Na TOM-u se zavedamo, da je bila izkušnja šolanja od doma in socialne distance za mnoge otroke in mladostnike zahtevna in da se mnogi še vedno soočajo z njenimi posledicami. Opažamo, da se zapirajo vase, vedno težje spregovorijo o svojih težavah ali vprašanjih, ki si jih postavljajo in z njimi ostajajo sami.

Zato smo na letošnji mednarodni dan otroških telefonov,

ki ga praznujemo 17. maja, začeli z vseslovensko akcijo TOM POTUJE, OTROKE OBISKUJE. Tom nahrbtnik potuje po 12-tih slovenskih regijah in obiskuje osnovne šole. Vsaka šola, ki se vključi, v razredih od 4. do 9. razreda izvede delavnico o TOM telefonu.

“TOM telefon® potuje, otroke obiskuje” je akcija, ki je med slovenskimi osnovnimi šolami doživela velik odziv. Vesela in ponosna sem, da se bodo otroci in mladostniki v kar 100-tih osnovnih šolah, na mednarodni dan otroških svetovalnih telefonov, pogovarjali o njihovem telefonu – edinem splošnem svetovalnem telefonu v Sloveniji, o TOM telefonu. Razredniki in razredničarke bodo na delavnici otroke povprašala tudi, o katerih vprašanjih ali temah se ne morejo/ne upajo/ne želijo pogovoriti s starši ali drugimi odraslimi. Vse anonimno podane odgovore otrok bomo na TOM telefonu pregledali in o najpogostejših tematikah pripravili spletne objave. V sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije bomo za zaključek akcije en razred v vsaki od 12 regij nagradili za najbolj izvirno razlago TOM-ovega slogana »Odgovor je pogovor®,” pojasni Tjaša Bertoncelj, strokovna vodja TOM.

Skupaj z osnovnimi šolami želimo otroke in mladostnike spomniti, da nam pogovor lahko pomaga, da se počutimo lažje, se razbremenimo, umirimo in dobimo občutek, da v stiski nismo sami. S pogovorom problem pogosto postane manjši, bolj obvladljiv, stvari, ki so se prej mogoče zdele nerešljive, postanejo rešljive. Veliko hitreje in lažje najdemo rešitev, bolj jasno vidimo, kaj bi bilo dobro narediti in kako lahko v težki situaciji poskrbimo zase.

“Vem, da imate polno pomembnih dogajanj, vem, da se vam poleg šole dogajajo pomembne stvari. Mogoče katere pomembne, ki jih ne morete deliti niti z najbližjimi, niti s prijatelji, in da včasih mogoče potrebujete nekoga, ki bi mu lahko kaj povedali, kaj takega, česar ne morete deliti z drugimi. Dogajajo se vam stvari, ki niso prijetne, ki so prijetne, veliko je ljubezenskih zgodb, mogoče ste razočarani v odnosih s prijatelji in včasih imate občutek, da to, kar je vaša skrb, ni vredno, občutek, da se vam bodo smejali, ali pa da bodo mislili, da je z vami kaj narobe,” v nagovoru pove dr. Albert Mrgole, predsednik Nacionalne mreže TOM telefon.

“ TOM telefon letno kontaktira okoli 30.000 mladih, ki svojih težav pred klicem na TOM večinoma ni zaupala še nikomur. Svetovalci na TOMu omogočijo otrokom in mladostnikom, da svoja vprašanja, dileme, stiske, ter strahove delijo in pripeljejo v varno pristanišče odrasle odzivnosti. Vselej bo nekdo, ki se bo odzval, prisluhnil, skušal razumeti, pomagal poimenovati temeljno čustveno dogajanje in ustvariti varen neobsojajoč prostor za pogovor,” pove Darja Groznik, predsednica ZPMS, in zaželi TOM telefonu in akciji “Tom potuje, otroke obiskuje” uspešen začetek.

TOM telefon je edini splošni telefon za otroke in mladostnike v Sloveniji. Ima tri kanale svetovanja, preko telefona, e-pošte in spletne klepetalnice. Več kot 140 prostovoljcev- svetovalcev pa že 31 let odgovarja na vprašanja otrok.

TOM telefona največ kontaktirajo mladi od 13 do 15 let, z jasno tendenco, da naraščajo kontakti starejših od 16 let. Otroci in mladostniki so se pred epidemijo na TOM telefon obračali pretežno s temami, ki so zanje razvojno značilne in se čez leta niso bistveno spreminjala, to so teme: ljubezen, telesni razvoj, spolnost, vrstniki, šola. V obdobju epidemije, torej leti 2020 in 2021 ,pa so v ospredje močno stopile stiske, povezane z odnosi v družini in težavami v duševnem zdravju, predvsem depresija, anksioznost, samopoškodovanje in samomorilno razmišljanje. Trend največje rasti med vsebinami, ki jih prejmemo na TOM, predstavlja samomorilna tematika (razmišlja, načrtuje, že poskušal). Npr. v obdobju od 2015–2019 je vsak šestdeseti kontakt zabeležil samomorilno tematiko, v obdobju 2020–2021 pa je število porastlo tako, da je sedaj že vsak 13. kontakt vezan na samomorilno tematiko.

Klepetalnica in e-pošta sta kanal svetovanja, kjer prevladujejo izredno težke teme. V obdobju lockdowna je bilo v primerjavi s povprečjem preteklih 5 let zaznati  9 % porast e-oblik svetovanja. Veliko mladih danes namreč raje tipka o svoji težavi, ker jim je to lažje, se počutijo bolj varno, so manj izpostavljeni. Zelo je dragoceno, da imajo otroci in mladostniki možnost, da prvi korak na poti iskanja pomoči naredijo anonimno in v zaupnem okolju, vendar jih je treba opogumljati, da potem poiščejo ustrezno strokovno pomoč v živo.

Statistična analiza prvega tromesečja leta 2022 kaže, do so psihične težave in težave v družini še vedno najpogosteje poročana težava, vendar je njihov delež glede na lani nekoliko upadel. Lažje tematike – vrstniki, ljubezen – pa se približujejo nekdanjim, pred-epidemijskim vrednostim.