SZJ: 15. maj, Mednarodni dan družin 

»Le samozavestni otroci in mladi, ki imajo enake pogoje za razvoj svojih talentov, ustvarjajo demokratično, socialno pravično in v vseh pogledih prodorno družbo,« Darja Groznik, predsednica ZPMS.

»Kapitalistična preobrazba naše družbe in kriza z epidemijo, klestita socialno državo. To se najbolj očitno odraža v odločitvi o nadaljnjem (neenakem) šolanju.« Breda Krašna, generalna sekretarka ZPMS. 

Generalna skupščina OZN je leta 1994 razglasila 15. maj za Mednarodni dan družin. Ta dan ima vsako leto osrednjo temo – letošnja je »Družine v razvoju: 25 let Københavnske deklaracije in 25 let Pekinške deklaracije« (»Families in Development: Copenhagen & Beijing +25«).

Obe deklaraciji sta navkljub visoki obletnici še vedno zelo aktualni spremljevalki številnih odločitev v naši državi in modri »sogovornici« v hitro spreminjajoči se družbi. Glede na njune smernice za delo in razvoj na področju družin, tudi v Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) sledimo enakim ciljem, ki so nenazadnje povzeti v našem poslanstvu in temeljnih načelih – dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic. ZPMS ostaja to, za kar so si prizadevali že naši predniki – močna, regijsko razvejana organizacija, ki s pretanjenim občutkom za dobrobit otrok niza dejavnosti in akcije za vse naše zanamce.

Københavnska deklaracija je družino prepoznala kot osnovno enoto družbe. Družina ima ključno vlogo pri razvoju in je upravičena do celovite zaščite in podpore. Deklaracija nam »nalaga«, da moramo kot družba in kot država, prispevati k zmanjševanju revščine v družinah, izboljšanju ravnovesja med družino in delom ter pospeševanju socialne integracije in medgeneracijske solidarnosti. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije zato v tem kriznem času, v času boja proti Covid-19, posebej poudarjamo, da je družina, kot osnovna celica družbe tista, ki v času epidemije nosi največje breme in tudi odgovornost. Odgovornost, da bodo odnosi v družini ostali zdravi in nepoškodovani. Zaradi velikih obremenitev, tako psihičnih, kot materialnih, mnoge družine težav in pritiskov ne zmorejo reševati konstruktivno. Ker je naše poslanstvo, da otrokom omogočamo dostojno in kvalitetno življenje, smo v teh kriznih časih, skupaj z mrežo 109 društev po vsej Sloveniji, pomagali že več kot 5000 družinam. Ker se je pri otrocih v tem času okrepil občutek osamljenosti, strahu in depresije, svetovalci našega TOM telefona (116 111) poročajo o porastu kontaktov ravno na račun krize s Covid-19.

 »Kapitalistična preobrazba naše družbe in kriza z epidemijo, klestita socialno državo. V trenutnih razmerah so otrokove pravice in tudi Konvencija o otrokovih pravicah na stranskem tiru. Naša prizadevanja, da morajo imeti vsi otroci enake pogoje, enake pravice, niso upoštevana. To se najbolj očitno odraža v odločitvi o nadaljnjem (neenakem) šolanju. Še vedno je tudi premnogo otrok, več kot 45.000 jih živi pod pragom revščine, katerim so kršene osnovne pravice in tako prispevajo k razslojevanju družbe«, pove generalna sekretarka ZPMS Breda Krašna.

Københavnska deklaracija nas tudi opominja, da so oblike družin v različnih družbah različne. V ZPMS zato poudarjamo, da je potrebna strpnost in razumevanje različnih oblik družin, ki spremljajo različne kulturne, politične in družbene sisteme. »Epidemija Covid-19 nam kaže, kako zelo pomembno je vlaganje v družinsko in socialno politiko, pa se na to vse prevečkrat pozablja. Trenutna situacija je zato priložnost za premislek in preoblikovanje načina delovanja družbe in gospodarstva, v smislu spodbujanja večje enakosti vseh. Enakost (enakopravnost) med spoloma v družini je temelj za oblikovanje enakopravnosti v družbi. Enakost otrok pa moramo zagotoviti z enakimi pogoji za vse otroke. Epidemija je razlike med otroki poglobila, saj nimajo vsi enakih možnosti spremljanja šolskih obveznosti na daljavo (živijo v različnih okoliščinah in imajo različen dostop do IKT). Prihodnji teden se bodo morale družine ponovno prilagoditi novim ukrepom sproščanja omejitev. Veliko otrok bo ostalo doma, starši pa bodo morali v službo,« pove predsednica ZPMS Darja Groznik.

V ZPMS se s svojim delovanjem že od leta 1953 trudimo ustvarjati enake možnosti za vse otroke in družine. Naše delo spremljajo načela – strpnost do drugačnih, odprtost delovanja in spoštovanje vrednot življenja otrok, mladostnikov in družin.  V letu 1953, ki ga štejemo še za povojni čas, je bila prav naša organizacija vir zamisli, predlogov ter konkretnih akcij in načrtov, katerih enotni cilj je bil skrb za otrokov razvoj. Prav ZPMS je bila gonilna sila pri ustanavljanju otroških svetovalnic, prvih počitniških kolonij, opozarjala je na pomen razvoja otrok v predšolskem obdobju … Danes se naša vloga ni bistveno spremenila, je pa postala bolj humanitarna. Naši dosežki so skupaj s 109-imi društvi po vsej Sloveniji prepoznani prav v vsakem kraju. ZPMS in tudi druge humanitarne organizacije naredimo za otroke in družine v stiski zelo veliko – otroke peljemo na morje, jim zagotovimo obrok/-e, oblačila, pomagamo pri učenju … pa vendar smo prepričani, da je v naši državi še vedno prostor za napredek in sistemske rešitve, ki bodo našo državo upravičile oznake – socialna država.

 

S spoštovanjem.

Zveza prijateljev mladine Slovenije

 

 

Foto: Darja Groznik, Rok Dolenc. Foto: Breda Krašna, Žiga Dornik.