Nacionalni forum humanitarnih organizacij (NFHOS), Slovenska filantropija, Zveza Prijateljev mladine Slovenije, Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas smo danes poslali poziv vladi, poslankam in poslancem DZ ter Državnemu svetu poziv ponovnega razmisleka ter preučitve možnosti umestitve dodatnih ranljivih skupin kot prejemnike solidarnostnega dodatka.

Veseli nas, da je v novem predlogu Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID 19 določen tudi solidarnostni dodatek.

Humanitarne organizacije združene v Nacionalnem forumu humanitarnih organizacij, ki združuje 104 humanitarnih organizacij (NFHOS) in organizacije, ki izvajamo socialno-varstvene programe, in smo v vsakodnevnem stiku z različnimi skupinami najranljivejših prebivalcev RS, vas pozivamo k ponovnemu premisleku o določitvi solidarnostnega dodatka za posebej ranljive skupine.

Strinjamo se, da v to skupino spadajo invalidi, ljudje, ki so izgubili službo, upokojenci ter starejši kmetje, za katere ste predvideli solidarnostni dodatek. Menimo, da bi za zmanjšanje ter nadaljnjo preprečevanje revščine v Sloveniji morali povečati obseg upravičencev solidarnostnega dodatka.

Velike stiske opažamo pri ljudeh vseh starosti. Ena izmed skupin so posamezniki, ki iz socialnih ali drugih državnih transferjev prejmejo manj kot 510 EUR. Vaš predlog se osredotoča na starejše, a izpušča starejše od 65 let, ki prejemajo denarno socialno pomoč in varstveni dodatek ter je tako njihov znesek tudi manjši od 612 EUR mesečno. Trenutni ukrepi so prinesli obvezen nakup IT opreme za šolajoče otroke, dijake, študente, nakup posebnih zaščitnih mask, predhodno plačilo hitrih testov, dražijo se redni življenjski stroški, ki pa se močno povišujejo predvsem pri ljudeh, ki niso lastniki svojih ali socialnih stanovanj, temveč so najemniki na trgu nepremičnin.

Glede na vse zgoraj napisano predlagamo naslednjo spremembo predloga zakona:

»Prebivalcem Republike Slovenije, katerih edini prejemek predstavljajo socialni transferji ter transferji iz pokojninske ter invalidske blagajne, se izplača dodatek:

    • v višini 300 eurov, ki prejemajo zgoraj omenjena sredstva do višine 500 EUR,
    • v višini 200 EUR, ki prejemajo omenjena sredstva do višine 600 EUR ter
    • v višini 100 EUR, ki prejemajo omenjena sredstva v višini do 700 EUR.

Ravno tako se izplača solidarnostni dodatek prejemnikom otroškega dodatka v prvih petih dohodkovnih razredih, in sicer v višini 100 EUR na otroka.«

Veseli bomo vašega ponovnega razmisleka ter preučitve možnosti umestitve dodatnih ranljivih skupin kot prejemnike solidarnostnega dodatka, le tako bo zakon resnično dosegel svoj namen.