DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE BAVARSKI DVOR
KERSNIKOVA 6
1000 Ljubljana
Slovenija