Odprtje vrtcev, šol in ostalih izobraževalnih ustanov mora biti prednostna odločitev

V Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) pozorno spremljamo odločitve, povezane z zajezitvijo širjenja covida-19. Zavedamo se, da se je Slovenija znašla v težkem položaju, saj kazalniki še ne kažejo izboljšanja, ter da je potrebno upoštevati varnostne ukrepe. Z veliko zaskrbljenostjo pa spremljamo in doživljamo zgodbe družin in otrok. Ponovno opozarjamo, da dolgotrajno šolanje na daljavo povečuje razslojenost, izoliranost in revščino, ki jo v tem času doživljajo najranljivejši otroci in mladostniki. Ta način šolanja tudi številne družine oziroma starše, ki morajo otrokom pomagati, spravlja v velike stiske. Da veliko pomanjkanje socialnih stikov močno vpliva na socializacijo, povzroča osamljenost in druge psihične težave, opozarja statistika TOM telefona, prav tako na to opozarjajo strokovnjaki. Pojavlja se več nasilja v družini, več depresivnosti, samopoškodovanja in žal tudi samomorilnosti. Skrbijo nas nenadomestljive posledice izgube praktičnih in socialnih veščin, ki so jih otroci s posebnimi potrebami ob pomoči strokovnjakov in staršev pridobivali več let, a so jih v tem času izgubili. Zaskrbljenost njihovih staršev, ki niso vešči usmerjanja in poučevanja svojih otrok, je zato toliko večja. Kljub odločitvi Ustavnega sodišča ustanove, ki skrbijo za otroke s posebnimi vzgojno – izobraževalnimi potrebami, ostajajo zaprte.

Vlado RS in vse pristojne pozivamo, naj v skladu z odločitvijo Ustavnega sodišča te ustanove odprejo. Pozivamo tudi, naj bo odprtje šol, vrtcev in drugih izobraževalnih ustanov prednostno pri rahljanju ukrepov za zajezitev covida-19. Razumemo gospodarstvenike in njihove težave, pa vendar – če bodo vrtci in šole odprti, otroci v varnem šolskem okolju, bodo tudi starši lahko opravljali delo.

Ministrstva in vse, ki delujejo na področju življenja otrok, pozivamo k načrtovanju ukrepov za   socialno izključene skupine oziroma možnosti, da pridejo varno do stika s svetovalci, vrstniki, do potrebne pomoči, ki bo krepila psihično zdravje. Pogrešamo ukrepe pomoči za vse, ki jim način učenja na daljavo povzroča težave. Nevladniki lahko pomagamo, a to ni dovolj. Pomoč bi morala biti sistemska.

Veseli bomo rahljanja ukrepov, odprtja določenih storitev, tudi trgovin, a prepričani smo, da mora biti na prvem mestu skrb za dobrobit otrok. Zato – naj bo odprtje vrtcev, šol in drugih izobraževanih ustanov prednostno!

S spoštovanjem.

 

Darja Groznik, Predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije

  1. Albert Mrgole, Predsednik nacionalne mreže Tom telefon

Vlasta Nussdorfer, Predsednica Nacionalnega odbora za otrokove pravice