SZJ: Poziv Ljubljanskim mestnim svetnikom: ne odvzemite otrokom dragocenih počitnic.

V Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) smo iz medijev izvedeli, da Mestna občina Ljubljana (MOL) prodaja počitniški dom v Poreču. Tako ZPMS kot upravitelj doma – Zavod za letovanje in rekreacijo otrok (ZLRO, ki je tudi član ZPMS), smo nad namero MOL zgroženi, saj menimo, da je razlog za prodajo izključno ekonomski in je upoštevanje pravic otrok ponovno na zadnjem, nepomembnem mestu. Ljubljanske mestne svetnike zato pozivamo, da pred ekonomsko koristjo od prodaje postavijo pravice naših otrok!

Konvencija o otrokovih pravicah v svojem 31. členu posebej govori o prostem času otrok. Države podpisnice priznavajo otrokovo pravico do počitka in prostega časa, do igre in razvedrila, primernega otrokovi starosti in do prostega udeleževanja v kulturnem življenju in umetnosti. Podpisnica te Konvencije je seveda tudi Slovenija. Tudi če nam Konvencija »nalaga« obveznosti pri svojih odločitvah, smo v ZPMS mnenja, da se v primeru prodaje počitniškega doma v Poreču MOL ne ozira na Konvencijo, kaj šele, da bi o otrokovih pravicah razmišljala z moralnega in etičnega stališča.

V Sloveniji živi 45.000 otrok pod pragom revščine. Veliko družin nima sredstev niti za osnovno preživetje, kaj šele za počitnice. Strokovno je utemeljeno, da je prosti čas (počitnice) za otrokov razvoj izjemno pomemben. Še posebej to velja za otroke, ki živijo v družinah v socialni stiski. Prav ti otroci imajo na organiziranih počitnicah ne samo ustrezno oskrbo, ampak tudi mnogo spodbud za aktivnost, ustvarjalnost in gradnjo pozitivne samopodobe. V Sloveniji živi cca. 20.000 otrok s posebnimi potrebami, in ker je skrb zanje povezana z visokimi stroški, se veliko družin sooča s finančno stisko. V ZPMS počitnice omogočamo tudi otrokom s posebnimi potrebami.

Čeprav v ZPMS veliko truda vlagamo v zbiranje sredstev za brezplačna letovanja, je le-teh vedno premalo, MOL pa se navkljub temu odloča za posege tam, kjer trpi naša najbolj ranljiva skupina, ki nima možnosti odločanja in je odvisna od naše skrbi – naši otroci.

Alojz Potočar, direktor Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok meni, da bi bilo namesto prodaje potrebno dom urediti: »Zanimanje otrok za letovanje v času počitnic se zadnja leta močno povečuje. Tako so vse kapacitete za poletje 2020 že rezervirane, oziroma so podpisane pogodbe. Dom v Poreču ima od vseh domov ob morju najslabši standard, vendar je med otroki kljub temu zelo priljubljen. Potrebno bi bilo izenačiti standard v vseh domovih, kar pomeni, da bi bilo potrebno za dom v Poreču prenoviti kuhinjo ter namesto etažnih kopalnic v vsako sobo vgraditi kopalnico (TWC). Za to je tudi dovolj prostora. Sezono se lahko z vgraditvijo klimatskega sistema podaljša za več mesecev. Sedaj pa je dom lahko odprt le v obdobju od junija do sredine septembra, ko je toplo. V maju in drugi polovici septembra pa le v primeru sončnega in toplega vremena. V preteklih letih smo že imeli v domu skupine vrtcev in osnovnih šol, ki so veliko let izvajali svoje dejavnosti v domu v Poreču, vendar so se morali preseliti v druge domove, kjer je bila mogoča izvedba dejavnosti tudi v primeru slabega – hladnega vremena.« Alojz Potočar še dodaja: »Samo v okviru ZLRO smo na popolnoma brezplačno letovanje odpeljali 703 otroke. V okviru ZLRO je v letu 2019 sodelovalo 165 prostovoljcev, ki so opravili skupaj 17.939 prostovoljskih ur – iz poročila, ki ga vodimo o prostovoljcih in je bilo oddano na AJPES.«

Vprašanje kakovostnega preživljanja prostega časa postaja v sodobnem času vse pomembnejše tako za otroke in mladostnike, kot njihove starše in družine. Poseben poudarek na področju preživljanja prostega časa je prav kakovostno preživljanje počitnic, saj je to čas za počitek in sprostitev otrok po naporih v šoli. Je priložnost za doživljanja in ustvarjanja otrok zunaj obveznega, zunaj zahtev in zadolžitev, ki jih otroku postavljajo odrasli. Nenazadnje – prosti čas nudi otroku možnosti samoartikulacije, samopotrjevanja, iskanja in oblikovanja lastne identitete. Je torej priložnost za osebnostno rast, razvoj interesov, možnosti razvoja socialnih spretnosti, navezovanja novih prijateljskih in sodelujočih odnosov s sovrstniki.

Nekaj podatkov o letovanjih:

  • ZPMS program letovanj izvaja že 67 let
  • V letu 2019 smo skupaj z našimi članicami na popolnoma brezplačna letovanja peljali 2894 otrok
  • Naš najprepoznavnejši program, ki zbira sredstva za letovanja otrok na morju je Pomežik soncu®
  • Za letovanja obratuje 15 letovišč, 11 na morju, 4 v hribih
  • Kapacitete vseh letovišč: 2500

S spoštovanjem,

Zveza prijateljev mladine Slovenije