Otroci in mladostniki so družbena skupina, ki je bila ranljiva že pred pandemijo. Družba jih prepogosto ne vključuje v zadeve, ki so zanje pomembne, socialne, izobraževalne in druge neenakosti so se poglobile. Ob pojavu virusa so se otroci in mladostniki kar naenkrat morali soočiti s popolnoma novo realnostjo. Zaznali so skrbi staršev, negotovost obdobja, zaskrbelo jih je za svoje zdravje in zdravje najbližjih, bili so nejevoljni, ker se niso mogli družiti s prijatelji. Da bi lažje razumeli, kaj se dogaja, in se posledično bolje odzivali na epidemiološke ukrepe, tudi otroci in mladostniki potrebujejo kakovostne informacije, podane na njim razumljiv način.

Ob prvem valu pa se je pokazalo, da je tovrstnih informacij premalo.

Zato smo pripravili otrokom prijazno gradivo, ki orisuje širšo sliko delovanja človeškega imunskega sistema v boju proti virusom in ostalim nevarnostim ter hkrati podaja ključne informacije o trenutnem koronavirusu SARS-CoV-2.

Zloženka “Koronavirus in imunski sistem za otroke” je namenjena učencem 2. in 3. triade ter srednješolcem, letak “Virus, o katerem vsi govorimo” s krajšim besedilom in več ilustracijam pa vrtčevskim otrokom in učencem 1. triade.

Tako zloženka kot letak pa sta lahko v veliko pomoč staršem ter učiteljem in vzgojiteljem pri odgovarjanju na nešteta otroška vprašanja. Boljša informiranost bo prispevala k večjemu občutku varnosti ter razumevanju smiselnosti ukrepov.

Vabljeni k branju!

 

Izdajo zloženke in letaka sta delno finančno podprla Nacionalni inštitut za biologijo in Kemijski inštitut.