Ljubljana, 17. november 2022

SZJ: Ob Svetovnem dnevu otrok, 20. november:

  • V Zvezi prijateljev mladine Slovenije opozarjamo, da so med ustavno, konvencijsko in zakonsko določenimi pravicami otrok še vedno prevelike vrzeli.
  • november je 32. rojstni dan TOM telefona in na današnji dan se zaključuje letošnja akcija »TOM potuje, otroke obiskuje«.

 

  1. november je Svetovni dan otrok in obletnica sprejetja Konvencije ZN o otrokovih pravicah. Pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) spremljamo in s projekti tudi ustvarjamo varno in spodbudno otroštvo. Pozdravljamo vse odločitve in aktivnosti, ki so namenjene izboljšanju življenja otrok, mladostnikov in družin. A tudi v prihodnje izzivov za izboljšanje položaja otrok v naši družbi ne manjka. V ZPMS ugotavljamo, da so še vedno prevelike vrzeli med ustavno, konvencijsko in zakonsko določenimi pravicami ter prevečkrat neučinkovito in ne dovolj kakovostno prakso zagotavljanja in uresničevanja otrokovih pravic. Na ta vprašanja smo nedavno opozorili v okviru Mreže za otrokove pravice in pripravili pobudo z imenom »Postavimo otrokove pravice v središče slovenske politike«. S tem smo odločevalce opozorili na ponavljajoče se kršitve otrokovih pravic, ki jih nevladne organizacije prepoznavamo pri svojem delu že vrsto let.

»Skrajni čas je, da se v Sloveniji sistematično in celostno lotimo urejanja področja otrokovih pravic. Zato ob današnjem svetovnem dnevu otrok ponovno opozarjamo na razvejano problematiko zagotavljanja posebne skrbi za otroke, kot je zapisana v ustavi, na vseh področjih. Vzpostaviti je treba Varuha otrokovih pravic, sprejeti Nacionalno strategijo za participacijo otrok, ustaviti prisilne poroke romskih deklic, urediti preživninski sistem, vzpostaviti sistemske oblike nastanitve in obravnave otrok brez spremstva ter sprejeti smernice za zaslišanje otrok v vseh postopkih pred državnimi organi; otroci bi morali postati samostojni nosilci zdravstvenega zavarovanja,« poudarja Darja Groznik, predsednica ZPMS.

Na današnjem obisku (17. novembra) na Ministrstvu za pravosodje, smo državnemu sekretarju dr. Igorju Šoltesu, predali Belo knjigo ZPMS o uresničevanju pravice otrok do participacije, ki je nastala v sklopu projekta Naše mnenje šteje! V sklopu naših prizadevanj za sprejetje nacionalne strategije o participacije otrok smo Belo knjigo že predali ministru za zdravje Danijelu Bešič Loredanu, knjigo si želimo predati tudi predsedniku vlade dr. Robertu Golobu, predsednici DZ RS magUrški Klakočar Zupančič, ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorju Papiču, ministru za delo, družino in socialne zadeve Luki Mescu in ministrici za javno upravo Sanji Ajanović Hovnik. Bela knjiga vključuje konkretne predloge otrok za njihovo boljšo participacijo v šoli, pri zdravniku, na sodišču in v lokalni skupnosti, ki so z malce truda uresničljivi tudi v praksi.

 

  1. 20. novembra, na 32. rojstni dan, TOM telefon zaključuje letošnjo akcijo »TOM potuje, otroke«, ki se je začela 17. maja 2022, na mednarodni dan otroških telefonov. Z akcijo je TOM telefon želel čim večjemu številu otrok približati pomen pogovora in svoje delo.

»Začeli smo jo, ker smo opazili, da je bila izkušnja šolanja od doma in socialne distance za mnoge otroke in mladostnike zahtevna in da se mnogi še vedno soočajo z njenimi posledicami. Opazili smo, da se zapirajo vase, vedno težje spregovorijo o svojih težavah ali vprašanjih, ki si jih postavljajo in z njimi ostajajo sami,« pove Tjaša Bertoncelj, strokovna vodja Nacionalne mreže TOM.

Akcija je potekala na način, da je TOM nahrbtnik, v katerem so bili pripravljeni materiali za izvedbo enourne delavnice, potoval od šole do šole v vseh 12-tih slovenskih regijah. Do zaključka letošnje akcije je TOM nahrbtnik obiskal kar 187 šol in predvidevamo, da je bilo udeleženih okoli 50.000 otrok.

Delavnico so izvajali učitelji in učiteljice, z učenci od 4. do 9. razreda, ponekod pa so delavnico izvedli tudi z učenci 1., 2. in 3. razreda. Skupaj z osnovnimi šolami smo želeli otroke spomniti, da nam pogovor lahko pomaga, da se počutimo lažje, se razbremenimo, umirimo in dobimo občutek, da v stiski nismo sami. Preko anonimnih listkov so otroci TOM-u tudi sporočili o čem razmišljajo, kaj jih tare in o čem bi se radi pogovorili. S tem so ozavestili, kaj nosijo v svojem srcu in upamo, da jih je delavnica opogumila, da poiščejo osebo, ki ji to lahko zaupajo.

Učenci pa so v posebne zvezke zapisali, kako oni razumejo slogan TOM telefona – Odgovor je pogovor®. Nekaj čudovitih razlag danes delimo z vami:

 

 

 

Vse najboljše TOM telefon

S spoštovanjem,

Zveza prijateljev mladine Slovenije