Otroci s posebnimi potrebami so kljub širšim družbenim prizadevanjem še vedno v neenakovrednem položaju. Ljudje so do njih bodisi nestrpni bodisi jih pomilujejo, razlogi za to pa največkrat tičijo v nevednosti, ki je podlaga za strah.

Ker želimo doseči večjo senzibilnost do drugačnosti pri čim širšem krogu ljudi in pomagati staršem, ki se prvič srečujejo z otrokovimi odstopanji v razvoju, smo izdali informativno zloženko »Otroci s posebnimi potrebami«.

Kdo so otroci s posebnimi potrebami?

  • otroci s težavami v duševnem razvoju
  • otroci s slepoto, slabovidnostjo in otroci z okvaro vidne funkcije
  • otroci z gluhoto in naglušnostjo
  • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja
  • otroci z govorno-jezikovnimi težavami
  • otroci z avtizmom
  • otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami
  • otroci z gibalnimi ovirami
  • otroci z dolgotrajnimi boleznimi

Zloženka podaja osnovne definicije, navaja zakonodajo, ki opredeljuje in zagotavlja posebno skrb tej skupini otrok, ter opisuje postopek usmerjanja otroka.

Informativno zloženko »Otroci s posebnimi potrebami« si lahko pogledate TUKAJ.

Če potrebujete tiskano različico, nam to sporočite na info@zpms.si.