Sporočilo za javnost

Zveza prijateljev mladine Slovenije praznuje 69 let

V Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) se že 69 let zavzemamo za uresničevanje otrokovih pravic. Novi časi prinašajo nove izzive in vplivajo tudi na odnose v družini ter v družbi. Želimo si, da bi bili ti dobri in še boljši. V ZPMS si zato ves čas delovanja prizadevamo, da bi bile otrokove pravice kar se da najbolje uresničene. Za to skrbimo z vsemi našimi programi, za to skrbi tudi vseh 109 društev in zvez po vsej Sloveniji. Kako skrbimo za naše otroke?

 

PREGLED NEKATERIH ODMEVNEJŠIH AKTIVNOSTI

 • Samo v letu 2021 smo razdelili več kot 705.750 € finančnih pomoči družinam v stiski
 • V naše socialno humanitarne programe je vključenih 11.000 družin in 75.000 otrok
 • TOM telefon je s 147 svetovalci odgovoril na povprečno 53 kontaktov dnevno
 • Vsak 40. šolar je prejel šolske potrebščine iz dobrodelne akcije Polna šolska torba
 • Razdelili smo 19 štipendij iz Adinega štipendijskega sklada

 

ODMEVNEJŠE POBUDE IN APELI DRŽAVI:

 • Apel za prednostno odprtje vrtcev, šol, fakultet in ostalih izobraževalnih ustanov. Šolanje na daljavo je povzročilo razslojenost, izoliranost in revščino, ki jo v tem času doživljajo tudi najranljivejši – otroci, mladostniki, mladi ljudje, ki si šele utirajo pot v odraslost. Veliko pomanjkanje socialnih stikov je močno vplivalo na socializacijo. Pojavile so se stiske in druge psihične težave, opozarja statistika TOM telefon®, ki deluje pri ZPMS. Več…
 • Neenaka obravnava/obdavčitev staršev, ki delajo s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva. Varuhu človekovih pravic RS in Zagovorniku načela enakosti smo poslali pobudo z naslovom Neenaka obravnava/obdavčitev staršev, ki delajo s skrajšanim delovnim časom zaradi starševstva. Samozaposleni starši, ki uveljavljajo normirane odhodke, so postavljeni v neenakopravni položaj glede na samozaposlene, ki niso starši in glede na starše, ki so v delovnem razmerju in prav tako koristijo pravico do plačila sorazmernega dela prispevkov in dela s krajšim delovnim časom. Več…
 • Otrok v bolnišnici ob sebi potrebuje starša – to je postala zakonska pravica za vse starše. Pravica do najvišje ravni zdravja, telesnega, čustvenega in harmoničnega razvoja vsebuje tudi zagotovitev, da otrok ni ločen od staršev. Izkušnje kažejo, da je zdravljenje ob prisotnosti staršev uspešnejše, s tem pa je krajši tudi čas bivanja v bolnišnici. Zato smo pozvali pristojne, da sprejmejo Predlog novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki je bil obravnavan, sprejet in s tem staršem omogoča spremstvo otroka v bolnišnici do vključno 14 leta starosti. Več …
 • Dnevi brez zaslonov. Namen pobude Dnevi brez zaslonov je bila predvsem v tem, da bi z rednimi mesečnimi odklopi od digitalnih naprav spodbujali dobro psihično in fizično počutje, poudarili pomembnost gibanja in s tem spodbujali kreativnost in uporabo domišljije v prostem času.  Več …
 • Glas otrok, ki je bil prezrt pri odločanju o odprtju šol in nato utišan, ker so šli na ulice. Mladi v Sloveniji živijo v svobodni, demokratični in pravni državi. ZPMS si močno prizadeva za vzpostavitev enakopravne vloge otrok in mladostnikov v družbi ter spodbuja k aktivnemu državljanstvu. Zavedamo se, koliko truda je potrebnega za vzpostavitev okolja, v katerem mladi želijo spregovoriti in biti slišani, zato smo ostro obsodili dogodke v povezavi s protestom mariborskih dijakov. Več …
 • Slovenija potrebuje varuha otrokovih pravic. Odnos države do otrok in dogajanja v zadnjem letu so nas prepričala, da Slovenija potrebuje samostojnega Varuha otrokovih pravic, ki naj bo ustanovljen z zakonom in imenovan v Državnem zboru RS. Predvsem pa, da bo to samostojna institucija, ki mora imeti pooblastila za varstvo in zastopanje, spodbujanje in promoviranje otrokovih pravic. Več …
 • S pobudo za povišanje starosti za prehod meje brez dokazil opozarjamo na neenako obravnavo mladih. Vladi Republike Slovenije smo podali pobudo, da poviša starost za prehod meje brez dokazil o cepljenju, prebolelosti ali testiranju do 18. leta, pri čemer se sklicujemo na Konvencijo o otrokovih pravicah, po kateri je “otrok vsaka oseba, mlajša od 18 let”. V času pred prvomajskimi počitnicami smo opozorili na nedoslednost oziroma neenakopraven položaj mladih. Več …
 • Sprejeto je bilo Evropsko jamstvo za otroke. Ponedeljek, 14. junij 2021, je bil zgodovinski dan za otrokove pravice v Evropski uniji. V evropski pravni red je bilo sprejeto Evropsko jamstvo za otroke. To je pravni okvir, ki zagotavlja osnovne pravice in standarde za ranljive skupine otrok – na področju predšolske vzgoje in varstva, zdravstva, izobraževanja in prehrane. Več …
 • Z Univerzo v Ljubljani podpisan sporazum o dobrodelni akciji Srčna UL.  S podpisom sporazuma med Univerzo v Ljubljani (UL) in ZPMS se je začela akcija Srčna UL. Z njo želimo pomagati študentkam in študentom Univerze v Ljubljani, ki so zaradi epidemije covida-19 ostali brez finančnih sredstev za preživetje. Več …
 • Dragi starši, jutri ne puščajte otrok pred vrati šol. Na ZPMS smo že vse od pojava koronavirusa in uvedbe spremljajočih ukrepov (od marca 2020) opozarjali, da so otroci in mladi tisti, ki jih je epidemija zelo zaznamovala. Z zaskrbljenostjo smo spremljali aktualno dogajanje okrog zaščitnih ukrepov za zajezitev virusa v šolskih okoljih in razprave politikov, odločevalcev, šolnikov, staršev in drugih, ki so s tem povezani. Več …
 • Poziv vladi, poslankam in poslancem DZ ter DS o solidarnostnem dodatku. Nacionalni forum humanitarnih organizacij (NFHOS), Slovenska filantropija, ZPMS, Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas smo poslali poziv vladi, poslankam in poslancem DZ ter Državnemu svetu – poziv ponovnega razmisleka ter preučitve možnosti umestitve dodatnih ranljivih skupin kot prejemnike solidarnostnega dodatka. Več …

NOVI PROGRAMI IN PROJEKTI

 • V Zvezi prijateljev mladine Slovenije smo v minulem letu zagnali projekt obnove in prenove Hiše zavetja Palčica – Krizni center za otroke od 0 do 6 let. V Hiši zavetja Palčica zatočišče najdejo otroci, ki so doživeli grozljive in komajda verjetne zgodbe. Hiša zavetja Palčica organizacijsko spada pod regijski Center za socialno delo Ljubljana, Skupno strokovno službo – Službo za koordinacijo in pomoč žrtvam. Hiša zavetja Palčica je namenjena otrokom v starosti od 0 – 6 let, za katere pristojni Center za socialno delo ugotovi, da je zaradi zaščite njih in njihovih koristi nujno, da se jih nemudoma umakne iz ogrožajočega družinskega okolja in namesti v krizni center za otroke. ZPMS, lastnik objekta, kot dober gospodar skrbimo, da je hiša varno zavetje otrokom, strokovnemu osebju in prostovoljcem. Hišo trenutno uspešno obnavljamo, tako da bo kar se da prijazno za otroke, ki pridejo tja.
 • Oblikovali smo novi sklad Športnik sem. Namen sklada Športnik sem je zagotavljanje pomoči otrokom in mladostnikom iz socialno ogroženih okolij pri uresničevanju športnih potencialov. Naš namen je, da čim več otrok in mladostnikov v teh težkih časih, ko se soočajo z duševnimi stiskami, vzpodbudimo k redni športni aktivnosti. Želimo jim dati priložnost, da se gibajo ter si tako izboljšujejo svoje fizične in psihične zmogljivosti.
 • Povezali smo socialno humanitarne programe ZPMS pod ime ENO SRCE: Pomoč družinam, Sapramiškin sklad, Adin štipendijski sklad, Športnik sem, Polna šolska torba.
 • Otroško novinarsko središče. To je projekt s katerim dajemo otrokom in mladim priložnost, da izrazijo svoje mnenje o določeni aktualni družbeni temi. Trenutno razpravljamo o volitvah!

 

ODMEVNEJŠE SOCIALNO HUMANITARNE AKCIJE IN PROGRAMI

 • Dobrodelni teden na RTV. Že peto leto zapored smo z RTV Slovenija izvedli dobrodelni teden v oddajah Tednik, Dobro jutro, Infodrom, Krompir, Vikend paket in kvizu Vem!. Predstavili smo se tudi v oddaji V petek zvečer. Zbrana sredstva v višini 101.326,66 € so bila tokrat namenjena za našo kampanjo ENO SRCE. Zbrana sredstva smo prerazporedili glede na potrebe.
 • Pomežik soncu®. Skupno število otrok, ki so letovali v organizaciji zvez in društev prijateljev mladine v letu 2021, je 10.414 otrok. ZPMS je organizatorjem letovanj razdelila 290.319,00 € s pomočjo katerih je odšlo brezplačno na morje 1.384 otrok iz socialno ogroženih družin, 99 otrok s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin in 45 spremljevalcev.
 • Palčica Pomagalčica. Skupaj z Dobrodelnim društvom Palčica Pomagalčica in dobrodelni škratki smo v letu 2021 pomagali deklici Lari (Larini koraki) do operacije v Ameriki. Z zbranimi sredstvi v višini 55.178 € smo poravnali stroške za pot v Ameriko, bivanja, operacije in za vrnitev v Slovenijo, dodatna sredstva v višini 5.000 €, ki jih je prejela družina, pa Lara še vedno porablja za plačilo terapij in pripomočkov, ki jih potrebuje.

 

Zavedamo se, da je zmanjševanje ranljivosti in socialnih neenakosti osrednjega pomena za sistemske rešitve. Tako ZPMS kot mnoge druge nevladne organizacije nadomeščamo politiko neobstoječih socialnih servisov. Zato si s pobudami in apeli državi prizadevamo, da bi bilo tovrstnih vrzeli manj. Z našimi socialnovarstvenimi in humanitarnimi programi zagotavljamo finančno, materialno in psihosocialno pomoč otrokom in družinam v stiski, z odličnimi izobraževalnimi in podpornimi programi pa zagotavljamo tudi kakovostno preživljanje prostega časa, letovanja in zimovanja, spodbujamo raziskovanje in umetniško ustvarjanje, participacijo otrok, s programi zagovorništva pa sodelujemo pri pripravi dokumentov in zakonskih aktov, kampanj in informiranju javnosti o aktualnih temah na področju otrok, mladostnikov in družine. To dosegamo s kvalitetnim partnerstvom z našimi uporabniki in podporniki.

Darja Groznik, predsednica ZPMS še poudarja: “Eden najpomembnejših socialno varstvenih programov je tudi TOM telefon®, ki je nenehno opozarjal na veliko duševno stisko otrok, v katero so bili potisnjeni zaradi vseh omejitev v zadnjih dveh letih. Njihove stiske so s pogovorom reševali naši prostovoljci na TOM telefonu, ki so dosegljivi vsak dan med 12. in 20. uro na telefonu 116 111. Še vedno velja, da Odgovor je pogovor®.”

 

Hvala, ker nas spremljate in podpirate naša prizadevanja.

 

 

 

S spoštovanjem.

Zveza prijateljev mladine Slovenije