Tako kot vsako leto vas ob začetku novega šolskega leta prijazno seznanjamo z našimi programi in projekti, s katerimi želimo otrokom obogatiti šolske dni. Čeprav nas še vedno spremlja negotova epidemiološka situacija in z njo številne omejitve, smo prepričani, da bomo tudi v letošnjem šolskem letu skupaj ustvarili mnogo lepih zgodb.

TOM TELEFON®

Splošni plakat TOM telefona

V teh dneh predstavljamo dva nova splošna plakata TOM telefona. TOM telefon deluje vsak dan med 12. in 20. uro na brezplačni in anonimni enotni evropski številki 116 111. Otroci in mladostniki pa nas lahko kontaktirajo tudi preko spletne klepetalnice (https://www.e-tom.si/stopi-v-stik/) ali e-pošte (tom@zpms.si).

Nacionalna kampanja na temo varne rabe interneta

TOM telefon je član Centra za varnejši internet (https://www.e-tom.si/kaj-je-tom/), v okviru katerega smo letošnjo jesen pripravili kampanjo na temo varne rabe interneta. Mladi vse več časa preživijo na spletu, zato smo pripravili dva plakata in zgibanko za ozaveščanje otrok o težavah na spletu in možnih rešitvah. Plakate in zloženke pošiljamo v prilogi, zloženka je dostopna tudi na spletni strani v pdf obliki. Na temo varne rabe interneta smo pripravili tudi ‘bannerje’ za spletno stran, ki vam jih bomo poslali po elektronski pošti.

Nagradna igra na temo varne rabe interneta

Septembra 2021 začenjamo z nagradno igro na temo varne rabe interneta. Na TOM Facebook strani bomo 2 x na teden objavili nagradno vprašanje, vezano na težave na spletu. Za vsako vprašanje bomo izmed tistih, ki bodo pravilno odgovorili, izžrebali 3 nagrajence. Vabimo vas, da o kampanji in nagradni igri obvestite učence.

Zbornik “Ker nam je mar”

Ob 30-letnici delovanja TOM telefona® smo izdali zbornik “Ker nam je mar – kako lahko odrasli učimo otroke izkušenj empatične odzivnosti’. Cena zbornika je simboličnih 7,00 € + poštnina, sredstva pa so namenjena nadaljnjemu delovanju in razvoju TOM telefona. Prav tako je še vedno v prodaji zbornik ‘Odgovori sodobnim izzivom odraščanja’, ki smo ga izdali ob 25-letnici delovanja TOM telefona in ga lahko naročite v kompletu z novim zbornikom za ceno 15,00 € + poštnina. Zbornika v kompletu lahko naročite preko priložene naročilnice ali preko e-pošte info@zpms.si.

OTROŠKI PARLAMENT®

Tema Moja poklicna prihodnost se v šolskem letu 2021/2022 nadaljuje iz preteklega šolskega leta. Izobraževanje za mentorje in regijske koordinatorje bo v torek, 14. 9. 2021, v živo v Ljubljani; ob izrednem poslabšanju zdravstvenih razmer pa bo izvedeno v spletnem okolju ZOOM.

TEDEN OTROKA®

“Razigran uživaj dan!” je tema letošnjega Tedna otroka, ki bo potekal od 4. do 10. oktobra. Namen je, da kot protiutež “koronskemu času” in dejstvu, da so bili otroci dolgo časa doma in posledicam, ki iz tega izhajajo, damo dodaten pomen igri/igranju in prostemu času. Igra prinaša veselje, sproščenost, buri domišljijo, pretegne mišice, ob njej se smejimo s prijatelji in družino. Tudi odrasli ne smemo pozabiti na igrivost, saj je to eden najmočnejših osebnih virov moči, ki nam lahko izjemno pomaga v času anksioznosti, strahu, pritiskov.

V sklopu Tedna otroka bo potekala simpatična vseslovenska akcija “Razigrani koraki”, s katero vas bomo pravočasno podrobneje seznanili, prav tako pa bodo naša lokalna društva prijateljev mladine pripravila različne zanimive dogodke. Promocijske materiale za Teden otroka vam bomo poslali po e-pošti v pdf obliki.

EVROPA V ŠOLI

V šolskem letu 2021/2022 bo natečaj Evropa v šoli posvečen vodi  – čista voda kot človekova pravica vseh nas. Jeseni bomo kot običajno pripravili elektronsko publikacijo s podrobnim opisom teme in prijavnimi obrazci, v oktobru ali novembru pa je predvideno ZOOM izobraževanje.

MLADI RAZISKOVALCI ZGODOVINE

Tema raziskovanja mladih zgodovinarjev v šolskem letu 2021/22 je Nalezljive bolezni v preteklosti in spopad z njimi. Na seminarju, ki bo predvidoma v drugi polovici oktobra, bodo udeleženci spoznali različne nalezljive bolezni, ki so nas pestile v preteklosti, in kako smo se bojevali proti njim. Seminar bomo zaradi koronavirusa po vsej verjetnosti izvedli kot webinar, informacije o izvedbi pa bodo objavljene na spletni strani https://www.zpms.si/programi/mladi-raziskovalci-zgodovine/. Prijavnico na seminar najdete v prilogi.

POMOČ DRUŽINAM

Prosimo vas in vaše strokovne službe, da v kolikor pri otroku oz. njegovi družini zaznate finančno stisko, da jih napotite k nam. Družini bomo poskušali pomagati po najboljših močeh.

POMEŽIK SONCU®

ZPMS skozi vse leto zbira sredstva, ki jih namenimo za letovanja otrok iz socialno manj vzpodbudnih okolij. Vedno več je tudi prošenj za letovanja otrok s posebnimi potrebami, ki pa velikokrat potrebujejo tudi spremljevalce. Zato smo pripravili poseben izdelek humanitarne znamke POMEŽIK SONCU – naravno gobasto krpo.

V kolikor pri svojem vsakdanjem delu uporabljate gobaste krpe, nam lahko z nakupom enega kartona, v katerem je 60 paketkov krp (en paketek vsebuje 3 gobaste krpe), pomagate zbirati sredstva za letovanje otrok s posebnimi potrebami in za njihove spremljevalce. Cena za 1 karton (60 kosov) je 52,80 eur + DDV. Izdelek humanitarne znamke POMEŽIK SONCU lahko naročite preko spletnega obrazca na https://www.zpms.si/podprite-nas/nakup-izdelka-zpms/ ali pa nam pišite na info@zpms.si.

URESNIČEVANJE PRAVICE OTROK DO PARTICIPACIJE: NAŠE MNENJE ŠTEJE!

Projekt, ki ga izvajamo s finančno podporo programa Erasmus+, bo mladim omogočil aktivno udeležbo pri nastajanju Bele knjige ZPMS o uresničevanju pravice otrok do participacije. Namen projekta je skupaj z otroki in drugimi deležniki ustvariti dokument, ki bo postavil temelje kakovostnega sodelovanja otrok v vseh zadevah, ki so pomembne za njihovo življenje.

V oktobru in novembru bomo izvedli 4 regijska posvetovanja z otroki za pripravo predlogov za Belo knjigo ZPMS (Maribor, Ljubljana, Postojna, Velenje). Otroci in mladi bodo razpravljali o tem, kako sedaj poteka in kako naj bi po njihovem potekala participacija otrok na 4 vsebinskih področjih: lokalna skupnost, šolstvo, zdravstvo ter sodni in upravni postopki. Podali bodo svoja mnenja ter skupaj oblikovali končne predloge, ki jih bodo konec novembra na zaključni razpravi predstavili oblikovalcem politik in odločevalcem.

Pilotni projekt OTROŠKO NOVINARSKO SREDIŠČE

Pilotni projekt Otroško novinarsko središče povezuje otroke in novinarje pri iskanju odgovorov in informacij na različne družbene tematike. Delo poteka tako, da otroci prek spletnega obrazca izrazijo željo za sodelovanje, potem pa jih povežemo z mediji, ki sodelujejo v tem projektu. S tem se začne proces, v katerem otroci skupaj z novinarji raziskujejo določeno problematiko. Končni rezultat je novinarski prispevek. Prva tema je predsedovanje Slovenije Svetu EU. Novinarji Otroškega novinarskega središča so opravili usposabljanje s področja otrokovih pravic, smernic za poročanje o otrocih ter načinih sodelovanja z otroki pri pripravi prispevka.

 

Veseli bomo, če boste plakate obesili na vidnem mestu v vaših prostorih. Če potrebujete večje število promocijskih materialov oz. priloženih gradiv, nam to sporočite na info@zpms.si. Več o naših aktivnostih najdete na spletni strani www.zpms.si, za dodatne informacije pa smo vam na voljo na tel. št. 01/23 96 720, oz. na e-pošti info@zpms.si.