Sporočilo za javnost: Naj bo otrokom v šoli lepo

Začenja se novo šolsko leto. V Zvezi prijateljev mladine Slovenje (ZPMS) smo zelo veseli, da lahko otroci ponovno pripravljajo svoje šolske torbe in se veselijo srečanja s sošolci v živo. Vsem otrokom želimo, da bodo prvi šolski dnevi polni veselja ter da bi se v šolah in obšolskih dejavnostih počutili sprejete in upoštevane. Naj odrasli spremljajo in spodbujajo njihov razvoj in so odločni takrat, ko se dogajajo krivice in medvrstniško nasilje.

V naše programe in projekte bo v novem šolskem letu vključenih več kot 50.000 otrok iz vse Slovenije. Otroci bodo v novem šolskem letu sodelovali na Otroških parlamentih® s temo Duševno zdravje otrok in mladih, raziskovali bodo v okviru Mladih raziskovalcev zgodovine na temo Šport skozi čas ter ustvarjali na natečaju Evropa v šoli na temo vojne problematike. V prvem tednu oktobra bo od 3. do 9. oktobra ponovno Teden otroka®, letošnji slogan bo Skupaj se imamo dobro. Naše članice – društva in zveze prijateljev mladine po Sloveniji – bodo v tem tednu pripravile različne aktivnosti, k sodelovanju pa bomo povabili tudi vrtce in osnovne šole.

 

Šolske potrebščine za 3600 otrok

S šolskimi potrebščinami mora biti opremljen vsak šolar. Za veliko družin je nakup šolskih potrebščin in predvsem delovnih zvezkov žal velik (prevelik) strošek. Zato je izrednega pomena naš program Polna šolska torba, ki zbira materialne in finančne donacije. Veliko šolskih potrebščin smo že razdelili v različne kraje po Sloveniji, nekaj pa jih še bomo.

V dobrodelni akciji Poštar Pavli polni šolske torbe, ki jo že 10 let izvajamo skupaj s Pošto Slovenije, smo letos zbrali kar 37.691 kosov šolskih potrebščin in že več kot 10.600 €.

Program Polna šolska torba še vedno teče. Ocenjujemo, da bomo z donacijami fizičnih oseb in podjetij do začetka septembra ponovno presegli 50.000 zbranih šolskih potrebščin, ki so bile – in še bodo – razdeljene med 52 naših članic. Predvidevamo, da bomo letos skupno opremili 3600 otrok.

V letošnjem letu bo naše pomoči ob vstopu v šolo deležnih tudi več kot 150 begunskih otrok iz Ukrajine.

 

 

Šola naj bo varen prostor

V okviru ZPMS deluje TOM telefon®, edini telefon za otroke in mladostnike, ki je za težave in pogovore otrok in mladostnikov na voljo vsak dan, med 12. in 20. uro, na telefonsko številko 116 111. Na TOM telefon® se obračajo otroci in mladi tudi zaradi odnosov z vrstniki in s sošolci, ki otroke pogosto spravljajo v stisko. Zato nas zelo veseli, da otroci in mladi TOM telefon® prepoznavajo kot varnega sogovornika, kateremu se lahko zaupajo.

TOM telefon® vsem otrokom in mladostnikom sporoča: »Verjamemo v prav vsakega izmed vas. Verjamemo, da ima vsak izmed vas spretnosti in moči, ki jih potrebuje za to šolsko leto. Radi bi vas spomnili, da boste najmočnejši, kadar boste držali skupaj. Saj boste lahko spoznali, da ste se že naučili paziti nase in na druge.«

TOM telefon®  v septembru nadaljuje akcijo Tom potuje, otroke obiskuje, ki otroke po šolah opozarja na to, da nikoli niso sami in da so težave ter stiske rešljive.

 

Otroci naj razvijajo svoje potenciale

Darja Groznik, predsednica ZPMS: »Ko otroci počnejo tisto, v čemer so dobri in kar jih veseli, to vpliva tudi na njihovo samozavest in jim povečuje občutek lastne vrednosti. To je še posebej pomembno za otroke iz socialno šibkejših okolij, ki so zaradi stroškov, ki jih prinesejo interesne aktivnosti, pogosto izključeni. Sama dejavnost je sicer lahko brezplačna, vseeno pa zahteva posebno opremo, ki je za veliko otrok nedosegljiva. Ravno tem otrokom pri ZPMS skušamo čim bolje pomagati z našimi socialno humanitarnimi programi – Eno srce. Da bodo lahko otroci razvijali svoje potenciale in obdržali socialno vključenost, potrebujejo tudi varno in spodbudno okolje, za to smo odgovorni mi – odrasli. Zato apeliram tako na vse zaposlene v šolstvu, kot starše, bodimo našim otrokom vzor in opora, poskrbimo, da bodo naši odnosi empatični, strpni, prijazni in podporni. Ob novem šolskem letu pa vsem otrokom želim obilo zvedavosti in veselja ob učenju ter veliko druženja s prijatelji v živo.«

S spoštovanjem,

Zveza prijateljev mladine Slovenije