• All
  • Južna Slovenija
  • Ljubljana
  • Severovzhodna Slovenija
  • Severozahodna-slovenija
  • Zahodna Slovenija
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA ŠIŠKA
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA CENTER
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE KRŠKO
ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE DOMŽALE
ZAVOD ZA LETOVANJE IN REKREACIJO OTROK
ZAVOD ČASORIS
MEDOBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE VELENJE
DRUŠTVO ZA POMOČ LUČKIN SVETILNIK
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZAGORJE OB SAVI
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE VRHOVCI
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE VELIKA DOLINA
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE TOLMIN
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE SPODNJA IDRIJA
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ŠOŠTANJ
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ŠMARTNO OB PAKI
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE SEŽANA
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE SENOVO
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ROGAŠKA SLATINA
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE PESJE
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE LJUBO ŠERCER
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE LEVI BREG VELENJE
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE LAVRICA
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE KOROŠKE
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE KOPER
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE DRAVLJE
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE DOMŽALE
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE DOBJE
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE BRESTANICA
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE BELTINCI
DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ANDRAŽ
DOBRODELNO DRUŠTVO POMAGAJMO ODPRTIH SRC