Zaradi sprememb zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije velja od 1. septembra velika novost pri uveljavljanju nadomestila preživnine, ki jo izplačuje sklad tistim, ki jih starš preživnine ne plačuje.
 
Do sedaj je bil pogoj za izplačevanje nadomestila preživnine predhodno vložena zahteva za izvršbo, od 1. septembra pa to ne bo več potrebno.
 
Če starš ne plačuje preživnine (*), bo upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik izpolnil in na sklad poslal zahtevo za uveljavljanje nadomestila preživnine, vsi obrazci so objavljeni tukaj.
Več podrobnih informacij pa najdete tukaj:
 
https://www.srips-rs.si/sl/prezivnine/nadomestila-prezivnin/obrazci
 
(*) Neplačilo preživnine pomeni, da je preživninski zavezanec tri mesece zaporedoma ni plačal oziroma preživnino plačuje neredno, kar pomeni, da v zadnjih dvanajstih mesecih dolguje vsaj tri povprečne mesečne preživnine.