Na Zvezi prijateljev mladine Slovenije smo danes, na svoj 68. rojstni dan, javnost seznanili in opozorili na alarmantno stanje v družbi, kjer govorimo, da svet stoji na mladih in da so mladi naša prihodnost.

Odnos države do otrok in dogajanja v zadnjem letu so nas prepričala, da Slovenija potrebuje samostojnega Varuha otrokovih pravic, ki naj bo ustanovljen z zakonom in imenovan v Državnem zboru RS. Predvsem pa, da bo to samostojna institucija, ki mora imeti pooblastila za varstvo in zastopanje, spodbujanje in promoviranje otrokovih pravic.

Darja Groznik, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), pravi, da nujno potrebujemo sogovornika, ki bo širil glas otrok in njihove pobude ter se zavzemal za otroke in njihove pravice. Dodaja, da ga potrebujemo: »predvsem zato, ker današnje politike ne postavljajo v ospredje otrok, in ker je na področju socialnega, zdravstvenega in drugih dialogov preveč odprtih in nerešenih vprašanj, ki se ne rešujejo dovolj hitro v korist otrok.«

Vzpostavitev instituta, ki povezuje, usmerja, dviguje kakovost in vztraja, dokler ne bodo slišani otroci

Tjaša Bertoncelj, strokovna vodja Nacionalne mreže TOM telefon®, sporoča, da smo na podlagi podrobne statistične analize 2015-2020 zaznali trend povečevanja števila kontaktov, povezanih z duševnim zdravjem in odnosi v družini. Opozarja, da se na takšen trend mora odzvati tudi država. Otroci in mladostniki TOM telefonu zaupajo že 30 let, zato je nujno, da se na njihove resne stiske odzove tim strokovnjakov s področja socialnega dela, psihologije, pedo-psihiatrije, psihoterapije. S tem v zvezi vidimo potrebo po razbremenitvi njihovih prostovoljk in prostovoljcev ter delni profesionalizaciji svetovanja na telefonu, v klepetalnici in na e-pošti. V povezavi je predstavljena analiza TOM telefon®-a. Ocenjuje tudi, da je trenutno ključna in nujno potrebna vzpostavitev instituta VARUHA OTROKOVIH PRAVIC, ki povezuje, usmerja, dviguje kakovost in vztraja, dokler ne bodo slišani vsi otroci.

Prednostno zdravstvena letovanja

Zaradi vseh navedenih dejstev menimo, da bi moralo v letošnjem poletju čim več otrok na letovanje. Pomembno vlogo pri tem imajo tudi pediatri, ki imajo možnost poslati otroke na zdravstvena letovanja.

Kot vemo, se zdravstvenih letovanj lahko udeležijo tisti, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji, ali pa tisti otroci, ki so bili v zadnjem obdobju pogosteje bolni, kar pomeni, da imajo v dokumentaciji dva in več zapisov. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je že objavil razpis, kjer je zapisano: »Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo le tisti otroci in šolarji, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (dva in več zapisov v času od preteklega razpisa – od 8. 2. 2020 do 29. 1. 2021) ali so bili pogosteje bolni (dva in več zapisov v medicinski dokumentaciji v času od preteklega razpisa – od 8. 2. 2020 do 29. 1. 2021).«

»Zaradi epidemije in skrbi pred okužbo s Covid-19 se je obisk pri pediatrih v preteklem letu zagotovo zmanjšal. Skrbi nas, da otroci ne bodo pridobili napotil na zdravstvena letovanja. Pozivamo vse pediatre, da resnično pregledajo dokumentacijo otrok in jih pošljejo na zdravstvena letovanja,« pove Breda Krašna, generalna sekretarka ZPMS.

Naloga vsakega od nas pediatrov je …

Dr. Matjaž Homšak, dr. med., Predsednik ZZP pri SZD opozarja: »V lanskem letu se je zelo zapletalo v organizaciji in izvedbi letovanj otrok. Letos upamo, da bo stanje epidemije takšno, da bodo letovanja ponovno v polnem obsegu. Vrsta organizacij in zdravilišč, ki omogočajo letovanje bolnim otrokom, se tudi v tem letu pripravlja za izvedbo letovanj čim večjega števila otrok. Pediatri moramo tako dodatno poskrbeti za intenzivnejše napotovanje otrok na zdravstvena letovanja. Seveda je potrebno upoštevati tudi navodila zdravstvene zavarovalnice za napotitev. Ob tem smo zaskrbljeni, da je zaradi slabšega dostopa otrok do pediatrov v lanskem letu z vidika epidemije prezrto marsikatero bolezensko stanje, ki sodi v indikacijo za napotitev. Naloga vsakega od nas pediatrov je, da najdemo bolezensko ogroženega otroka in poiščemo pogoje, ki so indikacija za zdravstveno letovanje ter ga ustrezno napotimo.« Več na povezavi.

Otroci z velikim navdušenjem pričakujejo druženje v gorah ali na morju, vendar je do takrat še nekaj mesecev, da uspešno zaključijo šolske obveznosti. V šolske klopi se po več mesečni odsotnosti vračajo otroci, ki so šolanje na daljavo doživljali različno.

Da bo slišan glas otroka

»Otroci se vračajo v šole z vsemi razlikami, ki so bile prisotne v času izolacije, torej z razlikami v znanju, z razlikami v doživljanju neugodnih izkušenj doma, z različnimi travmatičnimi izkušnjami, preživetimi izkušnjami nasilja ali drugih zlorab, s stanji apatije, depresije in drugih duševnih stisk. Še naprej je na preizkušnji naša občutljivost do najšibkejših in ranljivih, na preizkušnji je moč skupnosti, ki poskrbi za ranljive in tiste, ki so ostali brez glasu zastopanja. Na preizkušnji je še naprej občutljivost vseh instanc, ki so odgovorne za duševno zdravje in dobrobit članov te skupnosti,« pravi dr. Albert Mrgole, predsednik Nacionalne mreže TOM telefon®. Tudi zato potrebujemo varuha otrokovih pravic, da bo slišan glas otroka.

Učenec Bilal predstavnik otrok Slovenije

Danes, ko praznujemo, smo še toliko bolj ponosni, da je učenec Bilal kot predstavnik otrok Slovenije ravno danes spregovoril na 46. zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice. Zasedanje poteka v virtualni obliki, osrednja tema so »otrokove pravice in cilji trajnostnega razvoja.«Bilal je v svojem nagovoru povedal, da je ob razmišljanju za doseganje ciljev trajnostnega razvoja zelo pomembno vzporedno razmišljanje o otrokovih pravicah. Izpostavil je, da v Sloveniji obstajajo organizacije, ki nudijo izobraževanje o demokraciji in aktivnem državljanstvu, spodbujajo otroke in mlade k participaciji in se trudijo, da so otroci slišani in vzeti resno. Zveza prijateljev mladine Slovenije že 30 let organizira program Otroški parlamenti.»Otroci, ki sodelujemo v programu, izmenjujemo mnenja in predlagamo izboljšave v stvareh, ki se nas tičejo,« je dodal in nadaljeval: »Ker bomo današnje generacije otrok nosile posledice odločitev trenutnih voditeljev, je izrednega pomena, da otroci sodelujemo v aktivnostih za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Otroci imamo drugačen pogled na svet in prepričan sem, da imamo dobre ideje in inovativne rešitve. Pravijo, da smo otroci pomemben del družbe, vendar se velikokrat počutimo spregledane. In če pogledamo vpliv krize covid-19 na naše življenje, vidimo, da bo veliko stvari treba ponovno preučiti in jih zastaviti drugače.

To je nova priložnost za več vključevanja otrok: »nič o nas brez nas.«

Novinarsko konferenco v celoti lahko poslušate na našem You Tube kanalu.