Spoštovana, spoštovani!

Mirovni inštitut v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije vljudno vabi na posvet o ozaveščanju in zmanjševanju nasilja med mladimi.

Dogodek bo potekal 20. novembra 2023 od 10. do 14. ure v Hotelu Slon (Slovenska cesta 34, Ljubljana). Registracija bo potekala med 9.30 in 10. uro.

V Sloveniji že obstajajo raznolika gradiva, orodja in drugi viri o ozaveščanju in preprečevanju nasilja med mladimi tako v šolskem okolju kot širše v družbi. Nevladne organizacije v okviru različnih projektov razvijajo inovativne pristope in ukrepe, nacionalne institucije in oblikovalci politik snujejo preventivne ukrepe in strategije za vzgojno-izobraževalne institucije. Ob vsem tem pa manjka celosten in sistematičen pristop, ki bi vključeval povezovanje in sodelovanje ključnih deležnikov pri ozaveščanju in preprečevanju nasilja med mladimi v šolskem okolju in izven njega.

Organizatorji tega dogodka smo prepričani, da je povezovanje in sodelovanje ključnih deležnikov na področju preprečevanja nasilja med mladimi temeljnega pomena za izboljšanje razumevanja, razpravo o aktualnih izzivih ter razvoj učinkovitih preventivnih strategij.

Glavni namen posveta je omogočiti dialog in sodelovanje med različnimi deležniki, ki se ukvarjajo s preprečevanjem nasilja nad mladimi, predstavnice in predstavniki šol, oblikovalci politik in nevladne organizacije. Skupaj bomo pregledali obstoječe pristope, izmenjali dobre prakse ter si prizadevali za oblikovanje celovitih in učinkovitih strategij.

Javni posvet je namenjen pedagoškemu, svetovalnemu in vodstvenemu osebju na področju šolstva, strokovni javnosti, oblikovalkam_cem politik ter zainteresirani javnosti.

Dogodek bo potekal hibridno, zato vas prosimo, da ob prijavi sporočite, ali se boste dogodka udeležili v živo ali prek spleta. Udeležba na dogodku je brezplačna, zaradi organizacijskih razlogov pa vljudno prosimo, da se prijavite čim prej oz. najkasneje do 16.11.2023 do 17:00 na: e-kontakt mojca.frelih@mirovni-institut.si.

Vabilo in program posveta je dostopen tukaj.