Le še natanko en mesec nas loči od prvega dogodka v sklopu projekta  “Uresničevanje pravice otrok do participacije: Naše mnenje šteje!“, ki ga izvajamo s finančno podporo programa Erasmus+.

S projektom bomo mlade opolnomočili z znanji za aktivno participacijo

Projekt bo mladim omogočil aktivno udeležbo pri nastajanju Bele knjige ZPMS o uresničevanju pravice otrok do participacije. Namen projekta je skupaj z otroki in drugimi deležniki ustvariti dokument, ki bo postavil temelje kakovostnega sodelovanja otrok v vseh zadevah, ki so pomembne za njihovo življenje. S projektom bomo mlade opolnomočili z znanji za aktivno participacijo.

Prvo regijsko posvetovanje z otroki za pripravo predlogov za Belo knjigo ZPMS bo v sredo, 6. oktobra, v Mariboru. Sledila bodo še tri posvetovanja, in sicer 14. 10. v Ljubljani, 20. 10. v Postojni in 4. 11. v Velenju.

Končni predlogi bodo vključeni v Belo knjigo ZPMS

Na vsakem posvetovanju bodo otroci in mladi razpravljali o tem, kako sedaj poteka in kako naj bi po njihovem potekala participacija otrok na 4 vsebinskih področjih: lokalna skupnost, šolstvo, zdravstvo ter sodni in upravni postopki. Podali bodo svoja mnenja ter skupaj oblikovali končne predloge, ki jih bodo konec novembra na zaključni razpravi predstavili oblikovalcem politik in odločevalcem. Po razpravi bodo oblikovani končni predlogi, ki jih bomo vključili v Belo knjigo.

Upamo, da bomo vse dogodke lahko izpeljali v živo, sicer pa bomo poskrbeli, da bodo tudi morebitna on-line snidenja prav tako zanimiva in konstruktivna.

 

Naslovna fotografija: Nadiža, 7 let