Danes, 25. marca 2022 je zasedala 46. skupščina Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS).

Kot uvod v srečanje so se predstavile kandidatke za nove članice: DPM Ravne, DPM Kamnik, DPM Domžale in DPM Žirovnica. Skupščina je vse štiri potrdila v članstvo v ZPMS, ki tako združuje 112 članic iz cele Slovenije.

Po razpravi o bogatem vsebinskem poročilu delovanja ZPMS in o finančnem poročilu ZPMS za leto 2021 so predstavniki članic ZPMS iz vse Slovenije poročilo soglasno sprejeli. Sledila je razprava o statutu, nato volitve predsednika/ce in dveh podpredsednikov/nic ZPMS. V nadaljevanju je potekala predstavitev Programa dela in Finančnega načrta za leti 2022 in 2023. Ob koncu je bila imenovana nova častna članica ZPMS.

Zveza prijateljev mladine Slovenije je s svojimi članicami izvedla široko razpravo o novem statutu ZPMS. Novi statut je sodoben in prilagojen organizacijski strukturi ZPMS.

Na 46. skupščini ZPMS so bile na vrsti tudi volitve predsednika/ce in dveh podpredsednikov/nic ZPMS. Člani skupščine so za mandatno obdobje 2022 – 2026 za podpredsednika izvolili dr. Martina Bigeca in Uroša Brezovška,
Darja Groznik pa je ponovno izvoljena predsednica, in tako vstopa že tretjič v 5 letni mandat ZPMS.

Darja Groznik je v zahvalnem nagovoru izpostavila, da je ZPMS verodostojna organizacija, ki zahvaljujoč delovanju članic, delu strokovne službe, prostovoljcev in vseh, ki so v teh desetletjih oblikovali ZPMS, združuje bogato tradicijo in odgovarja na trenutne odzive sedanjega časa. “Kot predsednica bom združevala tradicijo ter sedanjost. Moje vodilo sta Konvencija o otrokovih pravicah in Strategija delovanja ZPMS. Zastavljen cilj je transparentno delovanje, težnja po pridobivanju dodatnih virov financiranja, na vsebinskem področju pa iskanje sistemskih rešitev, ki edine trajnostno dvigujejo kakovost življenja otrok, mladostnikov in družin.”

Uroš Brezovšek je ob razglasitvi dejal: »Vesel sem podpore in zaupanja članic ZPMS, da nadaljujem z delom, ki sem ga pričel v preteklih dveh mandatih.«

Dr. Martin Bigec, novo izvoljeni podpredsednik ZPMS se bo zavzemal za to kar verjame, razmišljal bo s svojo glavo in prispeval k oblikovanju stališč, usmeritev in strategij, ki bodo usmerjale delovanje ZPMS. Kot poznavalec dogajanj na širšem območju, ki ga pokriva ZPM Maribor (osebno je namreč dejaven od Koroške do spodnjega Podravja) lahko pomembno prispeva pri neposredni aktivaciji tudi v drugih delih Slovenije.

Foto od leve proti desni stojijo: Uroš Brezovšek, podpredsednik ZPMS; Liana Kalčina, predsednica Častnega razsodišča ZPMS; dr. Martin Bigec, podpredsednik ZPMS in Iva Devetak, Pri novički o Skupščini ZPMS imamo napisano pri spodnji sliki: Iva Devetak, predsednica Medobčinskega društva prijateljev mladine za Goriško.
Sedita: Darja Groznik predsednica ZPMS, dr. Anica Mikuš Kos, častna članica ZPMS.

Častna članica ZPMS
V letošnjem letu je skupščina ZPMS na predlog MDPM za Goriško imenovala za častno članico ZPMS dr. Anico Mikuš Kos.

Vseživljenjsko delo za dobrobit otrok in mladostnikov in neposredna povezanost prim. Anice Mikuš Kos v Zvezi prijateljev mladine Slovenije in v našem društvu na Goriškem, pričata o tem, da si prim. Anica Mikuš Kos nedvomno zasluži naziv častne članice ZPMS. Anica Mikuš Kos je bila in ostaja najžlahtnejša mentorica generacijam prostovoljk in prostovoljcev, svetovalka in aktivistka na področju uveljavljanja otrokovih pravic, tako doma kakor v svetu. Vedno se je odzvala našim prošnjam in vabilom,” je zapisano v predlogu za imenovanje.

Darja Groznik, predsednica ZPMS in nova častna članica ZPMS, dr. Anica Mikuš Kos