V Zvezi prijateljev mladine Slovenije se že 66 let zavzemamo za uresničevanje otrokovih pravic, ki izhajajo iz Konvencije ZN o otrokovih pravicah (sprejela jo je Generalna skupščina ZN 20. novembra 1989), Evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic (državni zbor jo je ratificiral 1. oktobra 1999) in drugih dokumentov, ki urejajo pravice otrok in mladostnikov.

Novi časi prinašajo nove izzive in vplivajo tudi na odnose v družini ter v družbi. Želimo si, da bi bili ti dobri in še boljši. V ZPMS si zato ves čas delovanja prizadevamo, da bi bile otrokove pravice kar se da najbolje uresničene. Za to skrbimo z vsemi našimi programi, za to skrbijo tudi vsa naša društva po vsej Sloveniji.

Komisija za otrokove pravice pri ZPMS je na pobudo otrok ustanovila Otroške parlamente®, ki letos praznujejo 30 let in Nacionalno mrežo TOM telefon®, ki prav na današnji dan praznuje 29. rojstni dan.

V obdobju od 1.1. do 31.10.2019 smo na TOM telefon® prejeli 26354 telefonskih klicev, 258 e-vprašanj in 742 klepetov, kar je skupaj 27354 kontaktov. Od tega je 4230 svetovalnih kontaktov, ki so bili predmet analize. Po spolu med klicalci še vedno prevladujejo dekleta, ki opravijo približno 58% klicev, fantje pa 42%. Po starostni strukturi prevladujejo otroci in mladostniki stari od 10 do 18 let, med njimi je največ 12, 13, 14 in 15 letnikov.

Vsako leto obeležujemo tudi Teden otroka®, tema letošnjega tedna je bila Naše pravice. Pravice otrok. V ZPMS smo na razpisano temo razpisali likovni natečaj in prejeli smo skoraj 2000 likovnih del, ki so ponazarjala otrokove pravice. 12 izbranih bo krasilo koledar ZPMS 2020.

Ob tej pomembni obletnici – 30. obletnici sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah in hkrati tudi 30. obletnici programa Otroški parlamentiâ, pripravljamo Konferenco o participaciji otrok: Državljani prihodnosti., ki bo 27.11.2019 v Hotelu Four Points by Sheraton.

Namen konference je ozaveščanje o pravici otrok do participacije ter spodbuditi pristojne k pripravi Strategije o participaciji otrok. Ključni udeleženci bodo otroci od 13. do 17. leta iz vse Slovenije, ki bodo v razpravi z odločevalci imeli priložnost izraziti svoja mnenja o participaciji. Dobre prakse iz tujine pa bosta predstavili predstavnica organizacije Eurochild in predstavnica bolgarske Nacionalne mreže za otroke.