Ustanova »Fundacija ZPMS za otroke in družine v Sloveniji«
Štipendijski sklad dr. Janeza Drnovška

JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIRANJE DIJAKINJ IN DIJAKOV

Uprava Ustanove »Fundacija ZPMS za otroke in družine v Sloveniji« razpisuje 10 štipendij za šolsko leto 2021/2022. Štipendija se podeli za čas od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022 v skupnem znesku 1.200,00 € za dodeljeno štipendijo oz. 120,00 € na mesec.

Vloga je od objave razpisa dalje na voljo TUKAJ. Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu Ustanova Fundacija ZPMS za otroke in družine v Sloveniji, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro.
Vlogo je potrebno oddati na naslov Ustanova Fundacija ZPMS za otroke in družine v Sloveniji, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana. Vlogo je mogoče vložiti osebno ali po pošti.

Rok za oddajo vlog je 8. 9. 2021. Vloga je vložena pravočasno, če jo Uprava Fundacije ZPMS prejme najkasneje zadnji dan roka ali če je oddana zadnji dan roka kot priporočena pošiljka.

Ustanova Fundacija ZPMS zbira osebne podatke kandidatov na podlagi 6. člena, odstavek 1, točka b Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Skladno s 13. in 14. členom GDPR so informacije za posameznike dostopne na spletni strani www.zpms.si.

Sklep o razpisu štipendij
Pravilnik o dodeljevanju štipendij

Zahvaljujemo se vsem, ki so letos podprli Štipendijski sklad in omogočili nove štipendije!

Ustanovo »Fundacija ZPMS za otroke in družine v Sloveniji« lahko podprete tudi tako, da ji namenite del dohodnine (davčna številka: 13293281). – ELEKTRONSKA ODDAJA.