DOBRODELNA DRAŽBA, PORTRET LUKE DONČIĆA JE ZAKLJUČENA. 

Portret je dosegel vrednost 600€. Hvala vsem za sodelovanje.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ljubljana, 1.4.2020
DOBRODELNA DRAŽBA, PORTRET LUKE DONČIĆA 

Zveza prijateljev mladine Slovenije je na pobudo mlade umetnice Danaje Padovac, pripravila dobrodelno dražbo portretne risbe Luke Dončića. Vsa zbrana sredstva bodo namenjena otrokom v stiski, ki so v času epidemije povsem odvisni od nas odraslih in naše pomoči.

Danaja Padovac je študentka Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Čas epidemije je prinesel tudi nekaj dobrega – veliko časa za risanje. Tako je med njenim ustvarjanjem nastal tudi portret Luke Dončića. Danaja se je odločila, da bi s svojim risanjem pomagala družinam in otrokom v stiski, zato smo z mlado umetnico združili moči in na dražbo postavili njeno prečudovito delo – portret Luke Dončića.

Izhodiščna cena portreta je 100€.

 KAKO POTEKA DRAŽBA?

  • Dražba traja od 1.4.2020 do 8.4.2020 do 24.00.
  • Ponudbe za portret sprejemamo na elektronski naslov:info@zpms.siv zadevo sporočila zapišite: DRAŽBA, v sporočilo ZNESEK ter IME, PRIIMEK in TELEFON.
  • Vsak dan bomo ob objavi dražbe na Facebook profilu ZPMS objavili najvišji znesek za portret med ponudbami minulega dne in nadaljevali z dražbo.
  • Dražba se zaključi 8.4.2020 ob 24.00.

Izkupiček dražbe bo namenjen za pomoč otrokom v stiski

Hvala, ker nam pomagate pri zbiranju sredstev.

Zveza prijateljev mladine Slovenije

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

CHARITY AUCTION, LUKA DONČIĆ PORTRAIT

The epidemic time also brought some good things – like lots of free time, and for artists a lot of free time to draw. Therefore, Danaja Padovac, a student at the Academy of fine arts and sesign, decided to create a portrait of Luka Dončić, among her drawings. With her drawing, Danaja wanted to help families and children in need in this epidemic times, so we joined forces with a young artist and here we are auctioning off her beautiful work – a portrait of Luka Dončić.

How long does the auction go?

  • The auction runs from 1.4.2020 to 8.4.2020 to 12:00am.
  • We accept offers for portrait at info@zpms.si in the subject of the message, please write down: AUCTION, in the message AMOUNT, NAME and SURNAME and PHONE.
  • Every day, we will post the highest amount for a portrait on our Facebook profile, given the highest bid of the past day and continue the auction.
  • The auction ends on 8/4/2020 at 12:00am.

The proceeds of the auction will be used to help children in need during koronavirus epidemic.