Pred nami spet pestra jesen

Velikokrat poudarim, da pri ZPMS in tudi pri naših članicah ni počitka – ni počitnic, saj prav vsako obdobje prinaša veliko izzivov in akcij. Upam, da je za vami uspešno obdobje organiziranja počitnic za otroke na različnih koncih in da ste uspeli zapolniti kadrovske potrebe.

Kako zagotoviti potrebno število vzgojiteljev in drugega osebja je vedno večji problem. Kako se ga bomo lotili, o tem pričakujem temeljito razpravo Komisije za letovanje in prosti čas. Jeseni bo zavihala rokave tudi Komisija za socialno-humanitarna vprašanja. Posledice rušilnih poplav bodo družine, otroci in mladi, še dolgo čutili. Pri zbiranju pomoči, finančne in materialne, je bila ZPMS s hitrimi odzivi zelo uspešna. Najbrž ste zasledili podatek, da nam je tudi Evropska investicijska banka donirala 200 tisoč evrov za omilitev posledic neurij. Potekajo tudi številne druge akcije zbiranja pomoči. Zahvaljujem se za prav vsako materialno ali finančno donacijo. Nekatere članice ste se hitro odzvale. Med njimi DPM Mojca s ponudbo za letovanje otrok s poplavljenih območij. Hvala vsem, ki ste se odzvali. Pričakujem pa, da bomo s skupnimi akcijami pomagali na terenu še bolj intenzivno ter da boste pri tem sodelovali tisti, ki ste poplavljenemu terenu blizu. Dejstvo je namreč, da z obstoječo mrežo članic na marsikatera območja ne sežemo. ZPMS med počitnicami ni počivala. Ena od dejavnosti je bila tudi priprava pripomb na spremembe Zakona o varuhu človekovih pravic. Dobra novica je, da je vlada prisluhnila našim dolgoletnim prizadevanjem in kaže, da bomo dobili Varuha otrokovih pravic. Z delom je začel Izobraževalni center, o katerem smo večkrat govorili. Imenuje se Modra postaja. Ima  ambiciozne cilje in velike možnosti razvoja. Z jesenjo aktiviramo naše tradicionalne programe: Evropa v šoliOtroški parlamenti®Teden otroka®, ki bo letos namenjen raziskovanju radovednosti, z delom spet začenjajo Mladi raziskovalci zgodovine. Naš TOM Telefon® pa tako ali tako nikoli ne počiva. V kratkem bo izšla publikacija, ki prinaša ugotovitve akcije Tom potuje, otroke obiskuje. Gre za izjemno dragocen vpogled v življenje otrok in mladostnikov. Spoštovani in dragi prijatelji! Skupno poimenovanje skladov in vseh socialno-humanitarnih prizadevanj je združeno v prepoznavno in krovno ime – Eno Srce®.  
Tudi mi smo ENO SRCE®. Povezujmo se, sodelujmo, saj smo skupaj zagotovo močnejši in učinkovitejši. Želim nam vsem veliko zagona, volje in prizadevnosti!

Predsednica Darja Groznik