Danes, 4. 10., se je začel Tedna otroka, ki tokrat prinaša sporočilo: “Razigran uživaj dan!”

Kot protiutež epidemiji, šolanju od doma in posledicam, ki iz tega izhajajo, želimo poudariti pomen igre in igranja. Igra in igranje prinašata veselje in sproščenost, burita našo domišljijo, nas povezujeta, navdihujeta. Tudi odrasli ne bi smeli pozabiti na igrivost, saj je to eden najmočnejših osebnih virov moči, ki nam lahko izjemno pomaga v času strahu in pritiskov. Poslanico je tokrat pripravil Boštjan Gorenc – Pižama, ki je skupaj z ilustratorjem Jakom Vukotičem ključna sporočila letošnjega Tedna otroka prelil v simpatičen strip, ki mlado in staro poziva k igranju, kajti: igra ti pomaga razvijati domišljijo, igra ti krepi telo, igra spleta prijateljstva in najpomembnejše: igra nas povezuje!

V sklopu aktivnost Tedna otroka je danes potekal tudi posvet “Razigran uživaj dan”, na katerem so govorci z različnih vidikov osvetlili pomen igre in prostega časa. Pogovor je vodila Darja Groznik, predsednica ZPMS, v razpravi pa so sodelovali Tjaša Bertoncelj, strokovna vodja Nacionalne mreže TOM telefon, prof. dr. Gregor Starc, prof. športne vzgoje, Fakulteta za šport, UNI LJ; prof. dr. Ljubica Marjanovič Umek, razvojna psihologinja, Filozofska fakulteta, UNI LJ; Miha Rebol, Načelnik Programa za mlade, Zveza tabornikov Slovenije; in Boštjan Gorenc – Pižama, pisatelj, komik, prevajalec. 

Med otroki porast tematik psihične težave, odnosi v družini in samomorilno razmišljanje

“Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa so otroci in mladostniki postali tisti, ki jih je korona kriza verjetno najbolj prizadela. Prekinitev vrtčevskega in šolskega življenja je namreč za mnoge otroke pomenila izgubo pomembnega varovalnega dejavnika,” je trenutno stanje opisala strokovna vodja NM TOM Tjaša Bertoncelj. To kažejo tudi podatki TOM telefona, ki v letih 2020 in 2021 beleži precejšnjo porast tematik psihične težave, odnosi v družini in samomorilno razmišljanje. “Zato smo močno spodbujali, da čim več otrok odide na letovanje, kot priložnost, da se razbremenijo, da dobijo prostor, čas in sogovornika, s katerim lahko podelijo svoje doživljanje in se spomnijo, kako fino je na počitnicah z vrstniki. Zdi se nam pomembno, da si vsi odrasli prizadevamo otrokom in mladostnikom omogočiti, da v ospredje zopet pridejo tematike, ki so zanje bolj razvojno značilne: vprašanja povezana s telesnim razvojem, spolnostjo, ljubeznijo in medvrstniškimi odnosi – skratka da so otroci lahko samo otroci, je še poudarila Bertoncljeva.

Upad gibalne učinkovitosti in naraščanje debelosti slovenskih otrok v času COVID-19

“Igra je osnovni pogoj za zdrav razvoj otroka, a vsaka igra nima enakih učinkov. Telesno dejavna igra na prostem ali športne igre so tiste oblike, ki najbolj celostno razvijajo tako gibalne kot kognitivne sposobnosti otroka,” je izpostavil dr. Gregor Starc. A šolanje od doma in omejevanje različnih aktivnosti je prispevalo tudi k upadu telesnih zmogljivosti otrok. Lanska analiza podatkov meritev šol, ki je izvedla Fakulteta za šport UL, je pokazala, da so otroci od 1. do 9. razreda v Sloveniji v najhujši krizi telesnega in gibalnega razvoja vseh časov. “V času, ko sta vsakdan otrok in tudi njihova igra prepredena z zaslonsko tehnologijo in ko je prosti čas zaradi protikoronskih ukrepov postal še bolj sedentaren, otroku ni dovolj le omogočiti telesno dejavne igre, ampak ga mora vsa okolica k temu dejavno spodbujati. Današnje generacije otrok v Sloveniji se zaradi bremena neposrečenih protikoronskih ukrepov namreč srečujejo z najnižjo ravnjo telesne zmogljivosti, ki bo bistveno poslabšala njihove razvojne potenciale in zdravstvena tveganja, če jim kot družba ne bomo nemudoma pomagali. Stanje je namreč pri velikem delu otrok tako zaskrbljujoče, da se zaradi nizke ravni telesne zmogljivosti sploh niso več sposobni igrati na telesno dejaven način,” je k ukrepanju pozval dr. Starc.

Pa se sploh še znamo igrati?

Medtem ko se vrtčevski otroci hitro zatopijo v igro, pa je pri mnogih osnovnošolcih, tudi že prvošolcih, opaziti, da v igro ne vstopajo več tako spontano. Igra pa je potreba v vseh starostnih obdobjih odraščajočega otroka in  zato se nikakor ne sme “končati”, ko otrok vstopi v šolo; igra in učenje sta dve zelo različni aktivnosti, ki pa morata iti z roko v roki.

Otroška igra je univerzalna dejavnost, kar pomeni, da se igrajo vsi otroci, igrali so se v preteklosti, igrajo se danes in se bodo tudi jutri. Zakaj? Ker gre za dejavnost, v kateri otrok uživa, ko izraža svoja čustva, vzpostavlja medsebojne odnose, išče nove rešitve ter pridobiva različne izkušnje.” je pojasnila dr. Ljubica Marjanovič Umek, ob tem pa osvetlila tudi vlogo odraslih pri igri otrok: “Igra je sicer otrokova dejavnost, vendar je pomembno, da odrasli otrokom zagotovimo pogoje (kakovostne igrače, prostor) za različne igre, od gibalne, dojemalne, konstrukcijske, domišljijske do igre s pravili. Otroci tudi sicer pogosto pričakujejo, da bodo odrasle osebe opazile njihovo igro, jih spodbudile k igranju in vztrajanju v igri, jim tu in tam pomagale pri iskanju rešitev, nikakor pa naj se ne bi odrasli igrali namesto otrok, otroci pa igro opazovali. In otroci, ki bodo veliko časa preživeli v igri, bodo preživeli manj časa ob pametnih napravah.

Narava najboljša učilnica in igralnica

Taborniki pravimo, da je narava najboljša učilnica in igralnica,” je povedal Miha Rebol z ZTS, ki že 70 let otrokom omogoča, da v dobri družbi preživijo kakovosten prosti čas v in z naravo, in nadaljeval: “Kvalitetno preživet prosti čas otrok se kaže v aktivnostih, s katerimi otroci sami ali v družbi pridobivajo nove izkušnje o svetu, raziskujejo sebe in svojo okolico ter ob tem uživajo. Igra je vsekakor ena najboljših in najbolj priljubljenih oblik preživljanja prostega časa. Z igro lahko otroci preženejo dolgčas, se zabavo ali družijo, predvsem pa je igra dejavnost, kjer lahko otroci na zanimiv in brezskrben način raziskujejo svet in pridobivajo nova znanja ter spretnosti.” 

Branje in igra se neločljivo prepletata

Da sta branje in igra neločljivo povezana, je prepričan Boštjan Gorenc – Pižama: “Branje in igra se neločljivo prepletata. Z branjem si krepimo domišljijo, košata domišljija pa vsako igro napravi še čarobnejšo. Tako knjige kot igra nas lahko spremljajo povsod, odrasli pa moramo zagotoviti okolje, kjer bodo otroci lahko brezskrbno brali in se igrali. Seveda pa ne smemo branja in igre prepustiti samo otrokom, marveč moramo tudi mi z njimi na glavo skočiti v igrivo zabavo.”

Pomembno je, da vsak otrok najde tiste prostočasne aktivnosti, ki ga zares veselijo, saj bo le tako lahko razvil vse svoje potenciale. Naloga nas odraslih pa je, da mu le-te pomagamo najti in da ga spodbujamo, predvsem pa, da smo dober zgled … pojdimo v naravo, odložimo pametne naprave, berimo skupaj, pojmo, plešimo, zgradimo trdnjavo iz blazin … Razigrani vse dni v letu (velja za vse generacije).

POSVET v celoti lahko poslušate TUKAJ

 

Foto: ZPMS
Foto: ZPMS

Vseslovenska akcija “Razigrani koraki”

Družine, vrtce in šole vabimo, da se en dan v Tednu otroka (lahko tudi vsak dan) odpravijo na lažji pohod ali sprehod. Pri tem naj udeleženci beležijo število korakov in nam le-to sporočijo na naš FB @ZPMSlovenije. Tisti, ki bodo naredili največ korakov (lahko je skupina otrok), bodo prejeli simbolično nagrado z nogavičkami.

Vabimo pa tudi k ustvarjanju razigranih korakov: otroci (lahko tudi odrasli) naj obrišejo svoja stopala, jih izrežejo in pobarvajo ter nalepijo na okna, oglasne deske in/ali stene. Veseli bomo, če objavite fotografijo na družbenem omrežju in nas označite @ZPMSlovenije. Najbolj izvirne kreacije bodo ravno tako nagrajene s simbolično nagrado z nogavičkami.

Sodelovanje na natečaju “Mala pozorna nogavička”

Otroke vabimo k barvanju (pobarvanka) simpatične male pozorne nogavičke; če jo boste do 11. 10. 2021 poslali na AMZS, d. d., Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana (s pripisom “Natečaj”), pa lahko otroci dobijo tudi lepe nagrade (AMZS motošportni dan za otroke, male Pozorne nogavičke, itd.).

***

TEDEN OTROKA je program Zveze prijateljev mladine Slovenije že od leta 1954. Vsako leto se izbere tema, na katero se pripravi poslanica. Poslanice so vselej skupek stališč organizacije ZPMS do obravnavane tematike ter priporočil za boljše in učinkovitejše aktivnosti, povezane z otroki in mladostniki. Programi društev in zvez so bili zmeraj izjemno bogati in so namenjeni prvenstveno otrokom, polni prireditev, ustvarjalnih delavnic, predstav, sproščenih druženj otrok in odraslih, z veliko zabave, z možnostjo ustvarjalnega izražanja s petjem, plesom, slikanjem, s športnimi igrami ali glasbenimi koncerti.

Naslovna fotografija: STA