Jakob je postal novi slovenski predstavnik v Eurochildovem svetu otrok (ECC).

Predstavnik v novem sklicu Eurochildovega sveta otrok je postal Jakob, ki bo Slovenijo in Zvezo prijateljev mladine Slovenije zastopal naslednji dve leti, kolikor traja mandat predstavnikov.

Eurochild je mreža organizacij in posameznikov, ki delajo z otroki in zanje, iz cele Evrope. Prizadevajo si za družbo, v kateri vsi otroci in mladi odraščajo srečni, zdravi, samozavestni in spoštovani kot posamezniki. Vplivajo na oblikovanje politik, gradijo zmogljivosti civilne družbe, omogočajo vzajemno učenje in izmenjavo praks ter raziskav. Osrednje načelo participacije otrok Eurochild izvaja preko Eurochildovega sveta otrok (ECC), ki je izbrana skupina otrok iz različnih držav Evrope. Imajo svetovalno vlogo v zvezi z Eurochildovimi ključnimi prednostnimi nalogami zagovorništva, odločitev  upravljanja in dogodkov.

Jakob je eden izmed udeležencev Otroškega parlamenta®, programa Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), ki z eno najdaljših tradicij ne samo v Sloveniji, temveč tudi v Evropi, spodbuja in omogoča participacijo otrok v Sloveniji. ZPMS bo tako s pomočjo Jakoba na evropski ravni predstavljala svoje primere dobre prakse pri delu z in za otroke.

Jakob je bil pred kratkim na svojem prvem srečanju Eurochildovega sveta otrok v Bruslju. Spoznal se je s predstavniki drugih držav članic Eurochilda in prevzel naloge od prejšnjih predstavnikov. Jakob: »V Bruslju sem spoznal veliko novih ljudi, še posebej sem vesel, da sem spoznal predsednico Eurochilda – Marie-Louise Coleiro Preca. Imeli smo kreativne delavnice v drugačni obliki, kot smo jih vajeni. Recimo, gradili smo atomium iz penic. V svoji vlogi sem se zelo dobro počutil in z veseljem sodeloval, verjetno tudi zato, ker sem dobil nove prijatelje.« Jakob je še povedal, da so razpravljali o mnogih temah, ki se jim zdijo problematične in ugotovil, da mladi pravzaprav nikjer v državah EU niso zadovoljni s šolstvom: »to si razlagam tako, da nimamo veliko interaktivnega pouka in da šolski sistem ne gre v korak s tehnološkim razvojem.«

ZPMS že več desetletij intenzivno deluje na področju otrokovih pravic. Veliko pozornosti namenjamo pravici otrok do participacije, ki je ena od prioritetnih pravic na ravni EU. V slovenskem prostoru je sicer prepoznana kot pomembna, vendar zgolj na razpravni ravni, medtem ko normativna ureditev ne omogoča, da bi participacija otrok zaživela tudi v praksi. Zato si na različne načine prizadevamo, da bi država sprejela Nacionalno strategijo o participaciji otrok ter s tem prepoznala otroke kot enakopravne sogovornike in člane družbe. Med drugim smo se lotili izziva, da pripravimo Belo knjigo ZPMS o uresničevanju pravice otrok do participacije, ki bo vključevala konkretne predloge/mnenja/pobude za izvajanje participacije otrok in bo v prihodnje lahko služila kot izhodišče za pripravo kakovostne nacionalne strategije o participaciji otrok.

Jakob nam je ob vrnitvi domov zaupal, da je nad obiskom zelo navdušen in da si želi čim bolje opraviti svojo nalogo, da bo slišan glas slovenskih otrok.

Jakobovo sporočilo mladim: »Ne smeš se bati narediti tistega, kar se ti zdi prav ali skrivati svojega mnenja. Zagotovo pa tudi to, da skupaj lahko dosežemo vse!«

 

 

 

S spoštovanjem,

Zveza prijateljev mladine Slovenije