Danes, 17. maja, na mednarodni dan telefonov za pomoč otrokom v stiski ponovno začenjamo vseslovensko akcijo “Tom potuje, otroke obiskuje”. Z akcijo želimo otrokom in mladostnikom predstaviti pomen pogovora, jih seznaniti s TOM telefonom ter jim ga približati kot enega izmed virov pomoči, kadar se znajdejo v stiski ali potrebujejo pogovor.

dr. Albert Mrgole, predsednik Nacionalne mreže TOM telefon, z nagovorom mladim pozdravlja začetek letošnje akcije. 

»Spoštovani odraščajoči! V stiku sem z mnogimi zgodbami, ki se odvijajo v vaših dušah. V stiku sem z mnogimi čustvi, ki jih doživljate v svojih srcih. Vse, kar doživljate, je vaše in pravico imate do vseh občutkov v sebi. Rad bi vam sporočil le eno. Kdaj so naša notranja občutja pretežka, da bi jih zmogli nositi sami. Takrat nas razjedajo, ne dajo nam spati, ne moremo se zbrati za delo, ne zmoremo misliti na kaj drugega. Takrat, ko so notranji občutki pretežki, ni prav, da jih nosite sami. Da se sami ukvarjate z njimi. Tako zelo rad bi vam sporočil, da je možno vse še tako težke situacije rešiti, če lahko svojo notranjo težo podelimo z drugimi, ki jim je mar za nas. Nič ni nerešljivega, dokler živimo. Zato vas samo spomnim, da smo med drugimi, ki jim je vedno mar za vas, tudi svetovalci na TOM. Da vam bomo vedno prisluhnili in skupaj našli odgovor na vsako vaše vprašanje. Želim vam sproščeno in veselo mladost.«

Lansko leto, ko smo prvič izvajali akcijo “TOM potuje, otroke obiskuje”, smo se uspeli približali otrokom in mladostnikom kot še nikoli do sedaj. Sodelovalo je kar 193 osnovnih šol, zato si letos želimo, da se nam pridružijo še preostale šole. Povratne informacije, fotografije in videoposnetki iz šol so nam pokazali, da so bili tako otroci kot pedagoški delavci z akcijo nadvse zadovoljni in da je bila akcija zelo dobro sprejeta.

»Z otroki se je potrebno pogovarjati, saj je stisk čedalje več. Vsak peti osnovnošolec, ki je lani sodeloval v akciji “TOM potuje, otroke obiskuje”, je imel probleme in težave z vrstniki, vsak peti tudi težave v družini, vsak osmi je poročal o psihičnih težavah. Na nas odraslih je torej naloga, da otrokom prisluhnemo in ustvarimo varen neobsojajoč prostor za pogovor«, poudarja Darja Groznik, predsednica ZPMS. Ob tem akciji “TOM potuje, otroke obiskuje” želi uspešno popotovanje po Sloveniji, otrokom pa čim več poguma za pogovor. 

Tako kot pedagoško in svetovalno osebje na šolah tudi na TOM-u opažamo, da otroci in mladostniki težko spregovorijo o svojih dilemah. Znotraj lanskoletne akcije smo prejeli več tisoč anonimnih zapisov različnih stisk in vprašanj otrok, o katerih ne zmorejo spregovoriti z odraslimi oziroma želijo to zaupati anonimnemu prijatelju.

»Z akcijo želimo otrokom in mladostnikom predstaviti pomen pogovora, jih seznaniti s TOM telefonom ter jim ga približati kot enega izmed virov pomoči, kadar se znajdejo v stiski ali potrebujejo pogovor. Pogovor je pomemben zato, ker je osrednji prostor, v katerem otrok pridobi izkušnjo, da je sposoben in pripravljen iskati pomoč. Sposobnost iskanja pomoči pa je zelo pomemben varovalni dejavnik in temelj, na katerem otrok gradi obvladovanje katerekoli težave za vsa obdobja življenja,« pojasnjuje Tjaša Bertoncelj, strokovna vodja TOM.

V sodelovanju z osnovnimi šolami želimo otroke od 4. do 9. razreda spomniti, da nam pogovor lahko pomaga, da se počutimo lažje, se razbremenimo, umirimo in dobimo občutek, da v stiski nismo sami. S pogovorom problem pogosto postane manjši, bolj obvladljiv; stvari, ki so se prej mogoče zdele nerešljive, postanejo rešljive. Veliko hitreje in lažje najdemo rešitev, bolj jasno vidimo, kaj bi bilo dobro narediti in kako lahko v težki situaciji poskrbimo zase.

Da bo TOM nahrbtnik z vso svojo dragoceno vsebino za izvedbo učne ure res pripotoval v vsako osnovno šolo, se lahko osnovne šole še vedno prijavite na: tomtelefon@zpms.si.