Ponedeljek, 14. junij 2021, je bil zgodovinski dan za otrokove pravice v Evropski uniji.

V evropski pravni red je bilo sprejeto Evropsko jamstvo za otroke. To je pravni okvir, ki zagotavlja osnovne pravice in standarde za ranljive skupine otrok – na področju predšolske vzgoje in varstva, zdravstva, izobraževanja in prehrane.

Leta 2019 je skoraj 18 milijonov otrok v EU (22.2 % populacije otrok) živelo v revščini in socialni izključenosti. V Sloveniji je leta 2019 živelo pod pragom revščine 41.000 otrok. Pandemija je položaj ogroženih družin le poslabšala. Jamstvo poudarja, da je potreben vključujoč in univerzalen dostop do storitev za zagotavljanje enakih možnosti vsem otrokom, zlasti tistim, ki so zaradi revščine ali drugih oblik prikrajšanosti socialno izključeni.

Jamstvo vsem otrokom v Evropi, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost zagotavlja dostop do osnovnih pravic in ključnih storitev s ciljem preprečevanja socialne izključenosti. Jamstvo države članice med drugim poziva, naj pomoči potrebnim otrokom zagotovijo učinkovit in brezplačen dostop do predšolske vzgoje in varstva, izobraževanja, zdravega obroka in zdravstvenega varstva ter učinkovit dostop ustreznega stanovanja. Jamstvo navaja tudi posebne oblike prikrajšanosti otrok, kot so potrebe brezdomskih otrok ali otrok, ki se soočajo z resno stanovanjsko prikrajšanostjo, otrok s posebnimi potrebami, otrok z migrantskim ozadjem, otrok iz rasnih ali etničnih manjšin (zlasti romskih), otrok v alternativni (zlasti institucionalni) oskrbi ter otrok, ki živijo v negotovih družinskih razmerah.

Evropa je združeno stopila v boj proti revščini otrok.

Prihodnjih 9 mesecev bo ključnih za implementacijo Jamstva – do konca marca 2022 morajo države članice oddati nacionalne načrte njegovega izvajanja.

Povej naprej!