostovoljskega dela in pripravlja poročila za AJPES; pripravlja letna poročila in letne plane; pripravlja projekte za kandidiranje na javnih razpisih, pripravlja izdaje različnih publikacij, zbornikov in promocijskega materiala, priprava, organizacija in izvedba zunanjih dogodkov, promocijske aktivnosti, druga dela po nalogu nadrejenega

 

Pogoji za prijavo:

 • VII. stopnja izobrazbe (smer socialno delo in svetovanje, izobraževanje, družbene vede, ipd.), oz. strokovna izobrazba po 69. členu ZSV,
 • opravljen strokovni izpit iz socialnega varstva,
 • najmanj 2 leti delovne dobe kot strokovni delavec po ZSV oziroma 4 leta delovne dobe na področju socialnega varstva,
 • aktivno znanje slovenskega jezika
 • zelo dobro znanje enega tujega jezika
 • računalniška znanja:
 • urejevalniki besedil – zahtevno
 • delo s preglednicami – zahtevno
 • delo z bazami podatkov – zahtevno
 • računalniško oblikovanje – osnovno
 • Vozniški izpit B kategorije

Način prijave na delovno mesto: prijavo pošljite na e-naslov zdenka.svaljek@zpms.si

Prijavi priložite:

 • življenjepis,
 • dokazila o izpolnjevanju pogojev in morebitne reference (potrdilo o doseženi izobrazbi, dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu, navedba delovnih izkušenj, ipd.)

 

Rok za prijavo: do 18. 7. 2020.

Več informacij o delovnem mestu in zahtevah za zaposlitev lahko pridobite preko e-pošte: zdenka.svaljek@zpms.si