Otroški parlamenti®

logo_otroski_parlamenti

Za prihajajoče šolsko leto 2024/25 je izbrana tema Šolski sistem. Izobraževanje za mentorje in koordinatorje programa bo potekalo z enakim programom na 2 lokacijah:

  • 18. 9. 2024 v Ljubljani
  • 19. 9. 2024 v Mariboru

Vabilo s programom najdete na povezavi.

Prijave so odprte do 10. 9. 2024.

 

 

LETO 2024 – 34. nacionalni Otroški parlament je potekal 8. aprila 2024 v Državnem zboru RS. Mladi udeleženci so zaključili s temo »Duševno zdravje otrok in mladih«, ob koncu dogodka so izbrali novo temo, ki je »Šolski sistem«.–> Sporočilo za javnost.

Nekaj medijskih prispevkov po dogodku:

LETO 2023 – 33. nacionalni Otroški parlament je potekal v torek, 11. aprila 2023 v Državnem zboru RS. Osrednja tema je bila »Duševno zdravje otrok in mladih«. –> Sporočilo za javnost.

Nekaj medijskih prispevkov po dogodku:

V septembru 2022 smo izvedli izobraževanje za mentorje in koordinatorje programa. Gradivo najdete spodaj pod gradivi z izobraževanj in dodatnimi gradivi.

V času korone smo za izvedbo nacionalnih Otroških parlamentov izbrali drugačna pristopa:

  • Leto 2020: 30. nacionalni Otroški parlament v Državnem zboru RS je bil odpovedan, zato smo razpravo/mnenja otrok pridobili preko spletne platforme OPIN.ME. OPIN_Poročilo in ključna sporočila. Mladi parlamentarec An Mikono Čopič nam je čudovito predstavil kako spletna platforma OPIN.ME deluje.
  • Leto 2021: 31. nacionalni Otroški parlament je bil izveden virtualno, preko spletne aplikacije ZOOM. Povzetek dogajanja najdete na POVEZAVI.
  • Leto 2022: 32. nacionalni Otroški parlament je potekal 11. aprila 2022 v Državnem zboru RS. Osrednja tema je bila Moja poklicna prihodnost.

Kaj so Otroški parlamenti?

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok za aktivno državljanstvo in demokracijo. Otroke spodbujamo k sodelovanju v družbenem življenju (participacija) in izobražujemo o človekovih in državljanskih pravicah. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v večini osnovnih šol po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu.

Program izvajamo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in regijskih koordinatorjev.

Kdo sodeluje v Otroških parlamentih?

Osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč mentorji, učitelji, svetovalni delavci, izven šole pa regijski koordinatorji, ki praviloma delujejo pri lokalnih zvezah in društvih prijateljev mladine. Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na državnem otroškem parlamentu. Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Zakaj Otroški parlamenti?

Program je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so zanje pomembna v obdobju odraščanja. Tako v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas kot tudi v širšem, slovenskem okolju. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

Kako delujejo?

Otroški parlamenti delujejo v obliki zasedanj (razprav), ki omogočajo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na šolskem parlamentu. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu izberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na Nacionalnem otroškem parlamentu. Ta poteka enkrat letno, v Državnem zboru Republike Slovenije.

Obdelava osebnih podatkov

Prijave osnovnih šol na občinske in regijske Otroške parlamente zbirajo regijski koordinatorji (društva in zveze prijateljev mladine, ki jih določi Zveza prijateljev mladine Slovenije). V tem primeru osnovne šole sporočijo ime in priimek sodelujočih učencev ter mentorja in njegove kontaktne podatke (e-naslov in telefonska številka) za namen koordinacije. Dogodki se fotografirajo/snemajo za objave na spletnih straneh in Facebook profilih organizatorjev dogodkov ter za objave v medijih.

Izvedba nacionalnega Otroškega parlamenta poteka v Državnem zboru RS; poteka po protokolu te ustanove. Zaradi varnostnih razlogov to pomeni tudi več priprav, zato je treba za vse otroke in njihove spremljevalce, ki sodelujejo na tem dogodku/projektu, predhodno v Državni zbor RS posredovati naslednje podatke: ime in priimek, domači naslov, osnovna šola. Dogodek se snema in fotografira za pripravo in objavo prispevkov v medijih. Fotografije so po dogodku objavljene tudi na spletnih straneh in Facebook profilih Zveze prijateljev mladine Slovenije in sodelujočih v programu Otroški parlamenti.

Vse obdelave osebnih podatkov se izvajajo z namenom prijave in izvedbe projekta (organiziranje dela v skupinah, vseh nivojev parlamentov). Pravna podlaga je prijava v projekt, kar sodi med pravno podlago pogodba, ki je določena v  6.1.b členu GDPR. Brez obdelav osebnih podatkov navedenih zgoraj se otroci in mentorji ne morejo udeležiti projekta.

Podatke o udeležbi v projektu hranimo 2 leti po zaključku projekta.

O varstvu osebnih podatkov si lahko preberete v naši Politiki zasebnosti

Dodatna uporabna gradiva

E-priročnik za mentorje in koordinatorje otroških parlamentov.

Zbornik 2015: Pasti mladostništva

Iz debate v akcijo, iz vsebine v proces, od poučevanja do moderiranja Predavanje K.E. Sanchez (2012).

Vescine moderiranja za mentorje otroških parlamentov. Gradivo z reg. izobraževanj (2012)

Kaj mora vsak učitelj vedeti o kritičnem mišljenju. Gradivo z reg. izobraževanj (2011)

Veščine mentorstva – Zapisi in fotografije z delavnic 2010 (gradivo nastalo na regijskih izobraževanjih za mentorje otroških parlamentov)

Metodični priročnik, ki je nastal v okviru regijskih izobraževanj za mentorje otroških parlamentov v letu 2009.

Teme Otroških parlamentov od začetka do danes

1990 – 1. otroški parlament: OTROKOM ZDRAVO IN VARNO OKOLJE
1991 – 2. otroški parlament: PROSTI ČAS
1992 – 3 otroški parlament: OTROKOM PRIJAZNO ŠOLO
1993 – 4. otroški parlament: BREZ NASILJA ZA PRIJATELJSTVO
1994 – 5. otroški parlament: MOČ PRIJAZNE BESEDE
1995 – 6. otroški parlament: DA BI ZMOGEL REČI: NE, HVALA – ALKOHOLU, CIGARETAM, DROGAM IN VSEM OBLIKAM NESTRPNOSTI
1996 – 7. otroški parlament: IMAM PRAVICO – IMAŠ PRAVICO
1997 – 8. otroški parlament: DANES SEM TI IN TI SI JAZ
1998 – 9. otroški parlament: OTROCI IN MEDIJI
1999 – 10. otroški parlament: IMAVA SE RADA
2000 – 11. otroški parlament: HOČEM, TOREJ ZMOREM
2001 – 12. otroški parlament: MOJ PROSTI ČAS
2002 – 13. otroški parlament: OTROŠTVO BREZ NASILJA IN ZLORAB
2003 – 14. otroški parlament: HUMANI MEDOSEBNI ODNOSI IN ZDRAVA SPOLNOST Končno poročilo (Word, 90 kb)
2004 – 15. otroški parlament: MLADI IN EVROPA Končno poročilo (Word, 99kb)
2005 – 16. otroški parlament: TABUJI – PREPOVEDANE STVARI Končno poročilo (Word, 2.50 MB)
2006 – 17. otroški parlament: NAŠE MNENJE O DEVETLETKI Končno poročilo (Word, 2.42 MB)
2007 – 18. otroški parlament: ZABAVA IN PROSTI ČAS MLADIH Končno poročilo (Word, 2.43 MB)
2008 – 19. otroški parlament: LJUBEZEN IN SPOLNOST Končno poročilo (Word, 2.42 MB)
2009 – 20. otroški parlament: STEREOTIPI, RASIZEM IN DISKRIMINACIJA Končno poročilo (2.45 MB)
2010 – 21. otroški parlament: VPLIV DRUŽBE IN MEDIJEV NA OBLIKOVANJE MLADOSTNIKA Končno poročilo (2.43 MB)
2011 – 22. otroški parlament: JUNAKI NAŠEGA ČASA – KDO SO IN ZAKAJ? Magnetogramski zapis poteka 22. nac. otroškega parlamenta (pdf, 1.23 MB)
2012 – 23. otroški parlament: ODRAŠČANJE Končno poročilo (pdf, 363 KB), Magnetogramski zapis poteka 23. nac. otroškega parlamenta (pdf, 1.43 MB)
2013 – 24. otroški parlament: RAZMERE V DRUŽBI, Magnetogramski zapis poteka 24. nac. otroškega parlamenta (pdf, 1.43 MB)
2014 – 25. otroški parlament: IZOBRAŽEVANJE IN POKLICNA ORIENTACIJA, Magnetogramski zapis poteka 25. nac. otroškega parlamenta (pdf, 2.91 MB) in Zaključki 25. NOP.
2015 – 26. otroški parlament: PASTI MLADOSTNIŠTVA, Magnetogramski zapis poteka 26. nac. otroškega parlamenta Zaključki 26. NOP.
2016 – 27. otroški parlament: OTROCI IN NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI, Zaključki 27. NOP v obliki memoranduma (.pdf 156KB)
2017 – 28. otroški parlament: ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM. Magnetogramski zapis poteka 28. nac. otroškega parlamenta Zaključki 28. NOP Zakljucki 28. NOP (.pdf 237KB)
2018 – 29. otroški parlament: ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM. Magnetogramski zapis poteka 29. nac. otroškega parlamenta. (.pdf 1.2MB) Zaključki 29. NOP
2019 – 30. otroški parlament: MOJA POKLICNA PRIHODNOST Zaključki 30. NOP
2020 – 31. otroški parlament: MOJA POKLICNA PRIHODNOST Zaključki 31. NOP
2021 – 32. otroški parlament: MOJA POKLICNA PRIHODNOST Zaključki 32. NOP
2022 – 33. otroški parlament: DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH Zaključki 33. NOP
2023 – 34. otroški parlament: DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADIH Zaključki 34. NOP

Kot pravna oseba lahko program podprete preko donatorske pogodbe.

Kot fizična oseba lahko program podprete z nakazilom na spodnje podatke.

Zveza prijateljev mladine Slovenije, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 6100 0000 3512 232
Sklic: SI00 784005
Namen: OTROŠKI PARLAMENTI

Varstvo osebnih podatkov: Vaše osebne podatke bomo obdelali za namen evidentiranja donacije. Na naslov naveden na UPN nalogu vas bo ZPMS največ trikrat letno povabila k oddaji donacije na podlagi našega zakonitega interesa (6.1.f GDPR). V primeru, da ne želite prejemati takih povabil, nam to prosim sporočite na info@zpms.si. Več o varstvu osebnih podatkov si lahko preberete v naši Politiki zasebnosti na https://www.zpms.si/politika-zasebnosti/.