S 6. protikoronskim zakonom (98. člen) je Vlada RS novembra lani omogočila staršem brezplačno sobivanje s svojimi hospitaliziranimi otroki do vključno 14. leta starosti oziroma do 18. leta, če ima otrok status otroka s posebnimi potrebami in potrebuje 24-urno nego ter oskrbo. Ne glede na starost otroka pa lahko starši sobivajo samo z otroki, ki imajo status invalida.

Staršem je zagotovljeno denarno nadomestilo za čas trajanja sobivanja z otrokom v bolnišnici v višini 80 odstotkov osnove. Pravice iz zgoraj omenjenega člena veljajo do 31. decembra 2021.

»Pozdravljamo začasne ukrepe v 6. protikoronskem zakonu na področju varovanja zdravja otrok, ki izboljšujejo pravice tako otrok kot staršev: zvišanje starosti otrok, do katere lahko starši brezplačno sobivajo s svojimi hospitaliziranimi otroki, in uvedba denarnega nadomestila za starše za čas hospitalizacije otroka. Pozivamo na sprejem zakonodaje, ki bo to trajno zakonsko uredila« pravi Darja Groznik, predsednica ZPMS.

Zveza prijateljev mladine Slovenije si je že od leta 2008 prizadevala za tovrstne spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zato določila 98. člena 6. protikoronskega zakona vidimo kot pomemben nadaljnji korak k urejanju pravic bolnih otrok.

Pravica do najvišje ravni zdravja, telesnega, čustvenega in harmoničnega razvoja vsebuje tudi zagotovitev, da otrok ni ločen od staršev. Izkušnje kažejo, da je zdravljenje ob prisotnosti staršev uspešnejše, s tem pa je krajši tudi čas bivanja v bolnišnici.

Zato pozivamo pristojne, da sprejmejo Predlog novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki čaka na tretjo obravnavo v državnem zboru.

Predlog novele predvideva širši krog upravičencev kot interventni zakon in omogoča brezplačno sobivanje starša z otrokom do 14. leta oziroma do 18. leta za otroke, ki imajo kronične bolezni, težjo okvaro/poškodbo možganov ali hrbtenjače ali se zdravijo zaradi težkega zdravstvenega stanja. Prav tako lahko to pravico koristijo tudi starši otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo 24-urno nego in skrb ter starši invalidnih otrok ne glede na starost otroka. Predlog uvaja pravico do nadomestila v višini 80 odstotkov osnove ves čas trajanja zdravljenja v bolnišnici ali zdravilišču.

Omogočimo otrokom hitro in kakovostno okrevanje v varnem objemu staršev!

Darja Groznik,
predsednica ZPMS