KONFERENCA O PARTICIPACIJI OTROK: DRŽAVLJANI PRIHODNOSTI, 27. 11. 2019, LJUBLJANA

 »Tvoje mnenje šteje«

»Mi smo orožje in lahko uporabimo sebe, da spremenimo svet« je bila le ena izmed misli, ki so jih mladi razpravljavci izrazili na včerajšnji konferenci o participaciji otrok: Državljani prihodnosti, ki jo je Zveza prijateljev mladine Slovenije pripravila ob 30. obletnici sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah in ob 30-letnici programa Otroški parlamenti®. Konference se je udeležilo več kot 140 učencev in dijakov iz vse Slovenije, ki so odločevalcem jasno sporočili: »Mi participiramo, a nismo slišani!«.

Tega se zavedajo tudi v Zvezi prijateljev mladine Slovenije, v kateri si že tri desetletja prizadevajo za uresničevanje Konvencije o otrokovih pravicah. Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije, je v uvodnem nagovoru med drugim poudarila: »30 let si prizadevamo, da bi bil glas otrok slišan, 30 let so generacije otrok vključene v razprave o izbranih osrednjih temah, 30 let sodelujemo z mentorji na šolah, z regijskimi koordinatorji programa, z Državnim zborom, z drugimi organizacijami…. ponosni smo na to. A vendar: pogled na 30 letno zgodovino izvajanja tega programa ne kaže obilnih dosežkov … če citiram izjavo Jureta, predsednika Otroškega parlamenta, »otroci izražamo svoja mnenja, mogoče nas država celo posluša, vendar nas ne sliši«. Sporočilna vrednost otroških parlamentov je odvisna od odraslih: ali otroke slišimo, poslušamo ali jih tudi upoštevamo. Ključno vprašanje.«

Uresničevanje pravice otrok do participacije pa ni mogoče brez  sodelovanja pristojnih v državi, ki oblikujejo ključne politike tudi na področju življenja otrok. Zato je bilo na pobudo ZPMS v okviru konference podpisano pismo o sodelovanju med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Nacionalnim odborom za Otroške parlamente in Zvezo prijateljev mladine Slovenije. Sopodpisniki pisma so se zavezali, da bodo v skladu z možnostmi sodelovali pri razvoju in implementaciji participacije otrok v zadevah, ki se jih tičejo in so zanje pomembne, ter uresničevali cilje Konvencije o otrokovih pravicah v skladu s svojimi pristojnostmi.

Podpisnika pisma minister dr. Jernej Pikalo in mag. Ksenija Klampfer sta se strinjala, da upoštevanje mnenj otrok prispeva k boljši končni rešitvi. Ministrica je dejala: ”Naše ministrstvo je na podlagi Konvencije o otrokovih pravicah že pred leti prepoznalo pomen sodelovanja otrok in v ta namen smo prvi Program za otroke in mladino leta 2013 posodobili in vanj prvič vključili poglavje o participaciji otrok. V analizi, ki jo zaključuje Inštitut RS za socialno varstvo, so sodelavci Otroške opazovalnice zbrali pomembne informacije med otroki iz cele Slovenije, v katerih ste nam posredovali veliko svojih pogledov in predlogov, ki jih lahko strnem v eno osnovno ugotovitev – sporočate nam, da sicer imate možnost izraziti svoje mnenje – zlasti v krogu družine  in v šoli – ampak da niste slišani in upoštevani. V Programu za otroke 2020-2025, ki ga pripravljamo, bomo zato neposredno vključili vaša stališča in predloge na različnih področjih, za katera ocenjujete, da so pomembna.

Minister Pikalo je izrazil zadovoljstvo, da otroke zanima aktivna participacija:  Več participacije daje več kreativnega potenciala in zaradi tega smo vsi skupaj boljši. Kot skupnost lahko dobro živimo le, če se pogovarjamo. Toda participacija ne pomeni le iti na volitve, ampak pomeni biti aktiven v različnih organizacijah in društvih. Na ministrstvu si prizadevamo, da pravica do participacije ni le retorična.«

Vsi udeleženci konference pa so z aplavzom pospremili izjavo: »Otroci so prepogosto dekoracija na dogodkih, se pa zgodi, da so tudi odrasli le dekoracija na naših dogodkih.«

Konferenco smo izvedli s finančno podporo programa Erasmus+ ter z delnim sofinanciranjem organizacije Eurochild; partner dogodka je Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana.