Socialni in humanitarni programi

Naši socialni in humanitarni programi so:

  • Pomoč družinam
  • Pomežik soncu®
  • Poštar Pavli

OBVESTILO

Aktivna pomoč ZPMS otrokom in mladostnikom v socialni stiski zaradi epidemije COVID-19

Ker se zavedamo resnosti posledic epidemije COVID-19 na socialne razmere v naši družbi, uvajamo novo obliko pomoči, namenjeno otrokom in mladostnikom, katerim staršem oz. skrbnikom so se zaradi epidemije COVID-19 dohodki znižali v tolikšni meri, da ne zmorejo več poravnati življenjskih stroškov. Še posebej to velja za družine z mladoletnimi otroki, ki so pred epidemijo živele sicer skromno, a brez dodatne pomoči, nato pa so se čez noč znašle na robu preživetja. Z Aktivno pomočjo ZPMS bomo zagotovili, da bo hitro poskrbljeno za ključne potrebe otrok in mladostnikov: hrana, oblačila, higienski izdelki, šolske potrebščine in tehnična oprema za šolanje na daljavo (računalnik, modem, pomoč pri plačilu naročnine za internet), kakovostno preživljanje prostega časa (letovanje/zimovanje) ter kritje bivalnih stroškov (najemnina, ogrevanje, elektrika, komunala).

 Postopek za pridobitev Aktivne pomoči ZPMS:

– izpolnite vlogo; 

– priložite dokazila, iz katerih je razviden upad prihodkov zaradi epidemije COVID-19 (plačilne liste, odločba na čakanje na delo doma, skrajšanje delovnega časa, prekinitev pogodbe, odpoved delovnega razmerja ipd.)

– izpolnjeno vlogo z dokazili pošljite na ZPMS, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana ali po e-pošti na naslov pika.potocnik@zpms.si

Vloga Aktivna pomoč ZPMS

Konvencija o otrokovih pravicah opredeljuje neodtujljivo pravico otrok do življenja. (6. člen), nadalje opredeljuje pravico otrok do življenjske ravni, ki ustreza njihovemu telesnemu, umskemu, duhovnemu, nravstvenemu in družbenemu razvoju (27. člen).

Zveza prijateljev mladine Slovenije s socialnimi in humanitarni programi zbira in posreduje pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin, otrokom iz enoroditeljskih družin z nizkimi prejemki, talentiranim otrokom, ki jim materialno stanje v družini ne omogoča razvoja talenta, in omogoča brezplačno letovanje otrok.

Če ste družina z mladoletnimi otroki, ki se je znašla v stiski in potrebujete pomoč, lahko izpolnite obrazec za vključitev v socialno-humanitarni program ZPMS in ga skupaj z zahtevanimi dokazili pošljete na:

Zveza prijateljev mladine Slovenije
Dimičeva 9
1000 Ljubljana