Sporočilo za javnost: Ob 70-letnici delovanja smo zasadili gozd Zveze prijateljev mladine Slovenije

Prav na današnji dan, 1. marca 1953, je bila ustanovljena Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), ki združuje kar 112 članic (zvez in društev) po vsej Sloveniji. ZPMS tako danes praznuje častitljivih 70 let. In zato smo danes na Krasu zasadili natanko 70 dreves. Skupaj z našimi članicami smo zasadili puhasti hrast, ki je simbol trdnosti in moči. S takšno držo bo ZPMS svoje poslanstvo opravljala še naprej. Z zasaditvijo gozda bomo prispevali tudi k obnovi Krasa, našim otrokom pa začrtali pot v bolj zeleno prihodnost. V naš gozd je drevo zasadila tudi dr. Nataša Pirc Musar, predsednica Republike Slovenije.

Za vse nas in še posebej za vse članice, ki letos ravno tako praznujejo 70 let delovanja (MDPM Sežana, ZPM Krško, MZPM Ljubljana, DPM Trbovlje, MDPM za Goriško, ZPM Maribor, MDPM Ajdovščina, MDPM Celje in MZPM Velenje), je to veličasten dan: naj bo ta gozd simbol zavedanja, da lahko le povezani premagujemo najtežje preizkušnje in ustvarjamo velike premike.

Ob našem jubileju sta tako predsednica ZPMS,  Darja Groznik (video izjava), kot generalna sekretarka ZPMS, Breda Krašna (video izjava), povedali nekaj misli.

Po tem, ko so hrastove sadike dobile svojega lastnika (članico ZPMS), je sledilo druženje pri Pomniku miru na Cerju. Uvodoma je zbrane pozdravila predsednica ZPMS, Darja Groznik, ki je med drugim dejala: »… Današnja akcija sajenja dreves in ZPMS imata skupno točko, in sicer – prihodnost. Prihodnost je naša narava, ki jo moramo čuvati, skrbeti zanjo, tudi v primeru naravne nesreče, kar se je zgodilo prav tu in prihodnost so otroci – gradili bodo našo družbo, jo polnili z vrednotami, delom, ustvarjalnostjo in vrednotami … Čut za sočloveka, za naravo, prijateljstvo, nudenje pomoči sovrstnikom, medgeneracijsko sodelovanje, poštenost, vključevanje, brez sovražnosti, tudi sovražnega govora – to so naša sporočila že 70 let, ki jih predajamo mladim generacijam in pri teh sporočilih, ki so univerzalno človeška, tudi ostajamo. V sedmih desetletjih so naši napori obrodili številne sadove – življenja otrok in družin bi bila brez nas v teh letih močno obubožana. ZPMS je bila ob sodelovanju številnih strokovnjakov tista, ki se je zavzemala za vrtčevsko varstvo, šolske malice, kvalitetne igrače, čim več otroških igrišč, svetovalne službe, bivanje staršev z otroki v bolnišnicah, opozarjala na nasilje in še bi lahko naštevala. Poleg socialno humanitarnih programov si prizadevamo, da otroci lahko razvijajo svoje potenciale z našimi vsebinskimi programi: Bralna značka, Otroški parlamenti®, TOM telefon®, Evropa v šoli, Mladi raziskovalci zgodovine, Teden otroka® … dajemo štipendije, omogočamo počitnice tistim, ki bi sicer ostali doma … Posebna zahvala gre vsem našim prostovoljcem, vsem, ki si na vseh koncih Slovenije prizadevate za delovanje programov. ZPMS je krovna organizacija 112 društev in zvez. Posebne čestitke veljajo tistim članicam, ki tako kot krovna organizacija letos obeležujejo 70 let. Posebna zahvala gre vsem našim prostovoljcem, vsem, ki si na vseh koncih Slovenije prizadevate za delovanje programov. Dela in idej nam za prihodnost gotovo ne bo zmanjkalo. Ob tem Zveza ZPMS ostaja verodostojna, humanitarna organizacija z jasnim poslanstvom in odličnimi programi. Srečno vsem nam!«

Danes je bila z nami tudi predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar, ki je v naš gozd zasadila lipo. V slavnostnem govoru nam je predsednica republike čestitala in poudarila: »1. marca obeležujemo svetovni dan Civilne zaščite, v Sloveniji pa ustanovni dan Zveze prijateljev mladine Slovenije. Oba stebra družbe si delita vrednote nesebičnosti, dobrote in prostovoljstva. Prav te vrednote so tiste, ki v družbi lahko spodbudijo preporod in spremembe na bolje. Pomenljivo je, da oboje sovpada na tako imenovani prvi dan meteorološke pomladi, ki simbolizira nov začetek. Vi, spoštovani članice in člani Zveze prijateljev mladine Slovenije, ste v naši družbi spodbudili ta preporod in spremembe na bolje. Ob tej priložnosti sprejmite, prosim, moje najbolj prisrčne in iskrene čestitke ob 70-letnici vašega plemenitega delovanja. Hvaležnost in spoštovanje države in vseh naših ljudi si zaslužite vsi, ki ste sedem desetletij soustvarjali Zvezo. Vaša prehojena pot je tlakovana z neizmerljivim številom nasmehov otrok, ki ste jih doslej osrečili in jim pomagali, da so navkljub različnim, tudi tragičnim osebnim okoliščinam imeli nekoga, na katerega so se lahko zanesli in mu zaupali. Položaj otrok v Sloveniji je zaradi vas danes boljši. V srcu vašega poslanstva so od nekdaj bili dobrobit otrok ter spoštovanje in zagotavljanje njihovih pravic. Na tem področju ste nedvomno eni izmed pionirjev na Slovenskem. Dosegli ste izjemne spremembe, ki so vplivale na odraščanje več generacij otrok. Pozorno spremljam tudi vaše nadaljnje načrte na tem področju, med katerimi je samostojni varuh otrokovih pravic, ki bi deloval v okviru institucije Varuha človekovih pravic. Najžlahtnejša dediščina ob vaši sedemdesetletnici pa ste pravzaprav vsi vi. Naučili ste nas, da je dobroto treba deliti in jo vračati. Mnogi otroci, ki ste jim v preteklosti pomagali, tega niso pozabili. Ko so odrasli, so se k Zvezi vrnili kot prostovoljci in danes pomagajo otrokom, kot so bili tudi sami nekdaj deležni pomoči. Tako je dobrota sklenjena v krog sreče, ki se vrti in spreminja svet na bolje. V imenu ljudi, ki jih imam čast predstavljati, vam izrekam globoko priznanje in hvaležnost za vse, kar ste doslej dobrega storili … Gospe in gospodje, naj sklenem z željo, da bi nekega dne naša skupnost postala tako razvita in plemenita, da bi bile pretresljive zgodbe, ki jih danes doživljajo otroci, zgolj nauk zgodovine. To bi bila najlepša izpolnitev poslanstva vseh dobrotnic, dobrotnikov in organizacij, ki delujete na tem področju. Do tega dne nas čaka še dolga in naporna pot. V uteho vsem nam, tudi meni osebno je, da bodo dotlej ob nas vedno čudoviti ljudje, »angeli«, ki bodo pomagali človeku v stiski. To je tista najpomembnejša moč, ki jo ima vsak izmed nas: nekomu lahko polepšamo dan. Iz srca vabim vse, da se te moči zavedamo in jo večkrat izkoristimo. Na njej stoji svet.«

Vse zbrane so pozdravili in nagovorili tudi župan Občine Miren – Kostanjevica Mauricij Humar, direktorica Javnega zavoda Miren Kras mag. Ariana B. Suhadolnik in direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev. Povedali so …

Mauricij Humar, župan Občine Miren – Kostanjevica

»Zveza prijateljev mladine Slovenije že 70 let opravlja plemenito delo … za kar jim iskreno čestitam. Veseli me, da so za praznovanje svojega jubileja izbrali prav Kras in s sajenjem dreves tudi simbolično pokazali, da se po težkih preizkušnjah, kar je bil za nas lanskoletni požar, lahko s skupnimi močmi ustvarja novo upanje, novo življenje in nov gozd. Tako tudi družine, ki jim ZPMS pomaga, lahko lažje zaživijo in z več optimizma zrejo v prihodnost. Čeprav si želimo, da bi bilo pomoči potrebnih vedno manj, smo lahko hvaležni za vse, kar opravlja ZPMS.«

mag. Ariana B. Suhadolnik, direktorica Javnega zavoda Miren Kras: »Čestitke zvezi za izjemno delo, ki ga tako predano opravlja v dobrobit otrok, družin in celotne družbe, pa tudi za nadvse srčno in okolijsko odgovorno obeležitev praznika. Prvi marec je v starem Rimu pomenil začetek novega leta. Naj ob tej priložnosti postane začetek novega partnerstva, ki bo v prihodnje, preko različnih oblik sodelovanja, negovalo skupne vrednote prostovoljstva, povezovanja in vključevanja ter prizadevanja za dvig kakovosti življenja. Vse to je neposredno povezano tudi s trajnostnim delovanjem, varovanjem in ohranjanjem narave, kot temeljnega elementa našega obstoja. Takšni dogodki pomembno prispevajo k  ozaveščanju in izobraževanju javnosti o pomenu okoljsko odgovornega ravnanja, v tem primeru posebej mladih, ki so naša prihodnost.«

Gregor Danev, direktor Zavoda za gozdove Slovenije: »Pripravljenost pomagati je vrlina članov Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki je tudi danes prišla v ospredje s tem, ko so zasadili svoj gozd in ob enem prispevali k obnovi v požaru pogorelega gozda. Tako kot vaše delo, ko korak za korakom pomagate družinam, je tudi obnova gozdov po takšni elementarni nesreči tek na dolge proge in bo v prihodnjih letih za obnovo gozda potrebnega še veliko dela in sodelovanja na vseh ravneh. Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem, ki na kakršen koli način prispevate k ponovni vzpostavitvi bolj gozdnatega in zelenega Krasa, Zvezi prijateljev mladine Slovenije pa želim še veliko uspešnih let in da bi bilo čim manj družin, ki bi potrebovale njihovo pomoč.«

Vir fotografije: Piqant visuals