Dan pred Dnevom Evrope smo s podelitvijo priznanj avtorjem nagrajenih del v likovni, literarni, ustvarjalni, fotografski, video in spletni kategoriji zaključili letošnji natečaj Evropa v šoli, ki pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije poteka že od leta 2005. Vsako leto smo navdušeni nad čudovitimi deli izpod otroških rok in tudi tokrat ni bilo nič drugače.

V šolskem letu 2023/2024 je natečaj potekal pod naslovom Dobro se z dobrim vrača in je mlade spodbujal k razmišljanju o vsakodnevnem kakovostnem sobivanju z ljudmi v svoji bližnji in širši okolici, torej kako lahko že s preprosto prijaznostjo, medsebojnim razumevanjem in drobnimi dobrimi deli prispevamo k složnosti in boljšemu vsakdanu. Iskali so odgovore na vprašanja, kaj je dobrota, kako ustvarjati pogoje za lastno srečo in srečo drugih ter kako spoštovati sebe in druge. 

Z letošnjo temo natečaja smo počastili tudi 20. obletnico priključitve Slovenije Evropski uniji, saj sta prav solidarnost in sožitje tista, ki bosta gradila prihodnjo Evropo miru in blaginje; vsi pa imamo priložnost in dolžnost sooblikovati prihodnost Evrope, ki bo lepa za vse. 

V šolskem letu 2023/2024 je na natečaju sodelovalo več kot 10.000 otrok iz vse Slovenije. Nacionalne zaključne prireditve natečaja Evropa v šoli, ki smo jo pripravili v sodelovanju z Mestno občino Celje in Uradom RS za komuniciranje, so se udeležili vsi sodelujoči otroci, katerih dela so se potegovala za priznanje na nacionalni ravni. Uvodoma sta jih pozdravili Breda Krašna, generalna sekretarka Zveze prijateljev mladine Slovenije, in Janja Sluga, poslanka Državnega zbora. Priznanja smo podelili 58 mladim ustvarjalcem. V sklopu dogodka so si vrtčevski otroci in učenci I. triade ogledali predstavo O prijateljstvu v izvedbi Društva za Boljši svet in obiskali Muzej igrač Hermanov brlog. Učenci II. in III. triade ter srednješolci pa so spremljali predstavo Mali princ in se pridružili vodenemu ogledu po Pokrajinskem muzeju Celje. Na Glavnem trgu so obiskali tudi Evropsko vas, ki so jo “postavili” najmlajši in šolarji iz celjske regije; na stojnicah so na inovativne načine predstavili značilnosti držav članic EU in držav, ki so na poti k članstvu. 

Otroci so se skozi natečaj spoznavali dobrodelnost, humanitarnost in solidarnost, ki se po pomenu med seboj sicer razlikujejo, povezuje pa jih ista rdeča nit: pomoč sočloveku, ki se lahko izkazuje na različne načine. Njihova dela so bila resnično navdihujoča, zato verjamemo, da bodo tem vrednotam sledili tudi v prihodnje. 

Fotografija Vid Rotar

Celoten album Zaključna prireditev natečaja Evropa v šoli.