V sredo, 22. septembra 2021, so se v prostorih KS Bakovci, na srečanju zbrali predstavniki Zveze prijateljev mladine Slovenije in predstavniki društev iz Pomurske statistične regije.

V letu 2018 so bila organizirana regijska srečanja, kjer smo skupaj s članicami ZPMS pripravili strateške dokumente in nato na Skupščini ZPMS 2019 sprejeli Strateški načrt ZPMS 2018–2028.

Povezovanje članic

Od 1. 9. 2021 je pri ZPMS zaposlen Uroš Brezovšek. Njegovo delovno področje obsega tudi sodelovanje in pomoč društvom, članicam ZPMS. Srečanja v živo omogočajo pogovore o izzivih na lokalnem – regijskem nivoju in iskanju najboljših rešitev za posamezna društva.

Regijska srečanja so namenjena predstavitvi društev, njihovih aktivnostih/programov v posamezni regiji ter razmišljanju o delovanju mreže (zveze) s predlogi za izboljšave in razvoj.

Na prvem srečanju se je izpostavila težava pri pridobivanju statusa nevladne organizacije, kakor tudi statusa humanitarne organizacije. Društva smo spodbudili k regijskemu sodelovanju in k postopkom pridobivanja različnih statusov, ki jih omogočata Zakon o nevladnih organizacijah (ZNOgr) in Zakon o humanitarnih organizacijah (ZHO).

Naslednje srečanje bo v Velenju, 19. 10. 2021.